جدول پخش

شبکه قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:16:08
 • طول برنامه:16 دقیقه

پرسمان

دکتر شجاعی

 • شروع برنامه:00:19:43
 • پایان برنامه: 00:32:44
 • طول برنامه:13 دقیقه

حدیث کساء

مداح : مهدي سماواتي

 • شروع برنامه:00:34:06
 • پایان برنامه: 01:31:13
 • طول برنامه:57 دقیقه

ترتیل یک جزء قرآن کریم

امام جمعه - جزء 01

 • شروع برنامه:01:32:34
 • پایان برنامه: 02:05:32
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا.بازپخش

سیری در صحیفه سجادیه

 • شروع برنامه:02:07:07
 • پایان برنامه: 02:24:03
 • طول برنامه:16 دقیقه

از لاک جیغ تا خدا

عفاف و حجاب

 • شروع برنامه:02:25:12
 • پایان برنامه: 02:52:04
 • طول برنامه:26 دقیقه

شمیم رحمت . بازپخش

آیت ا... جوادی آملی

 • شروع برنامه:02:53:26
 • پایان برنامه: 03:18:56
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت کامل یوسف البهتیمی

فرقان 77 - 58 / قدر

 • شروع برنامه:03:21:14
 • پایان برنامه: 03:44:05
 • طول برنامه:22 دقیقه

سخنرانی آیت ا.. مکارم شیرازی

تفسیر سوره احزاب

 • شروع برنامه:03:51:35
 • پایان برنامه: 04:02:46
 • طول برنامه:11 دقیقه

مقام محمود

مناجات و ذکر نماز شب و فضیلت آن

 • شروع برنامه:04:02:46
 • پایان برنامه: 04:12:03
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

نحل 96 - 89

 • شروع برنامه:04:23:07
 • پایان برنامه: 04:29:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام و المسلمین شجاع

 • شروع برنامه:04:29:34
 • پایان برنامه: 04:50:11
 • طول برنامه:20 دقیقه

مناجات شعبانیه

ماشاءا... عابدی

 • شروع برنامه:04:54:34
 • پایان برنامه: 05:12:17
 • طول برنامه:17 دقیقه

دعاي عهد

محمدرضا غلامرضا زاده

 • شروع برنامه:05:14:03
 • پایان برنامه: 05:52:29
 • طول برنامه:38 دقیقه

حدیث سرو

زندگینامه آیت ا.. بهجت

 • شروع برنامه:05:59:25
 • پایان برنامه: 06:15:16
 • طول برنامه:15 دقیقه

باکس صبحگاهی - تلاوت سوره یس

سعیدیان

 • شروع برنامه:06:15:37
 • پایان برنامه: 06:27:27
 • طول برنامه:11 دقیقه

مهارتهای زندگی

مامان بیا بند کفشم رو ببند

 • شروع برنامه:06:28:28
 • پایان برنامه: 06:58:41
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی آیت ا.. ری شهری

تفسیر سوره بقره

 • شروع برنامه:07:00:48
 • پایان برنامه: 07:19:43
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت رافت حسین

حجر 99 - 85 / نحل 7 - 1

 • شروع برنامه:07:21:01
 • پایان برنامه: 07:37:57
 • طول برنامه:16 دقیقه

از لاک جیغ تا خدا. بازپخش

عفاف و حجاب

 • شروع برنامه:07:38:53
 • پایان برنامه: 07:57:39
 • طول برنامه:18 دقیقه

نشانه ها

فواید وجود کوه ها در زمین

 • شروع برنامه:08:01:54
 • پایان برنامه: 08:23:58
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت آقای کریم منصوری

فاطر 35 - 27 / کوثر

 • شروع برنامه:08:35:11
 • پایان برنامه: 09:52:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

اسرا . بازپخش

مرحله پایانی استاد منشاوی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار قرآنی

