جدول پخش

شبکه قرآن
 • شروع برنامه:00:02:36
 • پایان برنامه: 00:32:16
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت آقای سید جواد حسینی

مریم (س) 36 - 12

 • شروع برنامه:00:34:30
 • پایان برنامه: 01:04:21
 • طول برنامه:29 دقیقه

کیمیای سعادت . بازپخش

مستندی از زندگی و انفاق خیرین

 • شروع برنامه:01:04:45
 • پایان برنامه: 02:04:07
 • طول برنامه:59 دقیقه

ترتیل یک جزء قرآن کریم

محمدحسین سعیدیان - جزء 27

 • شروع برنامه:02:05:52
 • پایان برنامه: 02:33:51
 • طول برنامه:27 دقیقه

بیان آیت ا... مصباح یزدی . بازپخش

علل انحراف آدم ها

 • شروع برنامه:02:35:41
 • پایان برنامه: 03:00:47
 • طول برنامه:25 دقیقه

شمسه . بازپخش

آموزش قرآن کریم

 • شروع برنامه:03:02:27
 • پایان برنامه: 03:19:04
 • طول برنامه:16 دقیقه

سخنرانی آیت ا.. مکارم شیرازی

دحوالارض

 • شروع برنامه:03:20:31
 • پایان برنامه: 03:48:26
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت مصطفی اسماعیل

حاقه 24 - 1 / نازعات / شمس

 • شروع برنامه:03:50:07
 • پایان برنامه: 04:01:49
 • طول برنامه:11 دقیقه

بندگی زندگی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد لقمانی

 • شروع برنامه:04:07:26
 • پایان برنامه: 04:37:21
 • طول برنامه:29 دقیقه

صهبای تسنیم . بازپخش

تفسیر سوره فتح - آیت ا... جوادی آملی

 • شروع برنامه:04:43:33
 • پایان برنامه: 04:52:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت آقای عباس امام جمعه

فاطر 37 - 29

 • شروع برنامه:04:54:00
 • پایان برنامه: 04:59:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

استاد سعیدیان 2-جمعه

 • شروع برنامه:05:01:17
 • پایان برنامه: 05:07:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام و المسلمین شجاع

 • شروع برنامه:05:14:13
 • پایان برنامه: 05:25:48
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعاي عهد

محمدحسین سعیدیان

 • شروع برنامه:05:27:30
 • پایان برنامه: 05:59:20
 • طول برنامه:31 دقیقه

حدیث سرو

زندگی مرحوم آیت ا... مرعشی نجفی

 • شروع برنامه:06:03:41
 • پایان برنامه: 06:19:32
 • طول برنامه:15 دقیقه

باکس صبحگاهی - تلاوت سوره یس

سعیدیان

 • شروع برنامه:06:20:49
 • پایان برنامه: 06:55:32
 • طول برنامه:34 دقیقه

دعای ندبه

ماشاءا... عابدی

 • شروع برنامه:06:58:09
 • پایان برنامه: 07:30:45
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت محمود شحات انور

انعام 103 - 94 / شمس / کوثر

 • شروع برنامه:07:31:31
 • پایان برنامه: 07:59:45
 • طول برنامه:28 دقیقه

همین حوالی

آیت ا.. نظری منفرد و حجت الاسلام والمسلمین ظهیری

 • شروع برنامه:08:03:11
 • پایان برنامه: 08:23:38
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت محمود منشاوی

اسراء 87 - 77 / علق 5 - 1

 • شروع برنامه:08:27:29
 • پایان برنامه: 08:52:52
 • طول برنامه:25 دقیقه

شمسه

آموزش قرآن کریم

 • شروع برنامه:08:54:53
 • پایان برنامه: 09:23:16
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت آقای حسن رضائیان

انعام 165 - 159 / انفطار

 • شروع برنامه:09:25:52
 • پایان برنامه: 09:56:45
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلچین بشارت 1451

گفتگو با خانواده روحانی حافظ قرآن

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار قرآنی

زنده

 • شروع برنامه:10:33:39
 • پایان برنامه: 10:57:40
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت محمود شحات محمد انور

اسراء 14 - 9 / شمس / کوثر

 • شروع برنامه:11:00:36
 • پایان برنامه: 11:48:08
 • طول برنامه:47 دقیقه

حاضر غایب از نظر

حجت الاسلام و المسلمین الویری

 • شروع برنامه:11:49:47
 • پایان برنامه: 12:03:57
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت ابوالعینین شعیشع

انفطار

 • شروع برنامه:12:12:25
 • پایان برنامه: 12:23:59
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای دحوالارض

حاج مرتضی طاهری

 • شروع برنامه:12:25:59
 • پایان برنامه: 12:54:06
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی آیت ا... مدرسی

تفسیر سوره کهف

 • شروع برنامه:12:57:08
 • پایان برنامه: 13:06:41
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای مهدی عادلی

نازعات 46 - 15

 • شروع برنامه:13:15:28
 • پایان برنامه: 13:32:05
 • طول برنامه:16 دقیقه

سخنرانی آیت ا.. مکارم شیرازی

دحوالارض

 • شروع برنامه:13:32:29
 • پایان برنامه: 13:39:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور علی نور

محمود خلیل الحصری

 • شروع برنامه:13:41:16
 • پایان برنامه: 13:56:33
 • طول برنامه:15 دقیقه

عروه الوثقی

حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده

 • شروع برنامه:13:59:49
 • پایان برنامه: 14:53:44
 • طول برنامه:53 دقیقه

گلستان

جنگ قرآنی

 • شروع برنامه:14:53:44
 • پایان برنامه: 15:25:36
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت برنامه گلستان

استاد سید الورده

 • شروع برنامه:15:27:24
 • پایان برنامه: 16:15:22
 • طول برنامه:47 دقیقه

قصه های تبیان

سوختن

 • شروع برنامه:16:18:37
 • پایان برنامه: 16:43:22
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت آقای کریم منصوری

جمعه 11 - 1 / زلزال

 • شروع برنامه:16:44:50
 • پایان برنامه: 16:57:57
 • طول برنامه:13 دقیقه

زيارت آل ياسين

مداح : زين العابدين

 • شروع برنامه:17:00:46
 • پایان برنامه: 18:52:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 52 دقیقه

بشارت 1451 . زنده

زنده (مصلی امام خمینی (ره))

 • شروع برنامه:19:00:27
 • پایان برنامه: 19:08:32
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت راغب غلوش

طارق / نصر

 • شروع برنامه:19:09:30
 • پایان برنامه: 19:39:05
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنرانی آیت ا... مصباح یزدی

علل انحراف انسانها

 • شروع برنامه:19:39:29
 • پایان برنامه: 19:56:49
 • طول برنامه:17 دقیقه

دعای سمات

موسوی قهار

 • شروع برنامه:20:00:11
 • پایان برنامه: 20:07:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

مومنون 62 - 51

 • شروع برنامه:20:13:08
 • پایان برنامه: 20:29:08
 • طول برنامه:16 دقیقه

نماز مغرب و احکام

زنده (شهر مقدس قم)

 • شروع برنامه:20:30:58
 • پایان برنامه: 20:37:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

با کاروان (حج تمتع 96)

مدینه

 • شروع برنامه:20:38:54
 • پایان برنامه: 23:42:02
 • طول برنامه:3 ساعت و 3 دقیقه

بوستان . بازپخش

قسمت اول

 • شروع برنامه:23:44:07
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

نشانه ها

دریاها نهنگ ها