جدول پخش

شبکه ورزش
 • شروع برنامه:00:03:00
 • پایان برنامه: 00:14:58
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:00:14:58
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

فوتبال/زنده(صربستان - اسپانیا)

فوتبال ( جام ملت های اروپا زیر 21 سال - 2017 ) نیمه دوم " صربستان - اسپانیا "

 • شروع برنامه:01:10:00
 • پایان برنامه: 01:31:39
 • طول برنامه:21 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:01:31:39
 • پایان برنامه: 02:09:09
 • طول برنامه:37 دقیقه

دو و میدانی(رقابت های دو و میدانی هلند - 2017)

رقابت هاي دو و ميداني هلند - 2017

 • شروع برنامه:02:09:09
 • پایان برنامه: 02:32:27
 • طول برنامه:23 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:02:32:27
 • پایان برنامه: 03:53:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

بسکتبال(کلیولند - گلدن استیت)

دیدار نهایی اول بسکتبال حرفه اي - 2017

 • شروع برنامه:03:56:21
 • پایان برنامه: 04:02:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:04:09:50
 • پایان برنامه: 04:15:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:04:15:08
 • پایان برنامه: 04:45:03
 • طول برنامه:29 دقیقه

برسکوی افتخار

برسکوي افتخار

 • شروع برنامه:04:45:03
 • پایان برنامه: 05:02:28
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:05:02:28
 • پایان برنامه: 05:45:43
 • طول برنامه:43 دقیقه

دوچرخه سواری(مرحله پایانی تور آلپ - 2017)

مرحله پاياني تور آلپ - 2017

 • شروع برنامه:05:45:43
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:06:05:46
 • پایان برنامه: 06:42:33
 • طول برنامه:36 دقیقه

سوارکاری(تور جهانی قهرمانان آلمان - 2017)

تور جهاني قهرمانان آلمان - 2017

 • شروع برنامه:06:42:33
 • پایان برنامه: 06:57:46
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:06:57:46
 • پایان برنامه: 07:22:58
 • طول برنامه:25 دقیقه

موتورسواری(سوپر بایک ایتالیا - 2017)

سوپر بايک ايتاليا - 2017

 • شروع برنامه:07:22:58
 • پایان برنامه: 07:37:37
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:07:37:37
 • پایان برنامه: 09:15:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

فوتبال(روسیه - پرتغال)

جام کنفدراسيون ها - 2017

 • شروع برنامه:09:15:09
 • پایان برنامه: 09:32:58
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:09:32:58
 • پایان برنامه: 10:31:58
 • طول برنامه:59 دقیقه

اتومبیل رانی(دور هفتم و هشتم فرمول E آلمان-2017)

دور هفتم و هشتم فرمول E آلمان-2017

 • شروع برنامه:10:32:58
 • پایان برنامه: 11:18:35
 • طول برنامه:45 دقیقه

تکواندو ایرانی

تکواندو ايراني

 • شروع برنامه:11:18:35
 • پایان برنامه: 11:33:14
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:11:33:14
 • پایان برنامه: 12:56:14
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

تنیس روی میز(رقابت های تنیس روی میز - 1396)

رقابت های تنیس روی میز - 1396

 • شروع برنامه:12:59:53
 • پایان برنامه: 13:06:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

آیه های قرآنی

 • شروع برنامه:13:14:13
 • پایان برنامه: 14:49:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

فوتبال(صربستان - اسپانیا)

جام ملت هاي اروپا زير 21 سال - 2017

 • شروع برنامه:14:49:13
 • پایان برنامه: 15:06:32
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:15:06:32
 • پایان برنامه: 16:03:46
 • طول برنامه:57 دقیقه

هندبال(لهستان - صربستان)

رقابت های هندبال انتخابي قهرماني اروپا صربستان - 2017

 • شروع برنامه:16:03:46
 • پایان برنامه: 16:18:25
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:16:18:25
 • پایان برنامه: 17:38:29
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

دو و میدانی(رقابت های بین المللی فنلاند-2017)

رقابت های دو و ميداني بين المللي فنلاند - 2017

 • شروع برنامه:17:38:29
 • پایان برنامه: 17:57:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:17:57:38
 • پایان برنامه: 19:07:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

فوتبال ساحلی(رقابت های فوتبال ساحلی یزد - 1396)

رقابت های فوتبال ساحلي يزد - 1396

 • شروع برنامه:19:07:28
 • پایان برنامه: 19:27:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:19:27:00
 • پایان برنامه: 20:18:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

فوتبال/زنده(مکزیک - روسیه)

فوتبال ( جام کنفدراسيون ها - 2017 ) نیمه اول " مکزیک - روسیه "

 • شروع برنامه:20:18:00
 • پایان برنامه: 20:31:07
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:20:31:07
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

فوتبال/زنده(مکزیک - روسیه)

فوتبال ( جام کنفدراسيون ها - 2017 ) نیمه دوم " مکزیک - روسیه "

 • شروع برنامه:20:46:00
 • پایان برنامه: 21:24:32
 • طول برنامه:38 دقیقه

فوتبال/زنده(مکزیک - روسیه)

فوتبال ( جام کنفدراسيون ها - 2017 ) نیمه دوم " مکزیک - روسیه "

 • شروع برنامه:21:24:32
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ،پيامک 3000091

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 23:12:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 42 دقیقه

تکواندو(رقابت های تکواندو قهرمانی جهان - 2017)

رقابت های تکواندو قهرماني جهان - 2017

 • شروع برنامه:23:13:28
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:46 دقیقه

فوتبال/زنده(ایتالیا - آلمان)

فوتبال ( جام ملت های اروپا زیر 21 سال - 2017 ) نیمه اول " ایتالیا - آلمان "