جدول پخش

شبکه ورزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

فوتبال(ایران - کاستاریکا)

جام جهاني زير (20) سال 2017 - کره جنوبي

 • شروع برنامه:00:35:00
 • پایان برنامه: 00:52:01
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:00:52:01
 • پایان برنامه: 01:23:58
 • طول برنامه:31 دقیقه

بدمینتون(دیدار پایانی جایزه بزرگ 2017 - آلمان)

ديدار پاياني جايزه بزرگ 2017 - آلمان

 • شروع برنامه:01:27:35
 • پایان برنامه: 02:40:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

هندبال(واردار - فلنزبورگ)

ليگ قهرمانان اروپا - 2017

 • شروع برنامه:02:43:46
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

بسکتبال(گلدن استیت - سن آنتونیو)

ديدار پاياني بسکتبال حرفه اي کنفرانس غرب - 2017

 • شروع برنامه:04:07:13
 • پایان برنامه: 04:13:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:04:19:19
 • پایان برنامه: 04:30:42
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:04:30:42
 • پایان برنامه: 05:43:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

وزنه برداری(قهرمانی اروپا 2017 - کرواسی)

قهرماني اروپا 2017 - کرواسي

 • شروع برنامه:05:43:56
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:06:05:51
 • پایان برنامه: 07:11:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

والیبال(کوچینه لوبه - دیاتک ترنتینو)

ديدار نهايي قهرماني ايتاليا - 2017

 • شروع برنامه:07:15:08
 • پایان برنامه: 08:32:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

دوچرخه سواری(روز اول تور روماندی 2017 - سوییس)

روز اول تور روماندي 2017 - سوييس

 • شروع برنامه:08:35:57
 • پایان برنامه: 09:00:11
 • طول برنامه:24 دقیقه

جودو(قهرمانی اروپا 2017 - لهستان)

قهرماني اروپا 2017 - لهستان

 • شروع برنامه:09:03:48
 • پایان برنامه: 10:22:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

هاکی روی یخ(آلمان - سوئد)

قهرماني جهان - 2017

 • شروع برنامه:10:22:36
 • پایان برنامه: 10:36:15
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:10:36:15
 • پایان برنامه: 12:22:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 46 دقیقه

اتومبیل رانی(مرحله پنجم فرمول یک 2017 - اسپانیا)

مرحله پنجم فرمول يک 2017 - اسپانيا

 • شروع برنامه:12:22:23
 • پایان برنامه: 12:28:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:12:28:15
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

فوتبال/زنده(انگلیس - گینه)

فوتبال ( جام جهاني زير (20) سال 2017 - کره جنوبي) نیمه اول " انگلیس - گینه "

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:18:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

فوتبال/زنده(انگلیس - گینه)

فوتبال ( جام جهاني زير (20) سال 2017 - کره جنوبي ) نیمه اول " انگلیس - گینه "

 • شروع برنامه:13:18:00
 • پایان برنامه: 13:29:24
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:13:29:24
 • پایان برنامه: 14:26:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

فوتبال/زنده(انگلیس - گینه)

فوتبال ( جام جهاني زير (20) سال 2017 - کره جنوبي ) نیمه دوم " انگلیس - گینه "

 • شروع برنامه:14:26:00
 • پایان برنامه: 14:39:56
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:14:39:56
 • پایان برنامه: 15:12:02
 • طول برنامه:32 دقیقه

موتورسواری(مرحله اول سوپر بایک 2017 - آلمان)

مرحله اول سوپر بايک 2017 - آلمان

 • شروع برنامه:15:12:02
 • پایان برنامه: 15:27:25
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:15:27:25
 • پایان برنامه: 16:18:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فوتبال/زنده(کره جنوبی - آرژانتین)

فوتبال ( جام جهاني زير (20) سال 2017 - کره جنوبي ) نیمه اول " کره جنوبی - آرژانتین "

 • شروع برنامه:16:18:00
 • پایان برنامه: 16:28:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:16:28:37
 • پایان برنامه: 17:26:23
 • طول برنامه:57 دقیقه

فوتبال/زنده(کره جنوبی - آرژانتین)

فوتبال ( جام جهاني زير (20) سال 2017 - کره جنوبي ) نیمه دوم " کره جنوبی - آرژانتین "

 • شروع برنامه:17:26:23
 • پایان برنامه: 17:33:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:17:33:44
 • پایان برنامه: 18:53:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

هندبال(کیل - فوچز برلین)

بوندس ليگا آلمان - 2017

 • شروع برنامه:18:53:01
 • پایان برنامه: 19:03:36
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:19:03:36
 • پایان برنامه: 20:01:18
 • طول برنامه:57 دقیقه

والیبال(ایران - آذربایجان)

دیدار نهایی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی-2017

 • شروع برنامه:20:01:18
 • پایان برنامه: 20:27:13
 • طول برنامه:25 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:20:32:02
 • پایان برنامه: 21:30:51
 • طول برنامه:58 دقیقه

فوتبال/زنده(استقلال خوزستان - الهلال)

فوتبال ( لیگ قهرمانان آسیا - 2017 ) نیمه اول " استقلال خوزستان - الهلال "

 • شروع برنامه:21:33:00
 • پایان برنامه: 22:29:14
 • طول برنامه:56 دقیقه

فوتبال/زنده(استقلال خوزستان - الهلال)

فوتبال ( لیگ قهرمانان آسیا - 2017 ) نیمه دوم " استقلال خوزستان - الهلال "

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:28:29
 • طول برنامه:58 دقیقه

بازی های همبستگی کشورهای اسلامی-2017

بازی های همبستگی کشورهای اسلامی-2017

 • شروع برنامه:23:32:09
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

موتورسواری(مرحله پنجم موتو (2) 2017 - فرانسه)

مرحله پنجم موتو (2) 2017 - فرانسه