جدول پخش

شبکه ورزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:23:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

فوتبال/زنده(بارسلونا - ایبار)

فوتبال ( هفته (38) لیگا اسپانیا - 2017 ) نیمه دوم " بارسلونا - ايبار "

 • شروع برنامه:00:23:00
 • پایان برنامه: 02:34:38
 • طول برنامه:2 ساعت و 11 دقیقه

هاکی روی یخ/زنده(سوئد - کانادا)

دیدار نهایی قهرمانی جهان - 2017

 • شروع برنامه:02:38:21
 • پایان برنامه: 03:02:39
 • طول برنامه:24 دقیقه

موتورسواری(سوپر بایک آلمان - 2017)

سوپر بايک آلمان - 2017

 • شروع برنامه:03:04:48
 • پایان برنامه: 04:07:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

تنیس(نادال - وینولاس)

تنيس مونت کارلو - 2017

 • شروع برنامه:04:08:09
 • پایان برنامه: 04:14:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:04:20:19
 • پایان برنامه: 04:33:33
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:04:33:33
 • پایان برنامه: 05:38:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

والیبال(پروجیا - زنیت کازان)

ديدار نهايي ليگ قهرمانان اروپا - 2017

 • شروع برنامه:05:38:53
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:06:05:30
 • پایان برنامه: 07:41:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 36 دقیقه

هاکی روی یخ(نروژ - کانادا)

قهرمانی جهان - 2017

 • شروع برنامه:07:41:32
 • پایان برنامه: 07:50:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:07:50:54
 • پایان برنامه: 08:48:44
 • طول برنامه:57 دقیقه

ژیمناستیک(دیدار پایانی قهرمانی اروپا رومانی-2017)

ديدار پاياني قهرماني اروپا روماني - 2017

 • شروع برنامه:08:48:44
 • پایان برنامه: 09:00:52
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:09:00:52
 • پایان برنامه: 09:37:46
 • طول برنامه:36 دقیقه

سوارکاری(تور جهانی قهرمانان چین - 2017)

تور جهاني قهرمانان چين - 2017

 • شروع برنامه:09:37:46
 • پایان برنامه: 09:51:16
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:09:51:16
 • پایان برنامه: 11:19:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

کشتی(کشتی آزاد قهرمانی آسیا هند-2017)

کشتی آزاد قهرمانی آسیا هند-2017

 • شروع برنامه:11:19:05
 • پایان برنامه: 11:30:07
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:11:30:07
 • پایان برنامه: 12:26:46
 • طول برنامه:56 دقیقه

بازی های همبستگی کشورهای اسلامی-2017/زنده

بازی های همبستگی کشورهای اسلامی-2017

 • شروع برنامه:12:29:00
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

فوتبال/زنده(اکوادور - آمریکا)

فوتبال ( جام جهاني زير (20) سال کره جنوبي - 2017 ) نیمه اول " اکوادور - آمریکا "

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:18:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

فوتبال/زنده(اکوادور - آمریکا)

فوتبال ( جام جهاني زير (20) سال کره جنوبي - 2017 ) نیمه اول " اکوادور - آمریکا "

 • شروع برنامه:13:18:00
 • پایان برنامه: 13:31:06
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:13:31:06
 • پایان برنامه: 14:24:35
 • طول برنامه:53 دقیقه

فوتبال/زنده(اکوادور - آمریکا)

فوتبال ( جام جهاني زير (20) سال کره جنوبي - 2017 ) نیمه دوم " اکوادور - آمریکا "

 • شروع برنامه:14:24:35
 • پایان برنامه: 14:29:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:14:29:46
 • پایان برنامه: 15:22:49
 • طول برنامه:53 دقیقه

اتومبیل رانی(مرحله ششم ناسکار - 2017)

مرحله ششم ناسکار - 2017

 • شروع برنامه:15:22:49
 • پایان برنامه: 15:28:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:15:28:00
 • پایان برنامه: 16:18:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فوتبال/زنده(عربستان - سنگال)

فوتبال ( جام جهاني زير (20) سال کره جنوبي - 2017 ) نیمه اول " عربستان - سنگال "

 • شروع برنامه:16:18:00
 • پایان برنامه: 16:31:23
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:16:31:23
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

فوتبال/زنده(عربستان - سنگال)

فوتبال ( جام جهاني زير (20) سال کره جنوبي - 2017 ) نیمه دوم " عربستان - سنگال "

 • شروع برنامه:17:28:37
 • پایان برنامه: 19:29:28
 • طول برنامه:2 ساعت

بسکتبال/زنده(پتروشیمی بندرامام-پالایش نفت آبادان)

لیگ برتر کشور - 1396

 • شروع برنامه:19:29:28
 • پایان برنامه: 19:34:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:19:34:39
 • پایان برنامه: 20:16:21
 • طول برنامه:41 دقیقه

دوچرخه سواری(تور بلژیک - 2017)

تور بلژیک - 2017

 • شروع برنامه:20:16:21
 • پایان برنامه: 20:21:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:20:21:43
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:20:32:28
 • پایان برنامه: 22:56:23
 • طول برنامه:2 ساعت و 23 دقیقه

بازی های همبستگی کشورهای اسلامی-2017/زنده

بازی های همبستگی کشورهای اسلامی-2017

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

فوتبال(ایران - کاستاریکا)

جام جهاني زير (20) سال کره جنوبي - 2017