جدول پخش

رادیو خلیج فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران زنجان

معرفی آداب و رسوم وفرهنگ زنجان

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

کنچیل ستاره

گلچینی از هفته قبل کنچیل ستاره

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

گم گم سحری

تهیه کننده و نویسنده: خسروی گوینده: خسروی گزارشگر: مهر

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل جزء 2

با صدای مرحوم استاد منشاوی

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صبح بالا شهر

تهیه کننده/گزارشگر/صدابردار:مرتضی چشم براه موضوع : کهورستان

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ورزش باستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبح بخیر هرمزگان

تهیه کننده: فدایی گوینده: امیر ابراهیمی گزارشگر: داغینه نویسنده: فدایی شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام ساحل

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

هشت وچهل وپنج

تهیه کننده ونویسنده: ایرانمنش گوینده : شریفی موضوع: آبفای روستایی شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:09:03:00
 • پایان برنامه: 09:13:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مکث

تهیه کننده وگزارشگر: سهیل مهر موضوع: برنامه ریزی برای رمضان

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

پیام ساحل

ترانه های درخواستی شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

غنچه ها

تهیه کننده: مسجدی نویسنده وگوینده: حسینی شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پیام ساحل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کلودنگ عشق

موضوع : برآورده کردن خواسته های کودکان تهیه کننده: فتاحی نویسنده وگوینده: امیر ابراهیمی گزارشگر: داغینه کارشناس: مطهره بارانی شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار اقتصادی رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام ساحل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

افق روشن

موضوع: شرکت ناجی پوشش(تولیدی پوشاک نیروهای مسلح) - آقای حسین زاده زاهدان

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

برآستان جانان

تهیه کننده: احترامی گوینده : شریفی گزارشگر: مهر موضوع: رمضان آغاز سال تربیتی کارشناس: حجت الاسلام شاکری شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

پیام ساحل

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسابقه حرفه ای ها

درباره آتل بندی

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

راه ولایت

تهیه کننده: احترامی گوینده: جعفری نویسنده: رضوی بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در 18 مرداد 1392 شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جمع خوانی از امام زاده سید مظفر

جمع خوانی از امام زاده سید مظفر

 • شروع برنامه:15:50:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام ساحل

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

برگزین

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ورزش هرمزگان

تهیه کننده: تنی گوینده : حمید پیشکار نویسنده :تنی گزارشگر: محمدرضا خسروی شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:17:02:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

مسابقه 1091

تهیه کننده: صابری گوینده: رزاقی شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

بیست

تهیه کننده: صابری گوینده: مرادی نویسنده: حیدری پوری

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

وقتی جوونی

تهیه کننده : مهرنوش ایرانخواه گویند گان: عباسپور- ایرانخواه موضوع : خواستن شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

ماه عاشقی

تهیه کننده : تنی گوینده :نامی گزارشگر: نقی زاده- میرابی شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سخنان آیت اله نعیم آبادی

سخنان آیت اله نعیم آبادی

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

آستان جانان

قران و ادعیه اذان مغرب به افق بندرعباس: 19/51

 • شروع برنامه:20:14:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

زیرسرگ بالاشهر

تهیه کننده:ابسیه گوینده: ساحلی زادگان گزارشگر: حاجی زاده موضوع: افطاری دادن شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

کنچیل ستاره

تهیه کننده : روان سالار گوینده : حمید پیشکار نویسنده : هاشمی شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

بابا نظر- محمد حسن نظر نژادکشتی گیر خراسانی از فعلان انقلاب است که در جنگ نیز.......

 • شروع برنامه:23:02:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی

سخنران: حجت الاسلام رفیعی درباره تقلب

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

شمیم وحی

درباره نیکی به پدر ومادر