جدول پخش

رادیو مرکزی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشروح خبرهای ایران و جهان

تقویت شبکه سراسری صدای ایران

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:03:00
 • پایان برنامه: 02:23:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

شوقات

باز پخش دیشب شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:02:23:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه معرفی شبکه و شهرستانها

میان برنامه شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

افق روشن

شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:17:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

ترنم سحرگاهان

گلشن خیال شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:04:27:00
 • پایان برنامه: 04:42:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تعقیبات اذان صبح

دعای فرج، نماز صبح رهبر معظم انقلاب دعای عهد شماره های ارتباطی صدای شبکه آفتاب: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:04:42:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه ترنم سحرگاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

قرائت ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

صدای روستا

این برنامه یکی از روستاهای استان مرکزی رامعرفی میکند

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

گلبانگ صبح

دعای ندبه شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مشروح اخبار ایران و جهان

مشروح خبرها از صدای ایران شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

میان برنامه

شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کانون مهر

مسابقه ی اطلاعات عمومی شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شاخه نبات

شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پاسخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

صدای سرزمین من(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

دوگوله خونه

طنز اجتماعی شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:44:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

حجاب + شعرخوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:00
 • پایان برنامه: 13:09:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

در حریم نور و قرآن

ویژه برنامه اذان ظهر و تلاوت قرآن کریم شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:13:14:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تعقیبات اذان ظهر

دعا و نیایش شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صدای صنعت

برنامه ای حول محور اقتصاد

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

راه امام کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشروح خبرهای نیم روزی ایران و جهان

مشروح خبرهای ایران و جهان شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

چهار فصل

سرود درخواستی شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

شوقات

شماره های تماس صدای استان مرکزی تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مشروح خبر استان

مجله طنز اجتماعی شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بچه های آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ایستگاه جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

هر روز با ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شکوفه ها

برنامه خردسالان

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چهره ها(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

فضای شیشه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

بزم ربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:42:00
 • پایان برنامه: 20:52:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تعقیبات اذان مغرب و صلوات امام رضا

شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:20:52:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

ادامه بزم ربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشروح خبرهای شبانگاهی ایران و جهان

مشروح خبرها از صدای ایران شماره های ارتباطی با صدای استان مرکزی: تلفن: 34132112 پیامک: 30000861

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یار مهربان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شوخیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صدای سرزمین من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

آوای کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.