جدول پخش

شبکه چهار
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:41:19
 • طول برنامه:41 دقیقه

تئاتر تلویزیونی به سوی دمشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:43:39
 • پایان برنامه: 01:28:37
 • طول برنامه:44 دقیقه

گزينه 4

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:30:15
 • پایان برنامه: 02:44:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

گيشه-فيلم سينمايي شب در سراسر خيابان

[خلاصه برنامه] فيلم درام از زندگي يک کارمند در آستانه بازنشستگي

 • شروع برنامه:02:45:52
 • پایان برنامه: 02:56:34
 • طول برنامه:10 دقیقه

هنرنامه

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:58:07
 • پایان برنامه: 03:07:18
 • طول برنامه:9 دقیقه

دلنوازان

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:10:00
 • پایان برنامه: 03:39:51
 • طول برنامه:29 دقیقه

اختران

[خلاصه برنامه] استاد حسن جوانشاهي

 • شروع برنامه:03:45:02
 • پایان برنامه: 04:17:01
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند ايران

[خلاصه برنامه] تهران- خانه مسعوديه ميدان حر ميدان حسن آباد و...

 • شروع برنامه:04:20:03
 • پایان برنامه: 04:45:19
 • طول برنامه:25 دقیقه

مکعب

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:59:41
 • پایان برنامه: 05:09:17
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز جماعت صبح -مقام معظم رهبري

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:15:06
 • پایان برنامه: 05:54:54
 • طول برنامه:39 دقیقه

روزنه

[خلاصه برنامه] آفريقا، تاريخ انکار شده ساختمان ها- بناهاي تاريخي مردم سواهيلي- زيمباوه بزرگ و...

 • شروع برنامه:06:01:05
 • پایان برنامه: 06:11:13
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد با حضرت ولي عصر(عج)

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:15:25
 • پایان برنامه: 06:27:19
 • طول برنامه:11 دقیقه

فوتون

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:30:15
 • پایان برنامه: 06:56:05
 • طول برنامه:25 دقیقه

پارينه

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:00:33
 • پایان برنامه: 07:50:26
 • طول برنامه:49 دقیقه

بوم گرد

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:53:19
 • پایان برنامه: 07:59:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

سپنج

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:00:01
 • پایان برنامه: 08:27:47
 • طول برنامه:27 دقیقه

حادثه

[خلاصه برنامه] پذيرش گناه

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:39:17
 • طول برنامه:9 دقیقه

هنرنامه

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:40:57
 • پایان برنامه: 08:54:26
 • طول برنامه:13 دقیقه

دلنوازان

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:00:12
 • پایان برنامه: 09:20:48
 • طول برنامه:20 دقیقه

صفر تا صد

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:25:29
 • پایان برنامه: 10:27:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

نغمه ها

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:29:51
 • پایان برنامه: 11:53:43
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

گيشه فيلم سينمايي برف شکن

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:53:43
 • پایان برنامه: 12:12:44
 • طول برنامه:19 دقیقه

گيشه فيلم سينمايي برف شکن

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:14:09
 • پایان برنامه: 12:25:41
 • طول برنامه:11 دقیقه

گوناگون

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:29:58
 • پایان برنامه: 12:51:41
 • طول برنامه:21 دقیقه

کيتل

[خلاصه برنامه] معرفي روستاي لايزنگان از توابع شهرستان داراب

 • شروع برنامه:13:20:46
 • پایان برنامه: 13:52:30
 • طول برنامه:31 دقیقه

صهباي تسنيم

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:00:08
 • پایان برنامه: 14:33:57
 • طول برنامه:33 دقیقه

روزنه

[خلاصه برنامه] دنياي مايا/ خون شاهان

 • شروع برنامه:14:35:17
 • پایان برنامه: 14:43:41
 • طول برنامه:8 دقیقه

شهريار ايران

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:45:07
 • پایان برنامه: 15:15:39
 • طول برنامه:30 دقیقه

منبع موثق

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 15:54:52
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند ايران

[خلاصه برنامه] آتشکده بهرام

 • شروع برنامه:16:00:01
 • پایان برنامه: 16:44:39
 • طول برنامه:44 دقیقه

بررسي سانحه هوايي

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:50:07
 • پایان برنامه: 17:23:17
 • طول برنامه:33 دقیقه

صفر تا صد

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:58:08
 • طول برنامه:33 دقیقه

آب و آتش

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:00:03
 • پایان برنامه: 18:25:53
 • طول برنامه:25 دقیقه

پارينه

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:53:32
 • طول برنامه:23 دقیقه

گفتگو

[خلاصه برنامه] کن لوچ / کارگردان انگليسي

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:47:39
 • طول برنامه:47 دقیقه

معرفت

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:49:56
 • پایان برنامه: 19:58:29
 • طول برنامه:8 دقیقه

سپنج

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:12
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار + اذان مغرب 20:09

[زنده]

 • شروع برنامه:20:20:59
 • پایان برنامه: 20:26:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقليم ايران

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:28:05
 • پایان برنامه: 20:52:30
 • طول برنامه:24 دقیقه

يک فيلم، يک پزشک

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:03:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

گيشه-معرفي فيلم سينمايي بالاترين پيشنهاد

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:04:49
 • پایان برنامه: 22:28:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

گيشه-فيلم سينمايي بالاترين پيشنهاد

[خلاصه برنامه] يک دلال بزرگ آثار هنري کلکسيون ارزشمندي را دور از چشم ديگران براي خود فراهم کرده است....

 • شروع برنامه:22:28:53
 • پایان برنامه: 22:39:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

گيشه- تحليل فيلم سينمايي بالاترين پيشنهاد

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:40:47
 • پایان برنامه: 22:58:44
 • طول برنامه:17 دقیقه

هنر دستان

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:00:40
 • پایان برنامه: 23:47:34
 • طول برنامه:46 دقیقه

هنرنامه

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:48:18
 • پایان برنامه: 23:57:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

سخنراني هاي TED

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004