جدول پخش

راديو گفتگو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

میان برنامه

شبکه رادیویی گفت و گو هر روز از ساعت 06:00 تا ساعت 24:00 روی موج FM ردیف 103.5

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

روشنا

تفسیر آیات 127-128 سوره مبارکه بقره

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

حیاط خلوت

مروری بر زندگی و خاطرات اساتید، نخبگان و مشاهیر

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:29:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

صبح و گفت و گو

توزیع شکر و برنج برای ماه مبارک رمضان- هدایت تحصیلی دانش آموزان- بازار کفش و صادرات آن

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:29:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

گفت و گوی اجتماعی

فضای مجازی و افت تحصیلی دانش آموزان

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گفت و گوی علمی

کشاورزی پایدار

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پرسمان

نقش آفرینی صنعت کشاورزی در مسیر اشتغال زایی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

آوای قانون

مشکلات اجاره آپارتمان ها

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:58:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

رویداد

بخش خصوصی و جایگاه آن در جذب سرمایه گذاری خارجی- انفجار در منچستر- دیدار ترامپ با ابومازن و آینده مذاکرات سازش- مهمترین رویکردهای اقتصادی دولت با توجه به نشست خبری دیروز رئیس جمهور- ترامپ بار دیگر بر وحشتناک بودن برجام تأکید کرد

 • شروع برنامه:12:58:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر به افق تهران: 13:01

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

منهای نفت

تولید پیراهن مردانه

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گفت و گوی اجتماعی

موانع پیش روی ازدواج

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

گفت و گوی اقتصادی

چالش ها و راهکارها صادرات؛ پیشران رشد

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

مناظره

تولید پوشاک داخلی با برند خارجی؛ آری یا خیر؟

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

گفتگوی سیاسی

افول هژمونی امریکا در ابعاد حکمرانی جهانی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بدون خط خوردگی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:26:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

گفت و گوی فرهنگی

ضرورت مکتوب کردن خاطرات دفاع مقدس

 • شروع برنامه:20:26:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب به افق تهران: 20:29

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه گفت و گوی فرهنگی

ضرورت مکتوب کردن خاطرات دفاع مقدس

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

گفتگوی علمی

معماری هویت گرا و شرکت دانش بنیان

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

حجره

اقتصاد مقاومتی- قدرت صادراتی صنایع چوب و مبل ایران و ضرورت کاهش واردات