جدول پخش

کهگیلویه و بویر احمد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شویل دنا(جنگ شبانه).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:00
 • پایان برنامه: 02:03:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سریال(علی البدل).قسمت.2.تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:04:00
 • پایان برنامه: 02:34:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند دنیای طبیعت(ملکه ببرها)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:33:00
 • پایان برنامه: 04:08:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند قزوین(نیایش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:13:00
 • پایان برنامه: 04:38:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:00
 • پایان برنامه: 05:02:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان صبح)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:00
 • پایان برنامه: 06:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سابقون(جزء خوانی قرآن کریم).جزء 29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:00
 • پایان برنامه: 06:09:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلام مقام معظم رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:47:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سخنرانی مذهبی(تفسیر قرآن کریم)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:00
 • پایان برنامه: 06:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

مستند کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:00
 • پایان برنامه: 07:09:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

سرود ملی،تلاوت قرآن کریم ودعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:09:00
 • پایان برنامه: 07:19:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:00
 • پایان برنامه: 07:52:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند(با سیمره).قسمت.9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:52:00
 • پایان برنامه: 07:59:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

انیمیشن(سامی).قسمت.2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی(مامان بهروز منو زد).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه مهر(خانواده).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:55
 • پایان برنامه: 11:51:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

عروسکی(جنگل بلوط).قسمت.23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:20
 • پایان برنامه: 12:57:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

سریال(تفنگ سرپر).قسمت.22.بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:54
 • پایان برنامه: 13:23:09
 • طول برنامه:25 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان ظهر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:00
 • پایان برنامه: 14:33:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شویل دنا(جنگ شبانه).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:51:00
 • پایان برنامه: 14:57:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود(شیدانه-کوروش رضوانی فر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:17:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

سینمایی(سرقت)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:17:50
 • پایان برنامه: 16:42:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند کاوش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان.زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اتل متل یه قصه(ویژه کودک وخردسال).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:25
 • پایان برنامه: 18:16:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آیین وحدت(گزیده خطبه ها)

گزیده خطبه های نماز جمعه شهرستانهای استان

 • شروع برنامه:18:21:00
 • پایان برنامه: 19:18:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

سریال(علی البدل).قسمت.3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:18:20
 • پایان برنامه: 19:53:20
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند(عملیات شمال غرب).قسمت.2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان.زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:38:08
 • طول برنامه:23 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان مغرب)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:41:30
 • پایان برنامه: 20:54:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

پویش(ویژه شعار سال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:00
 • پایان برنامه: 22:03:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شویل دنا(جنگ شبانه).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:04:00
 • پایان برنامه: 22:34:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نگاه روز.زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان.زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:58:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

سریال(تفنگ سرپر).قسمت.23

توضیحات برنامه درج نشده است.