جدول پخش

شبکه پویا
 • شروع برنامه:08:14:20
 • پایان برنامه: 08:27:43
 • طول برنامه:13 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:41:50
 • طول برنامه:11 دقیقه

ماهی بادکنکی - قسمت 10

ماهی بادکنکی و دوستانش در شهر کوچک و زیبایی به نام ماهی‌تپه در زیر آب زندگی می‌کنند.

 • شروع برنامه:08:45:02
 • پایان برنامه: 08:53:41
 • طول برنامه:8 دقیقه

ماجراهای ایوری - قسمت 44

روزی موجود عجیب و کوچکی که داخل جوهر قلم زندگی می‌کند، زیر باران در جنگل گم می‌شود؛ تا اینکه پسر بچه‌ای او را نجات داده و به خانه‌اش می‌رساند.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:13:34
 • طول برنامه:13 دقیقه

علی و ذره بینش - قسمت 11

علی پسر 5ساله و کنجکاوی است که در روستایی بر فراز تپه‌ای سرسبز زندگی می‌کند. او به خاطر انجام یک کار خوب، از پدرش یک ذره‌بین جایزه می‌گیرد.

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:24:12
 • طول برنامه:9 دقیقه

خرس کوچولو - قسمت 24

خرس کوچولو به همراه پدر و مادرش زندگی می‌کند. او دوستان خوبی مثل اردک و خروس و گربه و... دارد و هر روز به همراه آنها چیزهای جدیدی یاد می‌گیرد و تجربه‌های جالبی به دست می‌آورد.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:38:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

ملوچ - قسمت 38

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:09:38:25
 • پایان برنامه: 09:44:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

دهکده مامی

در دهکدۀ مامی چندین بچه زندگی می‌کنند.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 09:58:20
 • طول برنامه:13 دقیقه

جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 38

در جزیرۀ اسرارآمیز لالا، همه چیز خوب و آرام بود تا اینکه پسر بچه‌ای به نام په‌پی وارد دنیای کتاب قصه‌ها شده و پا به این جزیره گذاشت.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:07:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

اتل متل یه جنگل - قسمت 48

در جنگل هزار درخت، تعدادی حیوان کوچک به همراه خانوادۀ خود در کنار هم زندگی می‌کنند که خانه‌های زیبایی در تنۀ درختان دارند.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قصه‌های عمو رولی - قسمت 13

عمو رولی یک موش کور بزرگِ چاق با راه‌راه‌های سبز و بنفش است که در هر قسمت از این مجموعه برای بچه‌ها داستانی را از روی کتاب تعریف می‌کند.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:40:51
 • طول برنامه:10 دقیقه

حیوانات ماشینی - قسمت 12

پنج حیوان ماشینی در یک گروه کمک رسانی هستند. آنها در هر قسمت برای انجام مأموریتی فرستاده می‌شوند تا مشکلی را حل کنند.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:58:50
 • طول برنامه:13 دقیقه

پیم و پم - قسمت 79

پیم و پم هر روز با دقت به قصه‌ای که قصه‌گو برای آنها تعریف می‌کند گوش می‌دهند؛ آنها در هر قصه سه کلمه یاد می‌گیرند. بچه‌های مهدکودک هم آن سه کلمه را یاد می‌گیرند و تکرار می‌کنند.

 • شروع برنامه:11:01:11
 • پایان برنامه: 11:07:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

شهر قصه

در کتاب‌های شهر قصه هر روز یک قصۀ زیبا هست. ما در هر قسمت از برنامه، به سراغ یک کتاب تازه رفته و حتی نام نویسنده، تصویرگر و ناشر کتاب را نیز باهم می‌خوانیم و از مطالعۀ آن لذت می‌بریم.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:23:05
 • طول برنامه:8 دقیقه

ماجراهای ایوری - قسمت 45

روزی موجود عجیب و کوچکی که داخل جوهر قلم زندگی می‌کند، زیر باران در جنگل گم می‌شود؛ تا اینکه پسر بچه‌ای او را نجات داده و به خانه‌اش می‌رساند.

 • شروع برنامه:11:30:01
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

علی و ذره بینش - قسمت 12

علی پسر 5ساله و کنجکاوی است که در روستایی بر فراز تپه‌ای سرسبز زندگی می‌کند. او به خاطر انجام یک کار خوب، از پدرش یک ذره‌بین جایزه می‌گیرد.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:57:25
 • طول برنامه:12 دقیقه

ماهی بادکنکی - قسمت 11

ماهی بادکنکی و دوستانش در شهر کوچک و زیبایی به نام ماهی‌تپه در زیر آب زندگی می‌کنند.

