جدول پخش

مهاباد
 • شروع برنامه:06:52:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنلمه

میان برنلمه

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:26:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:26:00
 • پایان برنامه: 07:35:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:35:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

شادمانه

همدان

 • شروع برنامه:08:01:00
 • پایان برنامه: 09:06:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

کازیوه

برنامه زنده صبحگاهی

 • شروع برنامه:09:06:00
 • پایان برنامه: 10:57:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 51 دقیقه

انیمیشن وقتی باد بر میخیزد

ین فیلم بر مبنای زندگی جیرو هوریکوشی طراح هواپیماهای جنگنده زیرو در جنگ جهانی دوم - که در حمله به پرل هاربر استفاده شد - ساخته شده و بر دورانی متمرکز است که ژاپن با رکورد اقتصادی، شیوع بیماری‌های مسری و بلایای طبیعی دست و پنجه نرم می‌کرد…

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده

روانشاسی، تربیتی، حقوقی و...

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:09:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:00
 • پایان برنامه: 12:59:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال شیپورچی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:00
 • پایان برنامه: 13:24:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

به خته وه ری

معارف اسلامی و قرآنی

 • شروع برنامه:13:24:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی ببر خیزان اژدهای پنهان

داستان یک عشق گمشده و همچنین شمشیر زنی افسانه ای را روایت می کند که فرصتی برای رستگاری می یابد و…

 • شروع برنامه:15:25:00
 • پایان برنامه: 15:51:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند عبور تا ناممکن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:00
 • پایان برنامه: 16:56:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

شه وباش

جنگ شبانه

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:46:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

باغچه ی گولان

کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:17:46:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:47:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال رابین هود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

خاوو خیزان

روانشناسی، تربیتی و حقوقی و...

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

اخبار فارسی

حوادث و اتفاقات شهرستان مهاباد

 • شروع برنامه:20:22:00
 • پایان برنامه: 20:53:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

به خته وه ری

معارف اسلامی و قرآنی

 • شروع برنامه:20:53:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:51:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

دیمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:51:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار کردی

حوادث و اتفاقات شهرستان مهاباد

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 23:26:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

شووباش

جنگ شبانه

 • شروع برنامه:23:26:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:33 دقیقه

سریال شیپورچی

توضیحات برنامه درج نشده است.