جدول پخش

راديو جوان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

اینجا شب نیست(زنده)

جنگ شبانگاهی

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش مهمان ناخوانده- قسمت سوم

زهره دختری ست كه با مادربزرگش زندگی میكند و دیگران فكر میكنند كه زهره به خاطر مادربزرگش نمی تواند مثل همسن و سالهایش رفتار كند اما...

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ملك آباد

چرا باید برای تحصیل علم هزینه كنیم؟

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سمفونی عشق

شرح تاكتیك های مورد استفاده رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مخاطب خاص

مستند گزارشی استفاده از دخانیات و رواج آن بین بانوان

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نبض

برنامه ای درباره بیماری ها و راه های درمان آن ها- گرفتگی گوش

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راه و بی راه

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نت عاشقی

پخش موسیقی و ترانه

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

به رنگ سپیده

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع نشانه های اهل ایمان- اذان صبح: 04:26

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مشكات

تلاوت و تفسیر آیاتی از قرآن كریم

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تقاطع

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تسنیم

تلاوت ترتیل یك صفحه از قرآن كریم- آیات 14 تا 28 سوره جن

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

چشام بازه

برنامه طنز صبحگاهی با موضوع آدم های از خود راضی

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

جوان ایرانی سلام(زنده)

برنامه صبحگاهی با موضوع به نظر شما خوب است چه اشیایی هوشمند باشند یا نباشند؟ چرا؟ همراه با اخبار هواشناسی، ورزشی و اقتصادی و...

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

كاوشگر(زنده)

پرونده باز است، آخرین مهلت- كودكان سوخته ی روستای شین آباد

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

پی نوشت(زنده)

برنامه طنز با موضوع مصرف آب

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سی و دو

پخش ترانه و تصنیف درخواستی شنوندگان با صدای مجید اخشابی، رضا صادقی و...

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

و اما ورزش(زنده)

بررسی خبرهای روز و وقایع جدید دنیای ورزش

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

لذت یادگیری

موفقیت در كنكور سراسری

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فصل اول(زنده)

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

عبور از تاریخ

بررسی بخش هایی از تاریخ ایران- نقش ایرانی ها در پیشرفت های مسلمانان

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پنج دری

بررسی احكام بر اساس استفتائات مقام معظم رهبری- احكام شرعی خمس

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع عمل برای نماز اول وقت- اذان ظهر: 13:11

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

لنگ ظهر

ماجراهای شاد معلم سرخانه، پرویزخان و بچه ها

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

چهارسو(زنده)

بررسی رویدادهای ادبی، فرهنگی و هنری در سراسر كشور

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گل یا پوچ(زنده)

بررسی درستی یا نادرستی اخبار و شایعات

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سمفونی عشق

شرح تاكتیك های مورد استفاده رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نو ترانه

پخش موسیقی و ترانه درخواستی شنوندگان

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پرش

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

رادیو همراه(زنده)

برنامه ای درباره تكنولوژی های نوین و تلفن همراه

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

كیلومتر 88(زنده)

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ره آونگ

پخش موسیقی و ترانه

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایستگاه ورزش(زنده)

برنامه ای درباره اتفاقات و رویدادهای دنیای ورزش

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

 • شروع برنامه:18:52:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

راهكار

گفتگوی طنز با موضوع به نام بچه ها، به كام پدرها و مادرها

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سه سوت

مسابقه طنز

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نبض

برنامه ای درباره بیماری ها و راه های درمان آن ها- تغییرات بدشكل و ناهنجاری های پوست

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نت عاشقی

پخش موسیقی و ترانه با موضوع دفاع مقدس

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

به افق ماه

ویژه برنامه اذانگاهی- اذان مغرب: 20:35

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

از جنس ریحان

ویژه برنامه میلاد حضرت معصومه علیها سلام و روز دختر

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گردونه

تحلیل اخبار روز

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

كلید طلایی(زنده)

موفقیت در كنكور سراسری

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دوباره آسمان آبی

حفاظت از محیط زیست با استفاده از سوخت های پاك و انرژی خورشیدی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

مینای مهتاب

پخش ترانه و موسیقی درخواستی شنوندگان