 • شروع برنامه:12:01:57
 • پایان برنامه: 12:12:03
 • طول برنامه:10 دقیقه

بره کوچولو - قسمت 70

تیمی و دوستانش در مهدکودک هستند.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:24:03
 • طول برنامه:9 دقیقه

خرس کوچولو - قسمت 24

خرس کوچولو به همراه پدر و مادرش زندگی می‌کند. او دوستان خوبی مثل اردک و خروس و گربه و... دارد و هر روز به همراه آنها چیزهای جدیدی یاد می‌گیرد و تجربه‌های جالبی به دست می‌آورد.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:37:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

شهر قصه - قسمت 87

در کتاب‌های شهر قصه هر روز یک قصۀ زیبا هست. ما در هر قسمت از برنامه، به سراغ یک کتاب تازه رفته و حتی نام نویسنده، تصویرگر و ناشر کتاب را نیز باهم می‌خوانیم و از مطالعۀ آن لذت می‌بریم.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 12:48:31
 • طول برنامه:8 دقیقه

ملوچ - قسمت 37

داستان‌هایی کوتاه در مورد پسری به نام آرش همراه با آدم‌آهنی به نام ملوچ که دوست آرش است و با هم داستان‌های مجموعه ملوچ را می‌سازند.

 • شروع برنامه:12:51:37
 • پایان برنامه: 12:56:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

پذیرش آگهی در شبکه کودک

 • شروع برنامه:13:08:09
 • پایان برنامه: 13:13:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

دهکده مامی

در دهکدۀ مامی چندین بچه زندگی می‌کنند.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:26:03
 • طول برنامه:11 دقیقه

حیوانات ماشینی - قسمت 11

پنج حیوان ماشینی در یک گروه کمک رسانی هستند. آنها در هر قسمت برای انجام مأموریتی فرستاده می‌شوند تا مشکلی را حل کنند.

 • شروع برنامه:13:27:03
 • پایان برنامه: 13:41:17
 • طول برنامه:14 دقیقه

پیم و پم - قسمت 78

پیم و پم هر روز با دقت به قصه‌ای که قصه‌گو برای آنها تعریف می‌کند گوش می‌دهند؛ آنها در هر قصه سه کلمه یاد می‌گیرند. بچه‌های مهدکودک هم آن سه کلمه را یاد می‌گیرند و تکرار می‌کنند.

 • شروع برنامه:13:41:17
 • پایان برنامه: 13:55:39
 • طول برنامه:14 دقیقه

قصه‌های عمو رولی - قسمت 11

عمو رولی یک موش کور بزرگِ چاق با راه‌راه‌های سبز و بنفش است که در هر قسمت از این مجموعه برای بچه‌ها داستانی را از روی کتاب تعریف می‌کند.

 • شروع برنامه:14:00:50
 • پایان برنامه: 14:15:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

ماجراهای کوشا-2 - قسمت 16

کوشا و دو دوست پرنده اش، سبزه و قرمزه در کنار پدربزرگ روزهای خوبی را می‌گذرانند. آنها با تحقیق و همفکری، دانش خود را درمورد چیزهایی که دوست دارند درموردش بدانند، بالا می‌برند.

 • شروع برنامه:14:15:30
 • پایان برنامه: 14:33:03
 • طول برنامه:17 دقیقه

رعنا دختر دهقان - قسمت 6

رعنا، دختر دهقان، با هوش سرشار خود باعث می‌شود حاکم، وزیر و مردم شهر کم‌کم او را بشناسند. او در هر قسمت با درایت و تیزهوشی خود، گره از مشکلی باز می‌کند که دیگران همه از حل آن معما عاجز شده‌اند.

 • شروع برنامه:14:33:03
 • پایان برنامه: 14:55:10
 • طول برنامه:22 دقیقه

یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 38

برنامۀ یک، دو، سه، خنده، برنامۀ جالب و شادی است که در چند آیتم مفرح تهیه شده است. کاردستی، دوبلۀ انیمیشن و چند بخش دیدنی با حضور عروسک‌های جالب از بخش‌های این برنامه است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:23:17
 • طول برنامه:23 دقیقه

باخانمان - قسمت 2

پرین، همراه با مادر خود، از دهکده‌ای در بوسنی حرکت کرده و به سمت ماراکور، شهر کوچکی در شمال فرانسه به نزد پدربزرگش می‌روند.

 • شروع برنامه:15:30:03
 • پایان برنامه: 15:52:29
 • طول برنامه:22 دقیقه

صلح‌بانان - قسمت 44

صلح‌بانان جهان که بهترین زره دفاعی را به عنوان آموبات دارند، در حال آموزش و افزایش توانایی تهاجمی خود هستند. آنها برای دفاع از کرۀ زمین در مقابل سیاه‌زره‌ها این گروه را تشکیل داده و از بهترین نیروهای خود استفاده می‌کنند.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:54:10
 • طول برنامه:54 دقیقه

مل‌مل - قسمت 55

برنامۀ تلویزیونی مل‌مل با اجرای برۀ محبوب بچه‌ها، مل‌مل و یار همیشگی او گلی اجرا می‌شود.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:17:12
 • طول برنامه:17 دقیقه

پلنگ دم دراز - قسمت 33

پلنگ دم دراز موجود عجیب و میمون نمایی است که در هر قسمت برای حمایت از خانواده‌اش درمقابل مهاجمان با استفاده از دم بیش از حد بلند و غیرقابل تصورش ماجراهایی را خلق می‌کند.

