جدول پخش

شبکه سلامت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:37:37
 • طول برنامه:37 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «فاکتور 8»

[موضوع] در این قسمت که بی اعتمادی بین اعضای پروژه زیاد شده ،خرگوشی که تست بررویش انجام شده میمیرد و در ادامه ...

 • شروع برنامه:00:47:25
 • پایان برنامه: 00:59:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

همایش‌های «تد»

[موضوع] معادله ای جدید برای هوش [ سخنران] الکس ویسنر گراس

 • شروع برنامه:01:03:37
 • پایان برنامه: 01:25:12
 • طول برنامه:21 دقیقه

شیب تند

[موضوع] تغییرات دوران بلوغ و نوجوانی

 • شروع برنامه:01:26:24
 • پایان برنامه: 01:31:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه سیب در قاب

[موضوع] اثرات قندها بر بدن و اثر دوپامین بر اشتها

 • شروع برنامه:01:31:46
 • پایان برنامه: 01:46:47
 • طول برنامه:15 دقیقه

ره آورد

[موضوع] چاقی و دیابت [مجری] نبی الهی [کارشناس] حسینی(متخصص تغذیه)جعفریان (متخصص تغذیه) دکتر نوروزی( متخصص تغذیه)

 • شروع برنامه:01:50:22
 • پایان برنامه: 02:19:31
 • طول برنامه:29 دقیقه

ضربان

[موضوع] جراحی لاپاراسکوپیک کبد [مجری] حسن زاده [کارشناس] دکتر کیان منش و پازوکی (جراح)

 • شروع برنامه:02:29:10
 • پایان برنامه: 03:27:50
 • طول برنامه:58 دقیقه

حریم مهرورزی

[موضوع] کم کاری غدد جنسی در مردان - حقوق همسران نسبت به هم - مشکلات نعوظ در آقایان -مدارا در زندگی مشترک-

 • شروع برنامه:03:33:53
 • پایان برنامه: 04:00:46
 • طول برنامه:26 دقیقه

تالار تجربه

[موضوع] پزشکی : مهمان دکتر از شروع تحصیلات از دبستان در مدرسه منوچهری ودیپلم در مدرسه البرز ولیسانس در انگلستان و ومدرک پزشکی

 • شروع برنامه:04:11:17
 • پایان برنامه: 04:29:20
 • طول برنامه:18 دقیقه

طب در طبیعت

[موضوع] شیرین بیان و دیگر گیاهان دارویی جنوب کشور

 • شروع برنامه:04:30:53
 • پایان برنامه: 04:40:53
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

[موضوع] ایمپلنت های درمانی: انواع ایمپلنت وروش کار گذاشتن آنها وعواملی که مانع ایمپلنت خوا هد شد

 • شروع برنامه:04:54:00
 • پایان برنامه: 05:01:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

موذن : استاد حسن رضائیان

 • شروع برنامه:05:08:33
 • پایان برنامه: 05:57:28
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند « حافظه »

[موضوع] حافظه_تحقیق واسکن بر روی مغز نوجوانی که از حافظه قدرت مندی بر خوردار میباشد -انواع حافظه - تحقیق بر روی حلزون وحافظه

 • شروع برنامه:06:07:20
 • پایان برنامه: 06:34:48
 • طول برنامه:27 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[موضوع] حس رقابت در کودکان:مهارتهای زندگی از کودکی وکسب شخصیت در بزرگسالی---روشهای صحیح دررقابت ومقاومت در بحرانهای شکست-

 • شروع برنامه:06:54:28
 • پایان برنامه: 07:18:12
 • طول برنامه:23 دقیقه

صبح و سلامت

[موضوع] ورزش_نرمش با حرکتهای کششی وحرکات تعا دلی وقدرتی ودر آخر تصاویری از حرکات پارکور ساز

 • شروع برنامه:07:21:37
 • پایان برنامه: 07:33:50
 • طول برنامه:12 دقیقه

همایش‌های «تد»

