جدول پخش

رادیو تهران
 • شروع برنامه:00:05:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

تهران در شب(زنده)

مجله تعاملی اجتماعی

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

نمایش رادیویی

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

باران شعر

بررسی اشعار شاعران ملل

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتاورد

گفتگو محور

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خانه ما

بررسی مسائل مختلف مربوط به خانواده

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

تسبیح باران

برنامه مذهبی-عرفانی ویژه اذان صبح- اذان صبح به افق تهران: 04:26

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شباهنگ

ادبی-موسیقایی

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سایه روشن

مستند

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مرز پرگهر(تكرار)

مرور خاطرات شهدا

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از رادیو تهران بپرسید

پاسخگویی به سوالات شنوندگان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پزشكی توسط كارشناسان

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گاهشمار تهران

یادآوری مناسبت های دینی، مذهبی و فرهنگی

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

صبح تهران(زنده)

مجله صبحگاهی- چه طور می شود زندگی را تازه نگه داشت؟

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

عقربه

طنز و سرگرمی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بر بلندای همت

گفتگو با كارآفرینان نمونه استان تهران

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تهران ورزشی(زنده)

اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای ورزشی- بهبود رفتارهای تماشاگران در ورزشگاه ها

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ذره بین(زنده)

گفتگو پیرامون مسائل شهری

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آوای نیمروز

پخش آهنگ ها و سرودهای درخواستی مخاطبان

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مرز پرگهر

مرور خاطرات شهدا

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

پنجره ای برای تماشا

برنامه اذانگاهی- اذان ظهر به افق تهران: 13:11

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اینجا تهران است(زنده)

اخبار شهرستان های استان تهران

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سایه روشن

مستند

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

خانه ما(زنده)

نهاد خانواده و سبك زندگی- چگونگی برخورد با همسر مغرور

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

لذت یادگیری

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 3000094 تلفن گویا: 27860094

 • شروع برنامه:16:35:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صدای شهر

اطلاع رسانی اخبار، اطلاعات شهری، ترافیك و...

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ورزش از رادیو تهران

اطلاع رسانی آخرین اخبار ورزشی

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

از رادیو تهران بپرسید(زنده)

پاسخگویی به سوالات شنوندگان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پزشكی توسط كارشناسان

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

021

طنز و سرگرمی

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مرورگر 1332(زنده)

بررسی هزینه های مادی و معنوی جا به جایی مسكن در فصل تابستان

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

افق آسمان

برنامه اذانگاهی- اذان مغرب به افق تهران: 20:35

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار استان تهران

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

چراغ

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 3000094 تلفن گویا: 27860094

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شمعدانی

ویژه ولادت حضرت معصومه(س)

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتاورد

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 3000094 تلفن گویا: 27860094

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

موسیقی ایرانی

گلچینی از نواها و آواها

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

كتاب شب

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 3000094 تلفن گویا: 27860094

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

ساعت صفر

جملات آموزنده و ناب از بزرگان