جدول پخش

کیش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:11 ساعت

شبکه کیش ، شبکه گردشگری ،فرهنگ و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:07:11
 • پایان برنامه: 12:04:44
 • طول برنامه:57 دقیقه

مستند شکارچی /01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:58
 • پایان برنامه: 12:39:37
 • طول برنامه:33 دقیقه

سریال سه دونگ سه دونگ/17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:40
 • پایان برنامه: 12:57:15
 • طول برنامه:16 دقیقه

عروه الوثقی/22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:45
 • پایان برنامه: 13:12:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر /حجت السلام حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:14:11
 • پایان برنامه: 15:04:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

سینمایی دیوانه ای از قفس پرید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:07:25
 • پایان برنامه: 16:30:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

سینمایی انیمیشن حشرات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:58
 • پایان برنامه: 16:54:46
 • طول برنامه:22 دقیقه

شرح پریشانی/06

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر ساعت 17

گزارش روزانه منطقه کیش -لنگه ...

 • شروع برنامه:17:15:28
 • پایان برنامه: 17:57:46
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال فراری از قصر/20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:10
 • پایان برنامه: 18:29:10
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسابقه مروارید/07

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:50
 • پایان برنامه: 19:21:06
 • طول برنامه:50 دقیقه

کیش وزندگی/13

انسجام خانواده ها ، به یک جامعه مستحکم می انجامد . زیرا که خانواده اولین کانونی ست که فرد در آن قرار می گیرد . خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده نقش بسزایی دارد . در برنامه خانواده ، در کنار مطالب آموزشی و فرهنگی

 • شروع برنامه:19:27:20
 • پایان برنامه: 19:52:20
 • طول برنامه:25 دقیقه

شکوه آدینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:20
 • پایان برنامه: 19:58:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

تهران زیبا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:08:52
 • پایان برنامه: 20:15:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب/حجت الاسلام حاج علی اکبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:06
 • پایان برنامه: 20:55:05
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال سه دونگ سه دونگ/18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شب های جزیره

این برنامه با محور گردشگری ، فرهنگ و زندگی و با حضور خانواده های موفق و شخصیت های علمی و هنری ، به صورت زنده از شبکه کیش پخش می شود.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:55:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

گردشگری ملل/ بلاروس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:48
 • پایان برنامه: 22:23:27
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند برای اقدام /سمنان -بازگشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:28:04
 • پایان برنامه: 23:57:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

سینمایی معدن

توضیحات برنامه درج نشده است.