جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:35:12
 • طول برنامه:35 دقیقه

نیل پر فراز و نشیب

معرفی پوشش گیاهی و جانوری و دریایی آفریقا ( رود نیل )

 • شروع برنامه:00:38:35
 • پایان برنامه: 01:07:35
 • طول برنامه:29 دقیقه

گل پونه ها

خواننده : رستمیان - گوینده: صادقیان

 • شروع برنامه:01:07:35
 • پایان برنامه: 01:52:35
 • طول برنامه:45 دقیقه

ایرانگرد

گزن چال - استان مازندران

 • شروع برنامه:01:52:35
 • پایان برنامه: 01:58:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:01:58:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

مجموعه دیوار شیشه ای

قسمت آخر

 • شروع برنامه:02:48:03
 • پایان برنامه: 03:03:03
 • طول برنامه:15 دقیقه

خلوت دل

اشعار حافظ و مولانا - خواننده : شهرام ناظری

 • شروع برنامه:03:04:56
 • پایان برنامه: 03:11:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

صلوات شعبانیه

4:13:00 اذان صبح به افق تهران 13:01:00 اذان ظهر به وقت تهران 20:29:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:03:11:57
 • پایان برنامه: 04:34:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

تسبیح صبا

4:13:00 اذان صبح به افق تهران 13:01:00 اذان ظهر به وقت تهران 20:29:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:04:37:19
 • پایان برنامه: 05:28:19
 • طول برنامه:51 دقیقه

چشم شیشه ای

نمایش فیلم کوتاه زاغ و روباه- گفت و گو با کارگردان

 • شروع برنامه:05:31:19
 • پایان برنامه: 05:47:19
 • طول برنامه:16 دقیقه

شباهنگام

اشعار حافظ - خواننده : سراج

 • شروع برنامه:05:49:00
 • پایان برنامه: 05:59:07
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

13:01:00 اذان ظهر به وقت تهران 20:29:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:06:01:46
 • پایان برنامه: 06:32:56
 • طول برنامه:31 دقیقه

کودک و نوجوان

میگ میگ - شهر عسلی - مدادهای رنگی - بابالوها

 • شروع برنامه:06:32:56
 • پایان برنامه: 06:45:56
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلنگر

این قسمت : صله رحم

 • شروع برنامه:06:45:56
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:20:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

فرمول یک

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:23:30
 • پایان برنامه: 08:46:50
 • طول برنامه:23 دقیقه

اوج هیجان

اسکی نمایشی

 • شروع برنامه:08:47:00
 • پایان برنامه: 08:54:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

فرهنگ ترافیک

اخبار ترافیکی

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار

13:01:00 اذان ظهر به وقت تهران 20:29:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:30:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:09:30:46
 • پایان برنامه: 10:18:46
 • طول برنامه:48 دقیقه

نیل پر فراز و نشیب

معرفی پوشش گیاهی و جانوری و دریایی آفریقا - رود نیل

 • شروع برنامه:10:18:46
 • پایان برنامه: 10:46:46
 • طول برنامه:28 دقیقه

خانه امید

سالگرد ازدواج آقای مصور

 • شروع برنامه:10:52:17
 • پایان برنامه: 12:27:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

خانواده یک

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:12:32:16
 • پایان برنامه: 12:57:16
 • طول برنامه:25 دقیقه

آفتاب شرقی

ادمه برنامه بعد از اذان ظهر به وقت تهران

 • شروع برنامه:12:57:16
 • پایان برنامه: 13:14:16
 • طول برنامه:17 دقیقه

قاف تا قبله

تلاوت قران کریم - 13:01:00 اذان ظهر به وقت تهران - اقامه نماز جماع ظهر - دعای فرج

 • شروع برنامه:13:14:16
 • پایان برنامه: 13:35:16
 • طول برنامه:21 دقیقه

آفتاب شرقی

سبک زندگی در اسلام - کارشناس مذهبی : خانم شیرخدایی

 • شروع برنامه:13:35:16
 • پایان برنامه: 13:43:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:13:48:15
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار

20:29:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:14:41:00
 • پایان برنامه: 14:56:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سیمای آبادی

دامداری و رونق کسب و کار استان بوشهر

 • شروع برنامه:14:56:00
 • پایان برنامه: 15:07:36
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:15:07:36
 • پایان برنامه: 16:00:36
 • طول برنامه:53 دقیقه

مجموعه دیوار شیشه ای

قسمت آخر

 • شروع برنامه:16:10:08
 • پایان برنامه: 16:41:08
 • طول برنامه:31 دقیقه

از اینجا تا آنجا

نمایشی - مضررات مواد مخدر

 • شروع برنامه:16:44:47
 • پایان برنامه: 17:15:47
 • طول برنامه:31 دقیقه

افبا

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:17:19:20
 • پایان برنامه: 18:05:30
 • طول برنامه:46 دقیقه

کودک و نوچوان

ملوان زبل - بچه های کوه تاراک - پنگوئن های زبل

 • شروع برنامه:18:11:00
 • پایان برنامه: 18:46:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

حکایت سرداران

روایتی از زندگی اخلاقی و حماسی مشهدی محمد رزمنده خرمشهری

 • شروع برنامه:18:51:02
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار

20:29:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:30:07
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:33:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ونوس

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 20:07:31
 • طول برنامه:9 دقیقه

اقتصاد پویا

منطقه آزاد ماکو

 • شروع برنامه:20:07:31
 • پایان برنامه: 20:19:31
 • طول برنامه:12 دقیقه

شبستان

مسجد شهید مطهری

 • شروع برنامه:20:24:16
 • پایان برنامه: 20:40:56
 • طول برنامه:16 دقیقه

قاف تا قبله

تلاوت قران کریم - 20:29:00 اذان مغرب به وقت تهران - اقامه نماز جماعت مغرب - دعای فرج

 • شروع برنامه:20:40:56
 • پایان برنامه: 20:50:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:20:50:54
 • پایان برنامه: 20:57:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ " محمد نبودی ببینی "

سوم خرداد - سالروز آزاد سازی خرمشهر

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اخبار

پیامک شبکه یک سیما : 300001 روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:22:13:00
 • پایان برنامه: 23:03:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سینمای " من + دشمن "

روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:10:55
 • پایان برنامه: 23:35:55
 • طول برنامه:25 دقیقه

رد پای ابراهیم

نگاهی به زندگی یکی از فرماندهان عملیات آزاد سازی خرمشهر

 • شروع برنامه:23:35:55
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001