جدول پخش

رادیو تهران
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

تهران در شب(زنده)

اگر زندگینامه خودتان را بنویسید، چه نامی برایش انتخاب می کنید و چرا؟

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

نمایش رادیویی

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

باران شعر

بررسی اشعار شاعران ملل

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتاورد

دین و اندیشه

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خانه ما

سبک زندگی و نهاد خانواده

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

تسبیح باران

برنامه مذهبی-عرفانی، ویژه ی اذان صبح به افق تهران ساعت: 04:13

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شباهنگ

ادبی-موسیقایی

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سایه روشن

مستند

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سکانس حماسه

معرفی فیلمهای دفاع مقدس

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از رادیو تهران بپرسید(زنده)

پاسخگویی به سوالات شنوندگان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پزشکی توسط کارشناسان

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گاهشمار تهران

یادآوری مناسبت های دینی، مذهبی و فرهنگی

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صبح تهران(زنده)

برای خوب کردن حال دیگران چه کاری از دست شما برمیاد؟

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

ادامه صبح تهران(زنده)

برای خوب کردن حال دیگران چه کاری از دست شما برمیاد؟

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

به همین راحتی(زنده)

کمپین افرادی که از ماه خرداد و فصل امتحانات خاطره دارن

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه به همین راحتی(زنده)

کمپین افرادی که از ماه خرداد و فصل امتحانات خاطره دارن

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه به همین راحتی(زنده)

کمپین افرادی که از ماه خرداد و فصل امتحانات خاطره دارن

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تهران ورزشی(زنده)

اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای ورزشی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ذره بین(زنده)

گفتگو پیرامون مسائل شهری

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آوای نیمروز(زنده)

پخش سرودها و ترانه‎های درخواستی مخاطبان

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه آوای نیمروز(زنده)

پخش سرودها و ترانه‎های درخواستی مخاطبان

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سکانس حماسه

معرفی فیلمهای دفاع مقدس

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

پنجره ای برای تماشا

اذان ظهر به افق تهران ساعت: 13:01

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

اینجا تهران است(زنده)

گفتگو با معاون هماهنگی سپاه سیدالشهدا

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سایه روشن

مستند مگس سفید در تهران

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خانه ما(زنده)

زندگی با فرد وسواسی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه خانه ما(زنده)

زندگی با فرد وسواسی

 • شروع برنامه:16:35:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ورزش از رادیو تهران(زنده)

اطلاع رسانی آخرین اخبار ورزشی

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه ورزش از رادیو تهران(زنده)

اطلاع رسانی آخرین اخبار ورزشی

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گذری در تهران

معرفی اماکن و بناهای گردشگری استان تهران- چراغ برق

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

از رادیو تهران بپرسید(زنده)

پاسخگویی به سوالات شنوندگان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پزشکی توسط کارشناسان

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

021(زنده)

طنز و اجرای مسابقه

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه 021(زنده)

طنز و اجرای مسابقه

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه 021(زنده)

طنز و اجرای مسابقه

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مرورگر 1332(زنده)

پیگیری راههای تحقق شعار سال

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پخش

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

افق آسمان

اذان مغرب به افق تهران ساعت: 20:29

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

چراغ(زنده)

پزشکی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سایه روشن

مستند مگس سفید در تهران

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتاورد

ویژه فتح خرمشهر

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

موسیقی ایرانی

گلچینی از نواها و آواها

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

کتاب شب

بازخوانی کتاب استاد عشق، زندگینامه دکتر حسابی

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

ساعت صفر

جملات آموزنده و ناب از بزرگان