جدول پخش

رادیو نمایش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یکی بود یکی نبود(تکرار)

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه ۴۰ خورشیدی به بعد. به موجب این سند، شش دانگ صدای معصوم، بماند به نام وارثان قصه های شب که در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آخرین صحنه(تکرار)

جیمز تصمیم دارد که برود غزه و همه چیز و اتفاقات را از نزدیک ببیند و ...

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:05:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

نمایش نذر- قسمت 27(تکرار)

کرم قصد دارد در ماه مبارک رمضان طباخی اش را افتتاح کند اما اتفاقات عجیبی برایش می افتد و...

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش مقصد نهایی- قسمت 27(تکرار)

عمو حسین پیرمردی که با همسرش نزدیک مرز زندگی می کنند تا اینکه همسرش یک شب خواب پسرشان را می بیند و...

 • شروع برنامه:02:20:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 10 دقیقه

میان برنامه

ویژه برنامه سحر

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آوازهای گمشده کویر- قسمت 5(تکرار)

فرازی از زندگی دکتر علی شریعتی

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آیینه اقوام- قسمت 27(تکرار)

سفری به دنیای آیین های رمضان در ایران زمین

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش امید قنبر- قسمت 27(تکرار)

امید به پیشنهاد فرد غریبه ای، دو سال بدون تجربه ای در شرکتش به عنوان مدیر عامل مشغول به کار شده خانواده اش نگرانش هستند و...

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

فانوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش غزه وقتی انسانی به آن بنگری

براساس داستانی واقعی از زندگی ویتوریو اریگونی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آیینه اقوام- قسمت 28

سفری به دنیای آیین های رمضان در ایران زمین

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش امید قنبر- قسمت 28

امید به پیشنهاد فرد غریبه ای، دو سال بدون تجربه ای در شرکتش به عنوان مدیر عامل مشغول به کار شده خانواده اش نگرانش هستند و...

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شبستان

نمایش های کوتاه معرفی مساجد معروف تهران

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش یکی بود یکی نبود

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه ۴۰ خورشیدی به بعد. به موجب این سند، شش دانگ صدای معصوم، بماند به نام وارثان قصه های شب که در گذر سال ها خواهد ماند.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش وقتی هدف پیشانی پسرت باشد

تام یکی از میلیون ها دانشجوی انگلیسی بود که در خیابان های لندن بر ضد جنگ در عراق تظاهرات می کرد او همیشه همراه دوستانش راهی گردهمایی ها می شد و...

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نذر- قسمت 28

کرم قصد دارد در ماه مبارک رمضان طباخی اش را افتتاح کند اما اتفاقات عجیبی برایش می افتد و...

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

فانوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش غزه وقتی انسانی به آن بنگری

براساس داستانی واقعی از زندگی ویتوریو اریگونی

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 13:07

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یک حدیث یک زندگی

نمایش های کوتاه بر اساس احادیث بزرگان دین

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش مقصد نهایی- قسمت 28

عمو حسین پیرمردی که با همسرش نزدیک مرز زندگی می کنند تا اینکه همسرش یک شب خواب پسرشان را می بیند و...

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر

رله از رادیو ایران

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش زندگی آهنی- قسمت 2

جمال و شهریار از پدرشان کارگاه آهن فروشی را که به ارث برده اند در آستانه ورشکستگی می بینند. آنها سال ها تلاش میکنند تا بدهی ها را پرداخت کنند درست زمانی که بدهی ها در حال اتمام است اتفاقی می افتد و...

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش انعکاس- قسمت 28

فرهاد مرزبان وکیل پایه یک دادگستری که برای بدست آوردن ثروت دست به هر کاری میزند و...

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:35:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شبستان

نمایش های کوتاه معرفی مساجد معروف تهران

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سایه سار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش نذر- قسمت 28

کرم قصد دارد در ماه مبارک رمضان طباخی اش را افتتاح کند اما اتفاقات عجیبی برایش می افتد و...

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آیینه اقوام- قسمت 28

سفری به دنیای آیین های رمضان در ایران زمین

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش وقتی هدف پیشانی پسرت باشد

تام یکی از میلیون ها دانشجوی انگلیسی بود که در خیابان های لندن بر ضد جنگ در عراق تظاهرات می کرد او همیشه همراه دوستانش راهی گردهمایی ها می شد و...

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش امید قنبر- قسمت 28

امید به پیشنهاد فرد غریبه ای، دو سال بدون تجربه ای در شرکتش به عنوان مدیر عامل مشغول به کار شده خانواده اش نگرانش هستند و...

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یک حدیث یک زندگی

نمایش های کوتاه بر اساس احادیث بزرگان دین

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن

ترتیل جزء بیست و هشتم قرآن کریم

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان: 20:45

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش زندگی آهنی- قسمت 2

جمال و شهریار از پدرشان کارگاه آهن فروشی را که به ارث برده اند در آستانه ورشکستگی می بینند. آنها سال ها تلاش میکنند تا بدهی ها را پرداخت کنند درست زمانی که بدهی ها در حال اتمام است اتفاقی می افتد و...

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش انعکاس- قسمت 28

فرهاد مرزبان وکیل پایه یک دادگستری که برای بدست آوردن ثروت دست به هر کاری میزند و...

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش غزه وقتی انسانی به آن بنگری(تکرار)

براساس داستانی واقعی از زندگی ویتوریو اریگونی

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش آیینه اقوام- قسمت 28(تکرار)

سفری به دنیای آیین های رمضان در ایران زمین

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نمایش امید قنبر- قسمت 28(تکرار)

امید به پیشنهاد فرد غریبه ای، دو سال بدون تجربه ای در شرکتش به عنوان مدیر عامل مشغول به کار شده خانواده اش نگرانش هستند و...

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.