جدول پخش

راديو ايران
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

راه شب- ورزش و تفریحات(زنده)

چه مهارتی در زندگی دارید و چگونه آن را كسب كردید؟

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قصه(تكرار)

تنهایی- قسمت دوم

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گلبانگ

پخش ترانه های درخواستی شنوندگان

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قند پارسی

طنز اجتماعی و فرهنگی

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قول و غزل

برنامه غزل خوانی و تفسیر غزل های حافظ

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بشارت باران- راه رستگاران

برنامه اذانگاهی صبح

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قرار شاعرانه(تكرار)

شعر و تصنیف های قدیمی

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سرای سخن

تفسیر آیات سوره مباركه عادیات

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نفس صبح

ترجمه و تفسیر روان قرآن كریم

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سلام ایران

برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:50:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ادامه سلام ایران

برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

روی خط ورزش

بررسی رویدادهای ورزشی ایران و جهان

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

خانه و خانواده

چگونگی ابراز احساسات بین زوجین

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه من

ارتباط و تعامل با شنوندگان و مخاطبان در فضای مجازی

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمودار

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صفحه من

ارتباط و تعامل با شنوندگان و مخاطبان در فضای مجازی

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

رهاورد

گردشگری و نقش فناوری در توسعه آن- نانو

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

میزبان

بررسی ورزشكار سالاری در ورزش ایران

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

به افق آفتاب

برنامه اذانگاهی ظهر- رحم و مهربانی با مردم

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

پلاك 8

برنامه ای درباره دفاع مقدس

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه من

ارتباط و تعامل با شنوندگان و مخاطبان در فضای مجازی

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گلبانگ

پخش ترانه های درخواستی شنوندگان

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سیاره آبی

ورود فاضلاب به رودخانه دز

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

كافه هنر

پوشش چهارمین همایش قند پارسی با حضور 140 نفر از اساتید و دانشجویان زبان فارسی كه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می شود- اخبار فرهنگی و هنری از بنیاد سعدی- آئین سخن

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

جهان سیاست

مرور سریع و دقیق بر اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صفحه من

ارتباط و تعامل با شنوندگان و مخاطبان در فضای مجازی

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسابقه یك، دو، صدا

مسابقه رادیویی با موضوع اجرا و گویندگی، در این روز شركت كنندگان گروه اول بر اساس اجرای مبتنی بر متن (اجرای خبرهای طنز) مورد آزمون قرار می گیرند. برای ثبت نام، نام و نام خانوادگی و كد ملی خود را به 300009090 ارسال كنید. آقای بهروز تشكر و خانم فاطمه آل عباس

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ورزش ایران

حذف تیم فوتبال امید از رقابت های قهرمانی آسیا- خبرهای ورزشی روز

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه من

ارتباط و تعامل با شنوندگان و مخاطبان در فضای مجازی

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

ایرانشهر

ظاهر سازی

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

صدا كن مرا

برنامه اذانگاهی مغرب

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شب بخیر كوچولو

برنامه شبانه كودكان(قصه گویی با صدای بانوی قصه گو)

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نیش دارو

معرفی مفاخر طنز ایران- بررسی متون طنز معاصر- معرفی طنز پردازان شهرهای مختلف- گزینش متون طنز از میان مجلات با نگاهی به اتفاقات و مسائل روز

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قرار شاعرانه

شعر و تصنیف های قدیمی

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قصه شب

تنهایی- قسمت سوم

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه(زنده)

شماره پیامك: 30000900

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

رهاورد(تكرار)

گردشگری و نقش فناوری در توسعه آن- نانو

 • شروع برنامه:23:40:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:19 دقیقه

میان برنامه(زنده)

شماره پیامك: 30000900