جدول پخش

رادیو خلیج فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران گیلان

معرفی آداب ورسوم وفرهنگ گیلان

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شاهکارهای عاشقانه

درباره لیلی ومجنون

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نغمه ها

باز پخش برنامه روز قبل

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

کنچیل ستاره

بازپخش برنامه کنچیل ستاره شب قبل

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دنیای زیر اب

درباره گلد فیش -قسمت 3

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

راز ونیاز

درباره عذاب قبر اذان صبح به افق بندرعباس: 4/40

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت حزب 31

قاری عباس امام جمعه

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی

سخنران حجت الاسلام رفیعی درباره دوستی

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قند پارسی

مجموعه حکایات طنز پارسی

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صبح بالا شهر

تهیه کننده/گزارشگر/صدابردار:مرتضی چشم براه موضوع : چاه ماه خور -قسمت 2

 • شروع برنامه:06:25:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ورزش باستانی

مرشد: حسن کاشفی

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سمسارستان

تاریخچه کت وشلوار

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبح بخیر هرمزگان

تهیه کننده: گیلیاردی گوینده: پوریا گزارشگر: داغینه شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام ساحل

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

هشت وچهل وپنج

تهیه کننده ونویسنده: ایرانمنش گوینده : شریفی موضوع: قاچاق کالای دریایی وآبزی شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:09:03:00
 • پایان برنامه: 09:13:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مکث

تهیه کننده وگزارشگر: سهیل مهر درباره: مدیریت مصرف یرق

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آهنگ تندرستی

درباره : حجامت تهیه کننده: احترامی گوینده:رزاقی گزارشگر: داغینه کارشناس: دکتر انتظاری- پزشک عمومی شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

غنچه ها

تهیه کننده وگوینده: مسجدی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پیام ساحل

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کلودنگ عشق

موضوع : نقش بهداشت روان در دوران بارداری تهیه کننده: فتاحی گوینده: امیر ابراهیمی گزارشگر: نقی زاده کارشناس: محصلی - ماما شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار اقتصادی رادیو ایران

تقویت رادیو ایران

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام ساحل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شاخص

تهیه کننده: احترامی گوینده: رزاقی نویسنده: رضوی گزارشگر: خسروی

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

برآستان جانان

تهیه کننده: احترامی نویسنده و گوینده: رزاقی گزارشگر: مهر کارشناس: حجت الاسلام معصومی درباره: نحوه برخورد با دیگران

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

شهر به شهر

تهیه کننده: مهر گوینده: شریفی موضوع: جناح شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

راه ولایت

تهیه کننده: احترامی گوینده: جعفری نویسنده: رضوی بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با رییس جمهور و هیات دولت شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پیام ساحل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گوهر دریا

آیا شایعه ها در تغییر دیدگاها نسبت به اهل بیت اثر داشت یا نه؟-ار مباحث کارشناسی آیت اله نعیم آبادی

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نغمه ها

تهیه کننده: خاندل گوینده: ایرانخواه

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پیام ساحل

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ورزش هرمزگان

تهیه کننده: فدایی گوینده : پیشکار نویسنده :رضوی گزارشگر: خسروی شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:17:02:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

مسابقه عطر کرامت

تهیه کننده و نویسنده: ناصری

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

بیست

تهیه کننده: صابری گوینده: تقوی نویسنده: حیدری پوری

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

وقتی جوونی

تهیه کننده : مهرنوش ایرانخواه شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

پیسن هرمزگان

تهیه کننده : تنی گوینده : نامی گزارشگر: میرابی- نقی زاده شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام ساحل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

برقنوت نیاز

قران و ادعیه اذان مغرب به افق بندرعباس: 19/55

 • شروع برنامه:20:14:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

زیرسرگ بالاشهر

تهیه کننده: آبسیه گوینده:ساحلی زادگان گزارشگر: حاجی زاده موضوع: مجله روستا شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

کنچیل ستاره

شماره پیامک : 10000942 شماره تماس:33333388-076 33333387-076

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

داستان مثل ها

درباره یارو هم اهل بخیه است

 • شروع برنامه:22:40:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میراث کهن

تهیه کننده و نویسنده: گیلیاردی گوینده:امیر ابراهیمی گزارشگر: میرابی موضوع: لالایی کارشناس: بهجت نجیبی فینی

 • شروع برنامه:23:02:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی

سخنران حجت الاسلام رفیعی درباره حضرت معصو مه (س) ویژگیهای ایشان

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

موسیقی شب

توضیحات برنامه درج نشده است.