[موضوع] معادله ای جدید برای هوش [کارشناس] الکس ویسنر گراس

 • شروع برنامه:07:37:44
 • پایان برنامه: 07:56:13
 • طول برنامه:18 دقیقه

ایران

[موضوع] نقاط دیدنی و گردشگری ایران [مجری] فرنودی

 • شروع برنامه:08:00:02
 • پایان برنامه: 08:29:11
 • طول برنامه:29 دقیقه

ضربان

[موضوع] جراحی لاپاراسکوپیک کبد [مجری] حسن زاده [کارشناس] دکتر کیان منش و پازوکی(جراح)

 • شروع برنامه:08:34:11
 • پایان برنامه: 08:40:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه سیب در قاب

[موضوع] سیستم ایمنی بدن

 • شروع برنامه:08:41:05
 • پایان برنامه: 08:50:29
 • طول برنامه:9 دقیقه

راز درون

[موضوع] آنتی ژن ها وسیستم دفاعی بدن ودفع پاتوژن ها

 • شروع برنامه:08:52:13
 • پایان برنامه: 09:18:35
 • طول برنامه:26 دقیقه

دهکده تندرستی

[موضوع] تغذیه مناسب از دیدگاه طب سنتی [مجری] عاشورلو [کارشناس] دکتر متین

 • شروع برنامه:09:23:08
 • پایان برنامه: 09:48:06
 • طول برنامه:24 دقیقه

چشم ‌پزشکی

[موضوع] این برنامه به عوارض چشمی دیابت وبررسی انواع دیابت می پردازد [کارشناس] دکتر هوشنگ فقیهی (فوق تخصص شبکیه)

 • شروع برنامه:10:00:14
 • پایان برنامه: 10:41:27
 • طول برنامه:41 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[موضوع] لنگش در کودکان [مجری] تیموری [کارشناس] حجت درخشان فر( فوق تخصص اورژانس کودکان .)

 • شروع برنامه:10:48:18
 • پایان برنامه: 11:21:43
 • طول برنامه:33 دقیقه

بزرگراه زندگی

[موضوع] این برنامه به معرفی دکتر شکوه نوابی نژاد استاد روان شناسی می پردازد

 • شروع برنامه:11:25:52
 • پایان برنامه: 11:55:08
 • طول برنامه:29 دقیقه

من و کودک من

[موضوع] کم توانی ذهنی [کارشناس] دکتر ساحل همتی (متخصص اعصاب و روان)،هاتف دوست دار (کاردرمان)

 • شروع برنامه:11:59:39
 • پایان برنامه: 12:08:46
 • طول برنامه:9 دقیقه

خطر پنهان

[موضوع] تاثیر سبک زندگی بر شکل گیری شخصیت افراد و کودکان در اینده

 • شروع برنامه:12:16:18
 • پایان برنامه: 12:43:35
 • طول برنامه:27 دقیقه

حیات خانه ما

[موضوع] زندگی قوهای مهاجر در شمال ایران و حیات ایران

 • شروع برنامه:12:53:25
 • پایان برنامه: 12:58:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

در آرزوی شهادت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:01:26
 • پایان برنامه: 13:08:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[قاری] [استاد منشاوی]، [سوره] [الرحمن] [آیات] [1 تا 18]

 • شروع برنامه:13:08:00
 • پایان برنامه: 13:16:52
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

موذن : استاد کریم منصوری

 • شروع برنامه:13:16:52
 • پایان برنامه: 13:23:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

آرامش دلها

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamatvt@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:28:06
 • پایان برنامه: 13:46:09
 • طول برنامه:18 دقیقه

طب در طبیعت

[موضوع] شیرین بیان و دیگر گیاهان دارویی جنوب کشور

 • شروع برنامه:13:52:12
 • پایان برنامه: 14:02:12
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

[موضوع] ایمپلنت های درمانی_انواع ایمپلنت وروش کار گذاشتن آنها وعواملی که مانع ایمپلنت خوا هد شد

 • شروع برنامه:14:05:57
 • پایان برنامه: 15:00:57
 • طول برنامه:55 دقیقه

حال خوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:06:15
 • پایان برنامه: 15:55:10
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند « حافظه »

[موضوع] حافظه_ تحقیق واسکن بر روی مغز نوجوانی که از حافظه قدرت مندی بر خوردار میباشد -انواع حافظه - تحقیق بر روی حلزون وحافظه بلند مدت