جدول پخش

شبکه ورزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

شب های فوتبالی(زنده)

مجله تصویری ورزشی " شب های فوتبالی "

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:20:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:01:20:47
 • پایان برنامه: 02:28:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

والیبال(ایران - قزاقستان)

انتخابي قهرماني جهان اردبيل - 2017

 • شروع برنامه:02:28:56
 • پایان برنامه: 02:34:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:02:34:11
 • پایان برنامه: 03:11:17
 • طول برنامه:37 دقیقه

موتورسواری(مرحله دوم سوپر بایک قهرمانی جهان-2017)

مرحله دوم سوپر بايک قهرماني جهان - 2017

 • شروع برنامه:03:11:17
 • پایان برنامه: 03:16:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:03:16:32
 • پایان برنامه: 03:48:51
 • طول برنامه:32 دقیقه

سوارکاری(تور قهرمانی فرانسه - 2017)

تور قهرماني فرانسه - 2017

 • شروع برنامه:03:52:15
 • پایان برنامه: 04:48:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اتومبیل رانی(رقابت های اتومیل رانی ناسکار - 2017)

رقابت هاي اتوميل راني ناسکار - 2017

 • شروع برنامه:04:48:09
 • پایان برنامه: 04:54:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:05:03:32
 • پایان برنامه: 05:51:24
 • طول برنامه:47 دقیقه

شنا(رقابت های جام جهانی آلمان - 2017)

رقابت هاي جام جهاني آلمان - 2017

 • شروع برنامه:05:51:24
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:07:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

مرشد زورخانه ای

مرشد زورخانه اي

 • شروع برنامه:06:07:15
 • پایان برنامه: 06:54:55
 • طول برنامه:47 دقیقه

بدمینتون(دیدار نهایی تک نفره آزاد استرالیا - 2017)

ديدار نهايي تک نفره آزاد استراليا - 2017

 • شروع برنامه:06:59:00
 • پایان برنامه: 08:04:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

رقابت های دوستانه بسکتبال حرفه ای منتخبین جهان

رقابت هاي دوستانه بسکتبال حرفه اي منتخبين جهان آفريقا - 2017

 • شروع برنامه:08:04:57
 • پایان برنامه: 08:10:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:08:10:12
 • پایان برنامه: 08:37:52
 • طول برنامه:27 دقیقه

دوچرخه سواری(رقابت های کوهستان ایتالیا - 2017)

رقابت های کوهستان ایتالیا - 2017

 • شروع برنامه:08:37:52
 • پایان برنامه: 08:43:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:08:43:07
 • پایان برنامه: 10:18:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

فوتبال(پرسپولیس - سیاه جامگان)

ليگ برتر کشور

 • شروع برنامه:10:18:24
 • پایان برنامه: 10:23:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:10:23:39
 • پایان برنامه: 10:54:24
 • طول برنامه:30 دقیقه

خط پایان(هفته هفتم کورس تابستانه بندر ترکمن)

هفته هفتم کورس تابستانه بندر ترکمن

 • شروع برنامه:10:54:24
 • پایان برنامه: 10:59:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:10:59:39
 • پایان برنامه: 13:04:21
 • طول برنامه:2 ساعت و 4 دقیقه

روح پهلوانی(بازپخش)

مجله تصویری ورزشی " روح پهلوانی "

 • شروع برنامه:13:14:22
 • پایان برنامه: 15:59:22
 • طول برنامه:2 ساعت و 45 دقیقه

فوتبال یک(زنده)

مجله تصویری ورزشی " فوتبال یک "

 • شروع برنامه:15:59:22
 • پایان برنامه: 16:14:36
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:16:14:36
 • پایان برنامه: 16:54:38
 • طول برنامه:40 دقیقه

موتورسواری(مرحله یازدهم موتو 2 اتریش - 2017)

مرحله يازدهم موتو 2 اتريش - 2017

 • شروع برنامه:16:54:38
 • پایان برنامه: 17:39:35
 • طول برنامه:44 دقیقه

موتورسواری(مرحله یازدهم موتو جی پی اتریش-2017)

مرحله يازدهم موتو جي پي اتريش-2017

 • شروع برنامه:17:39:35
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 18:41:14
 • طول برنامه:46 دقیقه

تکواندو ایرانی

تکواندو ايراني

 • شروع برنامه:18:43:49
 • پایان برنامه: 19:33:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

فوتبال/زنده(پدیده مشهد - استقلال خوزستان)

فوتبال ( هفته (4) لیگ برتر کشور - 1396 ) نیمه اول " پدیده مشهد - استقلال خوزستان "

 • شروع برنامه:19:33:00
 • پایان برنامه: 19:46:56
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:19:46:56
 • پایان برنامه: 20:09:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

فوتبال/زنده(پدیده مشهد - استقلال خوزستان)

فوتبال ( هفته (4) لیگ برتر کشور - 1396 ) نیمه دوم " پدیده مشهد - استقلال خوزستان "

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:36:01
 • طول برنامه:26 دقیقه

فوتبال/زنده(پدیده مشهد - استقلال خوزستان)

فوتبال ( هفته (4) لیگ برتر کشور - 1396 ) نیمه دوم " پدیده مشهد - استقلال خوزستان "

 • شروع برنامه:20:37:20
 • پایان برنامه: 21:17:20
 • طول برنامه:40 دقیقه

فوتبال/زنده(فولاد خوزستان - گسترش فولاد تبریز)

فوتبال ( هفته (4) لیگ برتر کشور - 1396 ) نیمه اول " فولاد خوزستان - گسترش فولاد تبریز "

 • شروع برنامه:21:17:20
 • پایان برنامه: 21:31:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:21:31:40
 • پایان برنامه: 22:23:28
 • طول برنامه:51 دقیقه

فوتبال/زنده(فولاد خوزستان - گسترش فولاد تبریز)

فوتبال ( هفته (4) لیگ برتر کشور - 1396 ) نیمه دوم " فولاد خوزستان - گسترش فولاد تبریز "

 • شروع برنامه:22:23:28
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

شب های فوتبالی(زنده)

مجله تصویری ورزشی " شب های فوتبالی "