جدول پخش

رادیو تهران
 • شروع برنامه:00:05:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

تهران در شب(زنده)

مجله شبانگاهی

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

نمایش رادیویی

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

باران شعر

بررسی شعر شاعران ملل

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتاورد(تكرار)

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 3000094 تلفن گویا: 27860094

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خانه ما(تكرار)

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 3000094 تلفن گویا: 27860094

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گذر از شب

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 3000094 تلفن گویا: 27860094

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

تسبیح باران

برنامه مذهبی-عرفانی ویژه اذان صبح- اذان صبح به افق تهران: 04:53

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سایه روشن(تكرار)

مستند

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مرواریدهای خاكی

ویژه جانبازان

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از رادیو تهران بپرسید(زنده)

پاسخ كارشناسان به سوالات شنوندگان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پزشكی

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گاهشمار تهران

یادآوری مناسبت های دینی، مذهبی و فرهنگی

 • شروع برنامه:06:25:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پخش

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

صبح تهران(زنده)

برنامه تون برای روزهای پنجشنبه چیه؟

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گردونه

طنز و سرگرمی- مد و مدگرایی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بر بلندای همت

برنامه گفتگو محور با موضوع كارآفرینی

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تهران ورزشی

بررسی هفته سوم لیگ برتر فوتبال و مسابقات تكواندوی قهرمانی جهان

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ذره بین

میز گرد با موضوعات متنوع

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آوای نیمروز

پخش سرودها و ترانه‎های درخواستی مخاطبان

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مرواریدهای خاكی

ویژه جانبازان

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

پنجره ای برای تماشا

اذان ظهر به افق تهران: 13:08

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجله سیاسی

رویدادهای سیاسی هفته

 • شروع برنامه:14:10:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

پخش

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

شوق حضور

مستند گزارشی- معرفی شهدای شهرستانهای استان تهران

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یك آسمان محبت

برنامه ای ویژه سالمندان

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

حرفهای تازه

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 3000094 تلفن گویا: 27860094

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گذری در تهران

معرفی اماكن و بناهای گردشگری استان تهران

 • شروع برنامه:16:35:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صدای شهر

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 3000094 تلفن گویا: 27860094

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ورزش از رادیو تهران(زنده)

اطلاع رسانی آخرین رویدادهای ورزشی

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اینجا پایتخت نیست

ایرانگردی- سفر به شمال كشور منطقه جویبار و گفتگو با صیادان بیكار

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

رادیوها روشن

برنامه عصرگاهی پنجشنبه ی رادیو تهران

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جهان مجازی

انتظارات فعالان حوزه فضای مجازی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

افق آسمان

اذان مغرب به افق تهران: 20:10

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

چراغ

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 3000094 تلفن گویا: 27860094

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سایه روشن

مستند

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتاورد

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 3000094 تلفن گویا: 27860094

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

موسیقی ایرانی

گلچینی از نواها و آواها

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

كتاب شب

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 3000094 تلفن گویا: 27860094

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

ساعت صفر

جملات آموزنده و ناب از بزرگان