جدول پخش

راديو ورزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

ادامه پنجره ای رو به شب (زنده)

این برنامه با میان برنامه های متنوع و شب نشینی در خدمت شنوندگان است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

گزارش ورزشی

ادامه مسابقه فوتبال باشگاه های اسپانیا، رئال مادرید-بارسلونا

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش تولد دوباره- قسمت 5

جیم برداك بوكسور نیمه سنگین آمریكا تا قهرمانی چند قدم فاصله دارد، اما همسرش با كار او مخالف است و همیشه اضطراب دارد...

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

چشم انداز(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

به نام خدا

ویژه برنامه اذان صبح

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یك شب یك كتاب

هر شب با معرفی یك كتاب ورزشی همراه ما باشید.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دور یك میز(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یك نفس تازه(زنده)

خبرهای ورزشی شنیده نشده و دیده نشده برنامه های ورزشی رسانه ملی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه یك نفس تازه(زنده)

خبرهای ورزشی شنیده نشده و دیده نشده برنامه های ورزشی رسانه ملی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:07:35:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مجله والیبال(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

هوادار(زنده)

بررسی فرهنگ هواداری

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه هوادار(زنده)

فرهنگ هواداری

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یك فنجان چای داغ

در این برنامه گفتگو با یكی از پیشكسوتان ورزشی را بشنوید.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

فرهنگ و ورزش(زنده)

موضوع این هفته: كارآفرینی در ورزش

 • شروع برنامه:13:35:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ورزش و روابط بین الملل

بررسی موضوعات ورزشی در عرصه بین الملل هدف این برنامه است.

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تیتر اول(زنده)

تیتر و عناوین اصلی روزنامه ها و اخبار سایت های ورزشی كشور و پیگیری موضوعات مهم ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مركز مشاوره ورزشی

پیام های تندرستی در حوزه حركات اصلاحی و تغذیه

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجله سواركاری(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

از فوتبال چه خبر؟(زنده)

آخرین اخبار فوتبالی دنیا

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

عصرانه(زنده)

برنامه عصرگاهی در قالب كارشناسی، تحلیلی و نمایشی

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه عصرانه(زنده)

برنامه عصرگاهی در قالب كارشناسی، تحلیلی و نمایشی

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

پرونده(زنده)

این برنامه هر هفته به تحلیل و بررسی مسائل روز ورزش می پردازد.

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ادامه پرونده(زنده)

این برنامه هر روز به تحلیل و بررسی مسائل روز ورزش می پردازد.

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

در محضر دوست

ویژه اذان مغرب به افق تهران

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گزارش ورزشی(زنده)

پخش مسابقه فوتبال هفته چهارم لیگ برتر سایپا-استقلال تهران

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گزارش ورزشی

ادامه مسابقه فوتبال از هفته چهارم لیگ برتر سایپا-استقلال

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 49 دقیقه

پنجره ای رو به شب(زنده)

شب نشینی رادیو ورزش