 • شروع برنامه:17:20:03
 • پایان برنامه: 17:28:08
 • طول برنامه:8 دقیقه

تام و جری - قسمت 19

یک گربه بزرگ خاکستری و شیطان که برق حیله‌گری در چشمان زرد رنگش می‌درخشد و یک موش کوچک قهوه‌ای با صورت فرشته‌مانند و کمی پُررو در آشپزخانه همدیگر را دنبال می‌کنند و جایخی، میز اتو، جاظرفی، یک ظرفشویی پر از ظرف را از بین می‌برند و زمین را پر از پوست تخم‌مرغ

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:54:36
 • طول برنامه:24 دقیقه

جزیره دانش - قسمت 35

ناخدا و ملوان در جزیرۀ دانش زندگی می‌کنند. این دو با کمک آزمایشات مختلف دانش خود را در علوم فیزیک و شیمی بالا می‌برند.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:22:40
 • طول برنامه:22 دقیقه

صلح‌بانان - قسمت 45

صلح‌بانان جهان که بهترین زره دفاعی را به عنوان آموبات دارند، در حال آموزش و افزایش توانایی تهاجمی خود هستند. آنها برای دفاع از کرۀ زمین در مقابل سیاه‌زره‌ها این گروه را تشکیل داده و از بهترین نیروهای خود استفاده می‌کنند.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:57:17
 • طول برنامه:27 دقیقه

مسابقه تلفنی شیشمی‌ها

مسابقۀ تلویزیونی شیشمی‌ها، یک مسابقه زنده تلویزیونی همراه با جوایز باارزش است که در یک کتابخانه برگزار می‌شود. این کتابخانه که سرشار از کتاب‌های علمی است به ما کمک می‌کند تا مفاهیم درسی کتاب‌های خود را بهتر متوجه شویم.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:23:54
 • طول برنامه:23 دقیقه

باخانمان - قسمت 3

پرین، همراه با مادر خود، از دهکده‌ای در بوسنی حرکت کرده و به سمت ماراکور، شهر کوچکی در شمال فرانسه به نزد پدربزرگش می‌روند.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:13
 • طول برنامه:15 دقیقه

ماجراهای کوشا-2 - قسمت 17

کوشا و دو دوست پرنده اش، سبزه و قرمزه در کنار پدربزرگ روزهای خوبی را می‌گذرانند. آنها با تحقیق و همفکری، دانش خود را درمورد چیزهایی که دوست دارند درموردش بدانند، بالا می‌برند.

 • شروع برنامه:19:46:00
 • پایان برنامه: 20:03:50
 • طول برنامه:17 دقیقه

رعنا دختر دهقان - قسمت 7

رعنا، دختر دهقان، با هوش سرشار خود باعث می‌شود حاکم، وزیر و مردم شهر کم‌کم او را بشناسند. او در هر قسمت با درایت و تیزهوشی خود، گره از مشکلی باز می‌کند که دیگران همه از حل آن معما عاجز شده‌اند.

 • شروع برنامه:20:10:23
 • پایان برنامه: 20:16:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

فانوس

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:20:22:34
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:20:40:01
 • پایان برنامه: 21:34:15
 • طول برنامه:54 دقیقه

مل‌مل - قسمت 52

برنامۀ تلویزیونی مل‌مل با اجرای برۀ محبوب بچه‌ها، مل‌مل و یار همیشگی او گلی اجرا می‌شود.

 • شروع برنامه:21:34:56
 • پایان برنامه: 21:47:53
 • طول برنامه:12 دقیقه

قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 24

در این مجموعه داستان‌هایی پندآموز و حکایات ارزنده‌ای که در گذشته توسط بزرگان ادب پارسی روایت شده‌اند به زبان ساده به تصویر کشیده شده است.

 • شروع برنامه:21:50:22
 • پایان برنامه: 21:55:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر مجموعه ماجراهای کوشا

شبکه‌های پویا و نهال پنجره‌ای رو به بچه‌ها

 • شروع برنامه:22:00:10
 • پایان برنامه: 22:06:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

تام و جری - قسمت 16

یک گربه بزرگ خاکستری و شیطان که برق حیله‌گری در چشمان زرد رنگش می‌درخشد و یک موش کوچک قهوه‌ای با صورت فرشته‌مانند و کمی پُررو در آشپزخانه همدیگر را دنبال می‌کنند و جایخی، میز اتو، جاظرفی، یک ظرفشویی پر از ظرف را از بین می‌برند و زمین را پر از پوست تخم‌مرغ

 • شروع برنامه:22:06:15
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

شب‌های شیرین

یک قصه‌گوی خوش‌زبان در هر قسمت از این مجموعه، داستان کوتاهی را برای خردسالان تعریف کرده و رویای شب‌های آنها را شیرین می‌کند.