جدول پخش

شبکه افق
 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نیمه پنهان ماه

گفتگو با همسران شهدا .

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:07:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال نفس

قسمت بیست و چهارم .

 • شروع برنامه:10:07:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

عصرانه

بازپخش

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:43:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

محرمان محراب

زندگی نامه آیت الله اشرفی اصفهانی

 • شروع برنامه:11:43:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:51:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

آفاق

در این برنامه به تربیت دینی در دوران بلوغ با حضور دکتر علی قائمی پاسخ داده میشود

 • شروع برنامه:12:51:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

سفیران هدایت

قسمت سیزدهم .

 • شروع برنامه:13:11:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سفیران هدایت

قسمت سیزدهم .

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:29:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

روشنا

سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی .

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:07:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال نفس

قسمت بیست و چهارم .

 • شروع برنامه:15:07:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

جهان آرا

باز پخش

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:49:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

آفاق

در این برنامه به پاسخ به پیامک ها با حضور دکتر منصوره رحماندوست می پردازیم

 • شروع برنامه:17:49:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جزءخوانی قرآن کریم

پخش زنده .

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

عصرانه

پخش زنده

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

دل جویان

قسمت دوازدهم .

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:32:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

نیمه پنهان ماه

گفتگو با همسران شهدا .

 • شروع برنامه:20:32:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

اذان گاهی مغرب

اذان مغرب به افق تهران : 20:45 .

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

ماه نشان

پخش زنده

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:21:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

ما اینجا هستیم

مجموعه مستند اسلام در استرالیا به مسلمانان ساکن این کشور، مسائل و مشکلات آنان می پردازد.

 • شروع برنامه:23:21:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال نفس

قسمت بیست و پنجم .