جدول پخش

کیش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:11 ساعت

شبکه کیش ، شبکه گردشگری ،فرهنگ و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:05:46
 • پایان برنامه: 11:28:59
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند اوج هیجان /07

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:59
 • پایان برنامه: 11:36:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:48
 • پایان برنامه: 12:26:57
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال لیسانسه ها/01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:23
 • پایان برنامه: 12:47:52
 • طول برنامه:16 دقیقه

عروه الوثقی/45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:57
 • پایان برنامه: 12:58:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:00
 • پایان برنامه: 13:03:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 12:58:00

 • شروع برنامه:13:03:05
 • پایان برنامه: 13:09:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر /حجت الاسلام بهرامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:20
 • پایان برنامه: 14:27:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

سینمایی یکی مثل من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:21
 • پایان برنامه: 14:34:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:39:56
 • پایان برنامه: 14:58:50
 • طول برنامه:18 دقیقه

افسانه آبیتو/23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:50
 • پایان برنامه: 15:05:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

پت و مت/71

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:36
 • پایان برنامه: 15:25:22
 • طول برنامه:19 دقیقه

انیمیشن خانواده دکتر ارنست /01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:22
 • پایان برنامه: 15:32:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

بره ناقلا/60

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:09
 • پایان برنامه: 15:52:05
 • طول برنامه:18 دقیقه

پرندگان ماهی خوار /04

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:52:05
 • پایان برنامه: 15:58:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

کیش وزندگی /23

انسجام خانواده ها ، به یک جامعه مستحکم می انجامد . زیرا که خانواده اولین کانونی ست که فرد در آن قرار می گیرد . خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده نقش بسزایی دارد . در برنامه خانواده ، در کنار مطالب آموزشی و فرهنگی

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر ساعت 17

گزارش روزانه منطقه کیش -لنگه ...

 • شروع برنامه:17:13:42
 • پایان برنامه: 18:06:13
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال سرنوشت /06

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:55
 • پایان برنامه: 18:33:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند ایران قزوین /12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:33:00
 • پایان برنامه: 18:38:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ حریم تصاویر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:38:13
 • پایان برنامه: 19:00:13
 • طول برنامه:22 دقیقه

شکر آباد 09

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:53
 • پایان برنامه: 19:32:24
 • طول برنامه:30 دقیقه

جهانشهریها/اردگاردو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:04
 • پایان برنامه: 19:46:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:37
 • پایان برنامه: 19:57:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب/حجت الاسلام شاهینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:55
 • پایان برنامه: 20:39:23
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال لیسانسه ها/02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:18
 • پایان برنامه: 20:53:48
 • طول برنامه:8 دقیقه

لحظه های دیدنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شب های جزیره/22

این برنامه با محور گردشگری ، فرهنگ و زندگی و با حضور خانواده های موفق و شخصیت های علمی و هنری ، به صورت زنده از شبکه کیش پخش می شود.

 • شروع برنامه:21:51:24
 • پایان برنامه: 21:57:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

طبیعت کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:04:24
 • پایان برنامه: 23:19:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

سینمایی من هنوز آلیس هستم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:27
 • پایان برنامه: 23:56:55
 • طول برنامه:35 دقیقه

دعای کمیل - سماواتی

توضیحات برنامه درج نشده است.