جدول پخش

راديو فرهنگ
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

چهار باغ

گشت و گذاری در شعر و ادب فارسی- پخش شعرخوانی مخاطبان

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قصه های پرنده مهتاب

قصه خوانی- داستان افسار، ترجمه: اسدالله امرایی

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كیمیای كلمات

تحلیل متون ادب فارسی- كتاب تاریخ بیهقی

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هزار و یك سخن

نقد و بررسی كتاب هگل گرایی

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

چكامك

غزل خوانی و شعر آیینی

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناز و نیاز

اذان صبح: 4:29

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

درس مثنوی

دفتر دوم، حكایت موسی و شبان

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تماشاگه راز

آرایه های غزل 404

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ندای آغاز

آغاز برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نشان

پیشینه مجلس در ایران

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداخت به مسائل روز

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

اخبار كوتاه

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت هشت صبح

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سی مجموعه

تاریخ به روایت مجموعه داران

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

در كوچه آفتاب(زنده)

محصولات تابستانی در استان های مختلف

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ویژه روز دختران

ویژه برنامه روز دختر

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قند پارسی

حكایت ها و ضرب المثل های فارسی

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامك شبكه: 30000558

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فراطنز

حكایت های طنز آمیز

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سفر به شعر

بررسی شعر نو- علی شیرازی پور

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترانه باران

كار و صنایع دستی در خراسان شمالی

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در جستجوی معنا

بررسی هنر نمایش

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر: 13:11

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نغمه های ایرانی

قطعه آذری در مایه بیات شیراز

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هفتانه

فراخوان جشنواره سینما حقیقت- چهارمین همایش متن پژوهی

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ساعت موسیقی

پخش ترانه هایی با صدای هنرمندان امیر ذاكر زاده، علیرضا افتخاری، حسین قوامی و مجتبی عسگری

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گنج آخر

برخوانی اسكندرنامه- مرگ اسكندر

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كوبه

اخبار و رویدادهای روز فرهنگی كشور

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

برگهایی در آغوش باد

معرفی نسخه های خطی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

پاتوق فرهنگ

آموزش داستان نویسی

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آینه جیبی

فحاشی در شبكه های اجتماعی از جمله جرائم جدید

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

سرگذشت ابوالعباس سر سلسله عباسیان

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سمت و سو

میراث جهانی یونسكو

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سفر به سرزمین واژه ها

ویژگی های كتابی شهر فلورانس

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

مشروح اخبار

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

عصرانه با نمایش

اذان مغرب: 20:34- برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خشت و خیال

معماری سبز و مصادیق آن در فضاهای امروز شهری

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

برگزاری همایش سعدی و ویكتور هوگو

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نیستان

كنسرت فروغ به خوانندگی علیرضا قربانی در بروجرد برگزار می شود- گروه موسیقی بمرانی روی صحنه می رود- بررسی موسیقی مازندران

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تابستان خوانی

تابستان از منظر ادبیات در آثار منثور و منظوم

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شب های فرهنگ- گروه ادب و هنر

پادشاهی داریوش

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فرآهنگ

برخوانی كتاب حج، نوشته: آیت الله شهید مرتضی مطهری