جدول پخش

شبکه افق
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

شکارچیان میوه، مدافعان تنوع

شکارچیان میوه که علاقه و وسواس نسبت به میوه های جدید و چشیدن انها دارند

 • شروع برنامه:00:13:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:09:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

دعای کمیل

با نوای سید مهدی میرداماد - حرم مطهر امام رضا

 • شروع برنامه:01:09:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:49:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

مجازیست

اذان صبح به افق تهران 04:54 .

 • شروع برنامه:01:49:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:53:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

نوآوران

معرفی ایده های جدید و خلاقانه در حوزه های مختلف علم

 • شروع برنامه:02:53:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:38:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

عصر

اذان صبح به افق تهران 04:54 .

 • شروع برنامه:03:38:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:53:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

آفاق

اذان صبح به افق تهران 04:54 .

 • شروع برنامه:04:53:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

لحظات ملکوتی اذان صبح به افق تهران

اذان صبح به افق تهران 04:54 .

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:43:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

دعای ندبه

قرائت دعای ندبه توسط حاج رضا زین العابدین

 • شروع برنامه:05:43:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:44:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

شکارچیان میوه، مدافعان تنوع

شکارچیان میوه که علاقه و وسواس نسبت به میوه های جدید و چشیدن انها دارند

 • شروع برنامه:06:44:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نسیم حیات

فعالیتهای یک خانواده سوری برای کمک به مدافعان حرم (حوادث منطقه و مقاومت ‌مردمی کشورهای مسلمان)

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:08:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

عصر

اذان ظهر به افق تهران : 13:08 .

 • شروع برنامه:08:08:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:49:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

مجازیست

شایعه در فضای مجازی

 • شروع برنامه:08:49:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:53:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

نوآوران

معرفی ایده های جدید و خلاقانه در حوزه های مختلف علم

 • شروع برنامه:09:53:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:51:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 51 دقیقه

فیلم سینمایی قول

کارآگاهی در روز بازنشستگی درگیر پرونده یک دختر خردسال می شود و.....

 • شروع برنامه:11:51:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:53:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

آفاق

اذان ظهر به افق تهران : 13:08 .

 • شروع برنامه:12:53:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

مجازیست

شایعه در فضای مجازی

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:17:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران

اذان ظهر به افق تهران : 13:10 .

 • شروع برنامه:13:17:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

ادامه مجازیست

مدیریت زمان در فضای مجازی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:08:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

مراسم میثاق با فرزند ایران

بزرگداشت شهید مدافع حرم محسن حججی سخنران: استاد پناهیان

 • شروع برنامه:14:08:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:14:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

شکارچیان میوه، مدافعان تنوع

شکارچیان میوه که علاقه و وسواس نسبت به میوه های جدید و چشیدن انها دارند

 • شروع برنامه:15:14:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه و اعلام برنامه ها

نگاهت را به افق بسپار … تلفن گویا : 28340000 - 021 پیامک : 100022 OFOGHTV.IR

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

جهان آرا

منتخب هفته