جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال گلین لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:25:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

گردشگری

دیدنی های مختلف گردشگری و سیاحتی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سینمایی آسمان بی ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 04:28:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 43 دقیقه

گردشگری

دیدنی های مختلف گردشگری و سیاحتی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:04:28:00
 • پایان برنامه: 05:36:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی مدرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:13:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

شادمانه کرمانشاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:18:00
 • پایان برنامه: 07:25:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تماشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سحرلر

سیمای بامدادی

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

قصه های تبیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:42:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تقویم غیرت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

عافیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر صبحگاهی

خبر فارسی سیاسی و اجتماعی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:37:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

اقتصاد ضرب در دانش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 10:58:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

ائل سازی ائل سوزو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال گلین لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:46:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:00
 • پایان برنامه: 13:21:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سلسبیل

برنامه ای با حضور کارشناسان مذهبی استان جهت آموزش و پاسخ گویی به سوالات مذهبی مخاطب

 • شروع برنامه:13:21:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند یه لقمه نون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آنونس و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی جبار برگشته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آواهای محلی ایران زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:56:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

هشت بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

انیمیشن شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:21:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:21:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:52:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

کوله پشتی

برنامه ی جوان

 • شروع برنامه:17:52:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

عصرانه

برنامه مشترک با شبکه شما

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

کندیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر عصرگاهی

خبر فارسی سیاسی و اجتماعی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:41:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تبریزیم

برنامه مشارکتی با شهرداری کلانشهر تبریز

 • شروع برنامه:20:41:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

عافیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:23:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:23:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 22:51:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تقویم غیرت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:00
 • پایان برنامه: 22:58:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر شبانه

خبر سیاسی - اجتماعی آذری استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:23:31:00
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

سرود و میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

سریال گلین لر

توضیحات برنامه درج نشده است.