جدول پخش

راديو گفتگو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

میان برنامه

شبکه رادیویی گفت و گو هر روز از ساعت 06:00 تا ساعت 24:00 روی موج FM ردیف 103.5

 • شروع برنامه:06:02:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

ترتیل قرآن

تلاوت ترتیل حزب یک از جزء بیست و هشتم قرآن کریم

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

شبکه رادیویی گفت و گو هر روز از ساعت 06:00 تا ساعت 24:00 روی موج FM ردیف 103.5

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:16:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

رهنما

وظیفه حاکمیت در سعادت مردم از نگاه امام(ره)

 • شروع برنامه:07:16:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:24:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

ملاقات

مروری بر زندگی و خاطرات اساتید، مشاهیر، نخبگان و نوابغ

 • شروع برنامه:08:24:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:51:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

بر بال سخن

در خصوص مسئله فلسطین

 • شروع برنامه:08:51:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 12:46:00
 • طول برنامه:3 ساعت و 46 دقیقه

قبله گاه امید

ویژه راهپیمایی روز قدس

 • شروع برنامه:12:46:00
 • پایان برنامه: 12:56:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سِر عشق

شرح دعای ابوحمزه ثمالی

 • شروع برنامه:12:56:00
 • پایان برنامه: 13:13:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر به افق تهران: 13:07

 • شروع برنامه:13:13:00
 • پایان برنامه: 13:34:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

ترتیل قرآن

تلاوت ترتیل حزب دو از جزء بیست و هشتم قرآن کریم

 • شروع برنامه:13:34:00
 • پایان برنامه: 14:19:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

از حبیب تا محبوب

رمضان و عرفان اسلامی در ادبیات کهن فارسی

 • شروع برنامه:14:19:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

شبکه رادیویی گفت و گو هر روز از ساعت 06:00 تا ساعت 24:00 روی موج FM ردیف 103.5

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:19:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

گفتگوی سیاسی

نگاهی به همسویی آل سعود و رژیم صهیونیستی در سایه حمایت آمریکا درمنطقه

 • شروع برنامه:15:19:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترتیل قرآن

تلاوت ترتیل حزب سوم از جزء بیست و هشتم قرآن کریم

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:49:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

پرده آخر

بررسی موسیقی تئاتر

 • شروع برنامه:16:49:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

شبکه رادیویی گفت و گو هر روز از ساعت 06:00 تا ساعت 24:00 روی موج FM ردیف 103.5

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

شعبده شوم

بررسی ادیان نوظهور و فرق انحرافی- هندوئیسم

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:49:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

ضیافت نور

رمضان ماه جذب گردشگر در کشورهای اسلامی

 • شروع برنامه:18:49:00
 • پایان برنامه: 19:02:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

ترتیل قرآن

تلاوت ترتیل حزب چهارم از جزء بیست و هشتم قرآن کریم

 • شروع برنامه:19:02:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

یار مهربان

بررسی آثار دفاع مقدس: "نگاه پر باران"

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:54:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

فردای بهاری

اهمیت و لزوم توبه با توجه به متوسل شدن به امام زمان (عج)

 • شروع برنامه:19:54:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

شبکه رادیویی گفت و گو هر روز از ساعت 06:00 تا ساعت 24:00 روی موج FM ردیف 103.5

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:58:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

نسیم وصل

ویژه برنامه افطار- اذان مغرب به افق تهران 20:45

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ارغنون

بررسی آئین سحرخوانی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

ماه ترین ماه

نزدیک و انس با قرآن