جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:25:49
 • طول برنامه:25 دقیقه

طنزپردازان

بررسی فیلم های پیتر سلرز

 • شروع برنامه:00:25:49
 • پایان برنامه: 02:00:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی میلیونر زاغه نشین

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:02:00:50
 • پایان برنامه: 02:14:44
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

آگهی بازرگانی - تیزر های شبکه پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:02:14:44
 • پایان برنامه: 02:51:37
 • طول برنامه:36 دقیقه

مجموعه بازرس جو

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:02:51:37
 • پایان برنامه: 03:03:39
 • طول برنامه:12 دقیقه

شبستان

مسجد صاحب الزمان ( عج ) - رشت

 • شروع برنامه:03:03:39
 • پایان برنامه: 04:25:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

تسبیح صبا

زمان اذان صبح به افق تهران ساعت 04:04:00 می باشد موذن : سعیدیان نماز جماعت : آیت الله شاهرودی

 • شروع برنامه:04:25:54
 • پایان برنامه: 04:39:13
 • طول برنامه:13 دقیقه

شبستان

مسجد فاطمی - تهران - خانی آباد

 • شروع برنامه:04:39:13
 • پایان برنامه: 05:32:27
 • طول برنامه:53 دقیقه

چشم شیشه ای

بررسی فیلم کوتاه کیمیاگر

 • شروع برنامه:05:34:02
 • پایان برنامه: 05:48:42
 • طول برنامه:14 دقیقه

جوان بمانیم

علل و عوامل موثر در افزایش جمعیت و پیامدهای کاهش جمعیت

 • شروع برنامه:05:48:42
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

دعا

 • شروع برنامه:06:02:25
 • پایان برنامه: 06:46:57
 • طول برنامه:44 دقیقه

ایرانگرد

گزن چال - استان مازندران

 • شروع برنامه:06:50:05
 • پایان برنامه: 07:26:37
 • طول برنامه:36 دقیقه

طنزپردازان

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:07:26:37
 • پایان برنامه: 07:40:09
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

تیزر های شبکه - تلنگر - آگهی بازرگانی پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:07:40:09
 • پایان برنامه: 08:45:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

فرمول یک

باز پخش عید سعید فطر

 • شروع برنامه:08:48:51
 • پایان برنامه: 08:55:51
 • طول برنامه:7 دقیقه

فرهنگ ترافیک

اخبار ترافیکی کشور

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار صبحگاهی

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:30:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

آگهی بازرگانی - تیزر های شبکه - نوای ایرانی پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:30:12
 • پایان برنامه: 09:58:09
 • طول برنامه:27 دقیقه

کودک و نوجوان

ماهی بادکنکی - کلیپ روزه - دلقک سیرک

 • شروع برنامه:09:58:09
 • پایان برنامه: 10:45:23
 • طول برنامه:47 دقیقه

فرصت در غروب

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:45:23
 • پایان برنامه: 10:54:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

تیزر های شبکه - آگهی بازرگانی پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:54:30
 • پایان برنامه: 12:32:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

خانواده یک

هنری - اشپزی - علمی - کارشناسی

 • شروع برنامه:12:37:23
 • پایان برنامه: 13:04:23
 • طول برنامه:27 دقیقه

آفتاب شرقی

حجت الاسلام و المسلمین فقیهی : کارشناس

 • شروع برنامه:13:12:03
 • پایان برنامه: 13:19:32
 • طول برنامه:7 دقیقه

قاف تا قبله - نماز جماعت ظهر

به امامت آیت الله سبحانی

 • شروع برنامه:13:20:49
 • پایان برنامه: 13:42:27
 • طول برنامه:21 دقیقه

آفتاب شرقی

حجت الاسلام و المسلمین فقیهی : کارشناس

 • شروع برنامه:13:42:27
 • پایان برنامه: 13:48:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

فرهنگ ترافیک

اخبار ترافیکی کشور

 • شروع برنامه:13:48:39
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

تیزر های شبکه - اگهی بازرگانی - میان برنامه رهبر - یک ایه پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار نیمروزی

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:43:49
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

آگهی بازرگانی - نماهنگ بی تو به سر نمی شود پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:43:49
 • پایان برنامه: 15:04:49
 • طول برنامه:21 دقیقه

سپهر عدالت

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:15:04:49
 • پایان برنامه: 15:18:40
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

نوای ایرانی - سبد خانواده - اگهی بازرگانی پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:15:18:40
 • پایان برنامه: 16:08:43
 • طول برنامه:50 دقیقه

شکرستان

ازدواج در شکرستان

 • شروع برنامه:16:08:43
 • پایان برنامه: 16:13:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

نما یک - آگهی بازرگانی پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:13:53
 • پایان برنامه: 16:44:25
 • طول برنامه:30 دقیقه

کارنامه صد

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:47:11
 • پایان برنامه: 17:04:49
 • طول برنامه:17 دقیقه

سیمای آبادی

صید غیر مجاز ماهیان دریای خزر

 • شروع برنامه:17:04:49
 • پایان برنامه: 17:16:47
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

تیزر های شبکه - از کجا شروع کنم - آگهی بازرگانی پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:16:47
 • پایان برنامه: 18:45:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

فرمول یک

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:18:45:28
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

تیزر های شبکه - نوای ایرانی - کلام بزرگان - یک ایه - آگهی بازرگانی پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار عثرگاهی

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:24:37
 • پایان برنامه: 19:50:17
 • طول برنامه:25 دقیقه

ونوس

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:50:17
 • پایان برنامه: 20:14:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

ویژه شهید بهشتی

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:14:51
 • پایان برنامه: 20:30:38
 • طول برنامه:15 دقیقه

برنامه مشارکتی

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:20:30:38
 • پایان برنامه: 20:42:03
 • طول برنامه:11 دقیقه

شبستان

مسجد ابوذر

 • شروع برنامه:20:49:25
 • پایان برنامه: 20:57:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

قاف تا قبله - نماز جماعت مغرب

به امامت آیت الله نوری همدانی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:49:35
 • طول برنامه:49 دقیقه

اخبار شبانگاهی

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:21:51:45
 • پایان برنامه: 21:58:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:21:58:45
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

تیزر های شبکه - آگهی بازرگانی پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:50:23
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه بازرس جو

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:22:50:23
 • پایان برنامه: 23:01:34
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

آگهی بازرگانی - تیزر های شبکه پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:01:34
 • پایان برنامه: 23:51:34
 • طول برنامه:50 دقیقه

دعوت

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR