جدول پخش

راديو اقتصاد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(تکرار)

هر کدام از ما تا چه حد حق کنکاش در امور اقتصادی دیگران را داریم؟

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط بازار(تکرار)

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:24:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

نود و هشتی ها(تکرار)

راهکار شما برای بهبود بهره وری و بهینه سازی مصرف چیست؟

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 03:49:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

خوشه چین(تکرار)

اهمیت کشت عدس، وضعیت سطح زیر کشت و عملکرد کشت عدس در ایران و جهان

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 04:34:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح: 04:13

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:29:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ(تکرار)

بررسی فرصتهای اقتصادی کشورهای فارسی زبان برای صنعت گردشگری کشور

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

روستای ما(تکرار)

آبرسانی در روستاها

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:29:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حجره(تکرار)

کسب رزق و روزی حلال- الکتریکی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

روز از نو(زنده)

به نظر شما چه رابطه ای بین خلاقیت و ارتقاء بهره وری در بنگاه های اقتصادی وجود دارد؟

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رویش

چگونه یک شرکت را ثبت کنیم؟

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(زنده)

پول راحت بدست آوردن خوب است یا بد؟ چرا؟

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

کالای ایرانی(زنده)

واردات و صادرات ماشین آلات کشاورزی و تاثیر آن بر تولید در کشور

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط بازار(زنده)

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

عیار

خمس- اذان ظهر: 13:01

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ارمغان طبیعت

جایگاه اقتصاد سلامت در دامداری ها

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

حرف تا عمل(تکرار)

جایگاه hse در صنایع حمل و نقل هوایی و فرودگاهی

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

چالش(تکرار)

مسیر استخدامی در برنامه ششم توسعه- فرصتها و چالشها

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبکه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامک: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبکه: 27860098

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راه ابریشم

اهمیت صادرات

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نود و هشتی ها(زنده)

برای تولید و اشتغال نیاز به سرمایه است یا تغییر قوانین و مقررات؟

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما

وضعیت راه های روستایی و توسعه روستایی

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رهیافت(زنده)

اذان مغرب: 20:29- طرح ساماندهی کسب و کارهای خرد دریایی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ساعت صنعت(تکرار)

بهره گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا در صنعت چاپ و بسته بندی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ

بررسی فرصتهای اقتصادی کشورهای فارسی زبان برای هنر خوشنویسی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

کالای ایرانی(تکرار)

واردات و صادرات ماشین آلات کشاورزی و تاثیر آن بر تولید در کشور