جدول پخش

کهگیلویه و بویر احمد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:58:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

شویل دنا(جنگ شبانه).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:00
 • پایان برنامه: 02:03:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سریال(افسانه دونگ یی).قسمت.46.تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:08:00
 • پایان برنامه: 03:08:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ویژه بسته شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:13:00
 • پایان برنامه: 03:53:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند(پرورش دنیای سبزتر).فصل2.قسمت.4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:56:00
 • پایان برنامه: 04:21:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند (شکار لحظه ها).قسمت.5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان صبح)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

جرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن کریم .جزء 17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:41:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

سرود ملی،تلاوت قرآن کریم ودعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:00
 • پایان برنامه: 07:09:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:27:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تماشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:32:00
 • پایان برنامه: 08:32:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سریال(افسانه دونگ یی).قسمت.46

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:00
 • پایان برنامه: 08:48:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی(هتل کارتن).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه مهر(خانواده).تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:40
 • پایان برنامه: 11:52:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند فتح الفتوح(ویژه خرمشهر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:55
 • پایان برنامه: 12:41:45
 • طول برنامه:43 دقیقه

مجموعه(هشدار برای کبری11).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:45
 • پایان برنامه: 12:47:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران(تنگ مهریان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:12
 • پایان برنامه: 13:13:20
 • طول برنامه:23 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان ظهر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:55
 • پایان برنامه: 13:59:55
 • طول برنامه:41 دقیقه

شویل دنا(جنگ شبانه).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:55
 • پایان برنامه: 14:06:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:10:15
 • پایان برنامه: 14:40:55
 • طول برنامه:30 دقیقه

شادمانه (گیلان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:49:10
 • پایان برنامه: 14:56:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

هنر ایرانی.قسمت.4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:35:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی(پنجاه قدم آخر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان.زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:15
 • پایان برنامه: 17:07:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:08:30
 • پایان برنامه: 18:08:30
 • طول برنامه:1 ساعت

انیمیشن(ویلی گنجشکه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:10
 • پایان برنامه: 18:16:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:25
 • پایان برنامه: 18:46:25
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند از آسمان(ویژه خرمشهر قهرمان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:40
 • پایان برنامه: 19:51:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سریال(افسانه دونگ یی).قسمت.47

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان.زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان مغرب)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:46:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

نغمه های ماندگار.قسمت.4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:35
 • پایان برنامه: 20:57:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

دیدنی ها(دوربین مخفی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:05
 • پایان برنامه: 22:02:05
 • طول برنامه:1 ساعت

شویل دنا(جنگ شبانه).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:35
 • پایان برنامه: 22:35:35
 • طول برنامه:30 دقیقه

نگاه روز.زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان.زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:03:00
 • پایان برنامه: 23:47:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه(هشدار برای کبری11)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:53:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

شویل دنا(جنگ شبانه).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.