جدول پخش

شبکه قرآن
 • شروع برنامه:00:01:13
 • پایان برنامه: 01:28:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

ماه نشان . زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:32:40
 • پایان برنامه: 02:04:54
 • طول برنامه:32 دقیقه

حدیث سرو

آیت ا... بروجردی

 • شروع برنامه:02:15:03
 • پایان برنامه: 04:00:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

خلوت انس . زنده

زنده (مشهد مقدس)

 • شروع برنامه:04:12:39
 • پایان برنامه: 04:19:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی

 • شروع برنامه:04:24:31
 • پایان برنامه: 05:44:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

ترتیل یک جزء قرآن کریم . زنده

زنده (آران و بیدگل)

 • شروع برنامه:05:46:56
 • پایان برنامه: 05:58:56
 • طول برنامه:12 دقیقه

احکام

حسینیه امام خمینی (ره)

 • شروع برنامه:06:03:42
 • پایان برنامه: 06:20:24
 • طول برنامه:16 دقیقه

باکس صبحگاهی - تلاوت سوره یس

امام جمعه

 • شروع برنامه:06:22:21
 • پایان برنامه: 06:47:05
 • طول برنامه:24 دقیقه

سحاب رحمت

امکان رسیدن انسان به مقام عرش الهی

 • شروع برنامه:06:51:46
 • پایان برنامه: 07:17:43
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت راغب غلوش

بقره 286 - 284 / نصر

 • شروع برنامه:07:21:06
 • پایان برنامه: 07:27:58
 • طول برنامه:6 دقیقه

رمضان - ادعیه - مناجات الشاکرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:52
 • پایان برنامه: 08:00:48
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی آیت ا... مصباح یزدی

شرح دعای 45 صحیفه سجادیه

 • شروع برنامه:08:06:14
 • پایان برنامه: 08:21:33
 • طول برنامه:15 دقیقه

از لاک جیغ تا خدا

حجاب و عفاف

 • شروع برنامه:08:22:37
 • پایان برنامه: 08:27:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

رمضان - تلاوت - نغمات - کلیپ سبحان ا...

گروه محمدرسول ا...

 • شروع برنامه:08:28:10
 • پایان برنامه: 08:40:16
 • طول برنامه:12 دقیقه

شمیم رمضان

آیت ا... مجتهدی تهرانی

 • شروع برنامه:08:43:12
 • پایان برنامه: 08:56:40
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای حبیب اله پور احمدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:02
 • پایان برنامه: 09:26:58
 • طول برنامه:25 دقیقه

شمسه

آموزش قرآن کریم

 • شروع برنامه:09:31:18
 • پایان برنامه: 09:56:52
 • طول برنامه:25 دقیقه

گنج نامه

مفاهیم سوره ملک

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار قرآنی

زنده

 • شروع برنامه:10:19:32
 • پایان برنامه: 10:26:07
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام آوران وحی - مریم مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:36
 • پایان برنامه: 11:39:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

ترتیل یک جزء قرآن کریم . زنده

زنده (مشهد مقدس)

 • شروع برنامه:11:42:40
 • پایان برنامه: 11:48:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

رمضان - ادعیه - مناجات الخائفین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:21
 • پایان برنامه: 12:43:33
 • طول برنامه:43 دقیقه

یاد خدا

حجت الاسلام والمسلمین میلانی نژاد

 • شروع برنامه:12:43:33
 • پایان برنامه: 12:48:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

رمضان - وله - گروه تواشیح کوثر - یزد

شهید حسن دانش

 • شروع برنامه:12:53:18
 • پایان برنامه: 13:06:30
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای کریم منصوری

واقعه 40 - 10

 • شروع برنامه:13:13:16
 • پایان برنامه: 13:29:16
 • طول برنامه:16 دقیقه

نماز ظهر و احکام

زنده (شهر مقدس قم)

 • شروع برنامه:13:34:22
 • پایان برنامه: 13:42:34
 • طول برنامه:8 دقیقه

خانه نور

مسجد امام سجاد (ع) - قم

 • شروع برنامه:13:44:38
 • پایان برنامه: 14:30:33
 • طول برنامه:45 دقیقه

سخنرانی مقام معظم رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:33:19
 • پایان برنامه: 14:45:19
 • طول برنامه:12 دقیقه

گنجینه تلاوت

عبدالباسط - سوره تکویر

 • شروع برنامه:14:47:10
 • پایان برنامه: 14:57:18
 • طول برنامه:10 دقیقه

با شهدا در ضیافت نور

شهید اسدا.. سلیمانی

 • شروع برنامه:14:59:48
 • پایان برنامه: 15:59:48
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل یک جزء قرآن کریم

حرم حضرت امام خمینی (ره)

 • شروع برنامه:16:01:42
 • پایان برنامه: 16:11:36
 • طول برنامه:9 دقیقه

بشارت 1451 آیت ا... سبحانی

تفسیرسوره ملک

 • شروع برنامه:16:16:20
 • پایان برنامه: 16:58:20
 • طول برنامه:42 دقیقه

محفل انس با قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:33
 • پایان برنامه: 18:52:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 52 دقیقه

بشارت 1451. زنده

زنده ( مصلی امام خمینی (ره) )

 • شروع برنامه:18:57:25
 • پایان برنامه: 19:17:14
 • طول برنامه:19 دقیقه

سوره های سرخ

شهید احمد مکیان

 • شروع برنامه:19:19:39
 • پایان برنامه: 20:31:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

ضیافت الهی . زنده

زنده (شهر مقدس قم)

 • شروع برنامه:20:36:04
 • پایان برنامه: 20:44:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آقای منصور قصری زاده

زمر 9 - 5

 • شروع برنامه:20:49:37
 • پایان برنامه: 20:56:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

آيت ا... شبيري زنجاني

 • شروع برنامه:21:00:54
 • پایان برنامه: 21:09:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

احکام

حسینیه امام خمینی (ره)

 • شروع برنامه:21:10:51
 • پایان برنامه: 21:40:21
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی

تفسیر سوره نور - دعای قنوت نماز عید فطر

 • شروع برنامه:21:42:46
 • پایان برنامه: 22:15:25
 • طول برنامه:32 دقیقه

رمضان - ادعیه - دعای وداع با ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:16:23
 • پایان برنامه: 22:59:28
 • طول برنامه:43 دقیقه

پرسمان

گلچین پرسمان از ابتدا تا انتهای ماه رمضان

 • شروع برنامه:23:00:27
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

ماه نشان . زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.