جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال گلین لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گردشگری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 03:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی پرواز از اردوگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

گردشگری

دیدنی های مختلف گردشگری و سیاحتی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:36:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:41:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

سخنرانی قرائتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:41:00
 • پایان برنامه: 07:02:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند 152 نفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:52:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سحرلر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:49:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال سرنوشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:45
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تقویم غیرت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر صبحگاهی

خبر فارسی سیاسی و اجتماعی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:48:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

آیدین اقتصاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:48:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

گزارش ورود آزادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:41:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تکرار سریال گلین لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سلسبیل

برنامه ای با حضور کارشناسان مذهبی استان جهت آموزش و پاسخ گویی به سوالات مذهبی مخاطب

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:47:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:52:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

ویژه ی آزادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:22:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:51:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سینمایی نفوذی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

پایی که جا می ماند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:33:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

خاطره لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

انیمیشن شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

کوله پشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:48:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

سریال سرنوشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

کندیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر عصرگاهی

خبر فارسی سیاسی و اجتماعی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:33:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

فوتبال لیگ برتر

تراکتورسازی - نفت تهران

 • شروع برنامه:20:38:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

فوتبال لیگ برتر

تراکتورسازی - نفت تهران

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:41:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تبریزیم

برنامه مشارکتی با شهرداری کلانشهر تبریز

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 22:58:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر شبانه

خبر سیاسی - اجتماعی آذری استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:23:32:00
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

سریال گلین لر

توضیحات برنامه درج نشده است.