جدول پخش

رادیو یزد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار ایران وجهان -رله رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:00
 • پایان برنامه: 20:31:11
 • طول برنامه:39 دقیقه

ساعت قرار

برنامه استقبال از اذان وافطار همراه با دعای سمات- اذان مغرب به افق شهر یزد20:22

 • شروع برنامه:20:35:11
 • پایان برنامه: 20:56:32
 • طول برنامه:21 دقیقه

بازگشت

شامل گزارش مستند وکارشناسی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار شامگاهی _ رله رادیو ایران

اخبار ایران وجهان

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:38:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

پخش رادیو

 • شروع برنامه:21:38:30
 • پایان برنامه: 21:59:43
 • طول برنامه:21 دقیقه

دعای افتتاح

با نوای حاج مهدی سماواتی

 • شروع برنامه:22:04:43
 • پایان برنامه: 23:59:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 54 دقیقه

رادیو فیلم

رادیو فیلم سینمایی چ (31 خرداد سالروز شهادت دکتر چمران)