جدول پخش

راديو اقتصاد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(تكرار)

شما برای نشست و برخاست و دیدار با آدم های خاص و موفق چقدر هزینه می كنید و چرا؟

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط اقتصاد(تكرار)

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نود و هشتی ها(تكرار)

بنظر شما راه اندازی سامانه جامع روابط كار در ساماندهی بازار كار چه تاثیری دارد؟

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)

راهكارهای ظرفیت سازی اقتصادی از شهرهای فرهنگی

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 27860098

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح: 04:53

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 27860098

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما(تكرار)

وضعیت صنعت در روستاهای كشور در حوزه كاشی و سرامیك

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 27860098

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:29:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حجره(تكرار)

كسب رزق و روزی حلال- ابزارفروشی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

روز از نو(زنده)

به نظر شما راهكار كمبود نقدینگی بنگاه های كوچك و متوسط چگونه باید برطرف شود؟

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رویش

انواع تبلیغات از بروشور گرفته تا بیلبورد و.... و كاركرد هر كدام

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایستگاه نود و هشت(زنده)

"ضرر مال مرده" یعنی چی؟ درسته یا نه؟

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

كالای ایرانی(زنده)

سهم من از تولید ملی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط بازار(زنده)

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

عیار(تكرار)

بیان موضوع اقاله- اذان ظهر: 13:08

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ارمغان طبیعت

گردش اقتصادی و مالی گوشت قرمز

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اقتصاد مجازی(تكرار)

اجرای طرح جامع اینترنت اشیا و فرهنگ سازی آن در ایران

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

چالش(تكرار)

فرصتها و تهدیدهای صادرات گاز به پاكستان بر اساس نیاز و ظرفیت پاكستان

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 300003637 شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 27860098

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راه ابریشم

صادرات شیرینی و شكلات

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نود و هشتی ها(زنده)

با شناختی كه از شهر یا روستای محل سكونت خود دارید، فعالیت در كدام حوزه اقتصادی برایتان اولویت دارد؟

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روستای ما

وضعیت صنعت روستاهای كشور در حوزه پرورش اسب

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله خبری-تحلیلی بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

رهیافت(زنده)

اذان مغرب: 20:10 - بورس كالای كشاورزی و جزئیات آن

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ساعت صنعت(تكرار)

چشم انداز تولید و عرضه تجهیزات صنایع غذایی با رویكرد صادرات محور

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اقتصاد حوالی فرهنگ

تاثیر اقتصادی ثبت آثار ابنیه و شهرهای ایران زمین در سطح ملی و بین المللی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

كالای ایرانی(تكرار)

سهم من از تولید ملی