زنده

 • شروع برنامه:10:16:04
 • پایان برنامه: 10:26:53
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای سید محسن موسوی بلده

قلم 34 - 1

 • شروع برنامه:10:29:54
 • پایان برنامه: 11:24:54
 • طول برنامه:55 دقیقه

طلیعه . زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:36
 • پایان برنامه: 11:46:01
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

انعام 62 - 54 / قدر

 • شروع برنامه:11:46:44
 • پایان برنامه: 12:31:44
 • طول برنامه:45 دقیقه

پرسمان

تکرار دیروز

 • شروع برنامه:12:32:45
 • پایان برنامه: 12:47:28
 • طول برنامه:14 دقیقه

عروه الوثقی

حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده

 • شروع برنامه:12:47:47
 • پایان برنامه: 12:59:41
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت آقای محمدجواد پناهی

اسراء 84 - 77

 • شروع برنامه:13:05:17
 • پایان برنامه: 13:21:17
 • طول برنامه:16 دقیقه

نماز ظهر و احکام

زنده (شهر مقدس قم)

 • شروع برنامه:13:21:17
 • پایان برنامه: 13:27:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

مناجات شعبانیه - صلوات شعبانیه

عباس میردامادی

 • شروع برنامه:13:30:36
 • پایان برنامه: 13:46:11
 • طول برنامه:15 دقیقه

مناجات شعبانیه

مهدی سماواتی

 • شروع برنامه:13:50:12
 • پایان برنامه: 13:58:12
 • طول برنامه:8 دقیقه

روزنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:35
 • پایان برنامه: 14:39:35
 • طول برنامه:40 دقیقه

گلستان . بازپخش

تکرار دیروز

 • شروع برنامه:14:39:35
 • پایان برنامه: 15:08:27
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت برنامه گلستان

استاد عبدا... عمران

 • شروع برنامه:15:10:37
 • پایان برنامه: 15:39:19
 • طول برنامه:28 دقیقه

شمیم رحمت

آیت ا... جوادی آملی

 • شروع برنامه:15:40:20
 • پایان برنامه: 16:10:15
 • طول برنامه:29 دقیقه

گل باغ خورشید

قصه

 • شروع برنامه:16:11:50
 • پایان برنامه: 16:51:53
 • طول برنامه:40 دقیقه

سیزدهمین نشست تخصصی قاریان قرآن کریم

حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم

 • شروع برنامه:16:59:57
 • پایان برنامه: 18:26:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

عطر زندگی . زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:20
 • پایان برنامه: 19:27:20
 • طول برنامه:57 دقیقه

رصد . زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:06
 • پایان برنامه: 19:47:52
 • طول برنامه:18 دقیقه

نشانه ها . بازپخش

فواید وجود کوه ها در زمین

 • شروع برنامه:19:49:37
 • پایان برنامه: 20:03:06
 • طول برنامه:13 دقیقه

سخنرانی آیت ا... مجتهدی تهرانی

دروس اخلاقی

 • شروع برنامه:20:08:29
 • پایان برنامه: 20:17:33
 • طول برنامه:9 دقیقه

همخوانی ویژه اذانگاهی

یا ربی - حسین الاکرف

 • شروع برنامه:20:17:33
 • پایان برنامه: 20:26:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت آقای عباس امام جمعه

فاطر 37 - 29

 • شروع برنامه:20:32:08
 • پایان برنامه: 20:52:08
 • طول برنامه:20 دقیقه

نماز مغرب و احکام

زنده (شهر مقدس قم)

 • شروع برنامه:21:00:44
 • پایان برنامه: 22:18:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

اسرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:20:30
 • پایان برنامه: 23:00:30
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت درخواستی . زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:02:03
 • پایان برنامه: 23:47:30
 • طول برنامه:45 دقیقه

پرسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:49:02
 • پایان برنامه: 23:56:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

زيارت امين ا...

میرداماد - مشهد مقدس