جدول پخش

رادیو سلامت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترانه و ترنم(تکرار)

ترانه های خانوادگی

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

پشت پلک صبح- گروه سلامت اجتماعی

خوش صحبتی چقدر در بهبود روابط اجتماعی تأثیر دارد؟

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

شوق بندگی(زنده)

به نظر شما چگونه عمل کنیم که آثار ماه مبارک رمضان و دستاوردهامون در این ماه در طول سال حفظ بشه؟

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نشانی(تکرار)

شماره پیامک شبکه سلامت: 30000102

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل یک جزء

ترتیل یک جزء از قرآن کریم

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یاد یاران(تکرار)

بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس از زبان پزشکان و امدادگران جامعه پزشکی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرآغاز

ایجاد فضای معنوی در آغاز روز با حس شروع

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ورزش و زندگی

تقویت سیستم ایمنی با ورزش

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خانه ما(تکرار)

چیزهایی که حسادت ما را برمی‌انگیزد

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

صبح و زندگی- گروه سلامت اجتماعی(زنده)

پارک ممنوع

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فراسو- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

انواع جوش های پوستی

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

افق روشن(زنده)

استفاده مجدد از آب و یا بازچرخانی

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مبین(تکرار)

شماره پیامک شبکه سلامت: 30000102

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مسابقه اف ام 102

افزایش سطح اطلاعات پزشکی، بهداشتی، تغذیه ای، ورزشی و سلامت عموم مخاطبان

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شور زندگی

آیا سالمندان را می‌توان در اماکن عمومی تنها گذاشت؟

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

خونه زندگی(زنده)

با کودک خجالتی خود چگونه رفتار کنیم؟

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نیم نگاه- گروه سلامت روان(زنده)

آیا باید برای ترک اعتیاد کودکان الگوی متفاوتی طراحی شود؟

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یاد یاران

گفت و گو با کادر پزشکی دوران دفاع مقدس

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تا بیکران

اذان گاهی- ویژه اذان ظهر

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

غذا سلامت زندگی

اهمیت مصرف غذاهای دریایی

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سایبان آرامش(زنده)

آیا باید برای اوقات فراغت برنامه ریزی کرد؟

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شماره پیامک شبکه سلامت: 30000102

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مجله پزشکی(زنده)

بیماری های دریانوردان

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسابقه سبک و سنگین

مسابقه با محوریت تغذیه، اطلاعات پزشکی و دانش سلامت

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فرزند من

فرزندم را در کدام کلاس تابستانی ثبت نام کنم؟

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

به رنگ زندگی- گروه خانواده(زنده)

خودخوری به جای گفتگوی سالم

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

به رنگ خدا درآییم(تکرار)

شماره پیامک شبکه سلامت: 30000102

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار سلامت

شماره پیامک شبکه سلامت: 30000102

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

تا خدا راهی نیست(زنده)

از رمضان امسال چه درسی گرفتیم؟

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قاصدک

قصه های کودکانه- قصه های قرآنی

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مبین

تفسیر آیات سوره حجرات(اخلاق فردی و اجتماعی)

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش خاک ها سرباز هستند

با موضوعات حوزه سلامت

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

سپهر دانش(زنده)

بررسی موردی بیماری های روماتولوژی

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

به رنگ خدا درآییم(تکرار)

شماره پیامک شبکه سلامت: 30000102