جدول پخش

راديو جوان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

اینجا شب نیست(زنده)

جنگ شبانگاهی

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

كنكور جوان

آمادگی و راهنمایی برای انتخاب رشته صحیح

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سمفونی عشق(تكرار)

بررسی دستاوردهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مینای مهتاب(تكرار)

پخش ترانه های درخواستی شنوندگان

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نبض

برنامه ای درباره بیماری ها و راه های درمان آن ها

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مشكات

تلاوت و تفسیر آیاتی از قرآن كریم

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نت عاشقی

پخش موسیقی و ترانه با موضوع دفاع مقدس، پخش بخش هایی از مستند روایت فتح

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

به رنگ سپیده

ویژه برنامه اذانگاهی- اذان صبح به افق تهران: 04:53

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تقاطع(تكرار)

جنگ آب

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تسنیم

تلاوت ترتیل یك صفحه از قرآن كریم- سوره مباركه تین

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صفر تا صد

علم ورزش- ورزش های همگانی و همبستگی تیمی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

جوان گشت(زنده)

سفر از طریق امواج رادیویی به بروجرد

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

موسیقی و متن

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تقاطع

نفت و جنگ نفت

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جیك و پیك

طنز

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كیفیت برتر

موسیقی، متن و ترانه

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

و اما ورزش(زنده)

بررسی خبرهای روز و وقایع جدید دنیای ورزش

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

دایره

زندگی مشترك و ازدواج آسان- تفاهم در زندگی مشترك

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

با من ورق بزن

معرفی كتاب آشیانه گرگها، علیرضا پوربزرگ و بیان نكات داستان نویسی

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پنج دری

بررسی احكام بر اساس استفتائات مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع جایگاه نماز اول وقت در روایات و احادیث- اذان ظهر به افق تهران: 13:08

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پشت خط جوانی

نوجوانان و مسائل آنها

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

چهارسو

اخبار و بخش های فرهنگی و هنری از سراسر كشور- اخبار نمایشگاهها و گالری ها و بررسی فیلم های اكران شده در سینماهای ایران

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گل یا پوچ(زنده)

بررسی درستی و نادرستی اخبار و وقایع

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سمفونی عشق

ابداع و اختراع و ابتكارات مهندسی در دوران دفاع مقدس- سنگرهای اجتماعی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نوترانه

پخش ترانه های درخواستی شنوندگان

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آنچه شما ساخته اید

پخش آیتم های ساخته شده توسط شنوندگان

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

رادیو همراه(زنده)

تكنولوژی و اخبار جدید تلفن همراه

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

توپ(زنده)

طنز ورزشی

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بی زحمت

طنز عصرگاهی با موضوع: دست و پا چلفتی هستی یا چابك؟

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:18:52:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

موج جوانی(زنده)

سفر به نقاط مختلف ایران و معرفی آثار تاریخی و دیدنی این نقاط

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

به افق ماه

ویژه برنامه اذانگاهی- اذان مغرب به افق تهران: 20:10

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نت عاشقی

ترانه و موسیقی با مضمون دفاع مقدس

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و ترانه

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دیدار

گفتگو با آقای علی نفری، خواننده ی نام آشنا

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سبز، سفید، قرمز

مسابقه اطلاعات سیاسی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

كلید طلایی(زنده)

موفقیت در كنكور سراسری

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خانه ام همین جاست

مجله دفاع مقدس- سالروز بازگشت آزادگان به میهن

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

مینای مهتاب

پخش ترانه و موسیقی درخواستی شنوندگان با پخش آثاری از میثم ابراهیمی، مازیار فلاحی، احسان خواجه امیری، محمد علیزاده، قاسم افشار و رضا صادقی