جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 02:12:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 12 دقیقه

سینما یک - دکتر استرنج لاو

نمایش و تحلیل فیلم روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:02:16:55
 • پایان برنامه: 02:49:55
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند ایران

کرمان - اماکن تاریخی و گردشگری

 • شروع برنامه:02:51:00
 • پایان برنامه: 03:36:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه گسل - 8

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:03:37:15
 • پایان برنامه: 03:50:57
 • طول برنامه:13 دقیقه

خلوت دل

پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:03:53:00
 • پایان برنامه: 05:18:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

تسبیح صبا

04:54:00 اذان صبح به افق تهران 13:08:00 اذان ظهر به وقت تهران 20:09:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:05:21:00
 • پایان برنامه: 05:47:37
 • طول برنامه:26 دقیقه

گل پونه ها

خواننده : سارنگ - گوینده : صادقیان

 • شروع برنامه:05:48:53
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

13:08:00 اذان ظهر به وقت تهران 20:09:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:06:02:26
 • پایان برنامه: 08:12:46
 • طول برنامه:2 ساعت و 10 دقیقه

دعای پر فیض ندبه

سخنران : حجت الاسلام اصغر قائمی - مداح : حسن شالبافیان

 • شروع برنامه:08:12:46
 • پایان برنامه: 08:19:48
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:08:19:48
 • پایان برنامه: 08:25:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

راز هستی

روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:08:25:45
 • پایان برنامه: 08:40:53
 • طول برنامه:15 دقیقه

سیمای ابادی

تخریب اراضی کشاورزی و ویلا سازی در استان مازندران

 • شروع برنامه:08:45:13
 • پایان برنامه: 09:10:55
 • طول برنامه:25 دقیقه

در امتداد فلق

روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:09:13:30
 • پایان برنامه: 09:47:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستندایران

کرمان - اماکن تاریخی و گردشگری

 • شروع برنامه:09:47:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

طرحی برای فردا

سخنرانی رحیم پور ازغدی

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 10:58:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:58:30
 • پایان برنامه: 11:43:30
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه گسل - 8

روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:11:48:30
 • پایان برنامه: 12:31:41
 • طول برنامه:43 دقیقه

گزارش هفتگی

تحولات سیاسی در هفته ای که گذشت

 • شروع برنامه:12:31:41
 • پایان برنامه: 12:39:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:12:39:17
 • پایان برنامه: 12:59:54
 • طول برنامه:20 دقیقه

شما و سیما

ادامه برنامه بعد از اذان ظهر به وقت تهران

 • شروع برنامه:12:59:54
 • پایان برنامه: 13:14:24
 • طول برنامه:14 دقیقه

قاف تا قبله

تلاوت قران کریم - 13:08:00 اذان ظهر به وقت تهران - دعای فرج

 • شروع برنامه:13:14:24
 • پایان برنامه: 13:34:24
 • طول برنامه:20 دقیقه

شما و سیما

روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:13:43:42
 • پایان برنامه: 13:56:12
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار

20:09:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:44:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:44:00
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

عصر

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:15:25:00
 • پایان برنامه: 16:02:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تا جمعه

روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:16:02:00
 • پایان برنامه: 16:14:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:16:14:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 56 دقیقه

سینمایی عملیات آژاکس

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:52:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

خطبه های نماز جمعه تهران

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:18:52:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

20:09:00 اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:39:53
 • طول برنامه:24 دقیقه

میان برنامه

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:19:39:53
 • پایان برنامه: 20:03:36
 • طول برنامه:23 دقیقه

دستپخت

مسابقه آشپزی ادامه برنامه بعد از اذان مغرب به وقت تهران

 • شروع برنامه:20:03:36
 • پایان برنامه: 20:23:16
 • طول برنامه:19 دقیقه

قاف تا قبله

تلاوت قران کریم - 20:09:00 اذان مغرب به وقت تهران - اقامه نماز جماعت مغرب - دعای فرج

 • شروع برنامه:20:23:16
 • پایان برنامه: 20:49:41
 • طول برنامه:26 دقیقه

دستپخت

مسابقه آشپزی

 • شروع برنامه:20:49:41
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:56:11
 • طول برنامه:56 دقیقه

اخبار

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR روابط عمومی شبکه یک سیما : 27861000 پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:21:56:11
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 23:02:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

گسل

شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:23:02:00
 • پایان برنامه: 23:23:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001

 • شروع برنامه:23:23:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

ورزش و مردم

میهمانان برنامه : مهدی تارتار سرمربی تیم پارس جم - کارشناسان فوتبال : ارژنگی نیا و حیدر پور