جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال گلین لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:04:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:04:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

خاطره لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی نفوذی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

گردشگری

دیدنی های مختلف گردشگری و سیاحتی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:36:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 07:03:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:00
 • پایان برنامه: 07:29:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

سخنرانی مدرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

آفتاب پرده نشین

مهدویت

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:46:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

گزارش ورود آزادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:48:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

سریال سرنوشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تقویم غیرت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:37:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

کندیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:37:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

انیمیشن دور دنیا در 50 سال

ویژه ی کودک و نوجوان

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تکرار سریال گلین لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند من نباید زنده باشم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسابقات قرآنی پدافند هوایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:27:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 16:13:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 43 دقیقه

سینمایی هوگو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ائل سازی ائل سوزو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

کوله پشتی

برنامه ی جوان

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اقتصاد ضرب در دانش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

خاطره لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:57:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

سریال سرنوشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

زاویه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:00
 • پایان برنامه: 20:13:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسجد اوشاقلاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:13:00
 • پایان برنامه: 20:33:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

فوتبال لیگ برتر

فولاد خوزستان - گسترش فولاد

 • شروع برنامه:20:38:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 42 دقیقه

فوتبال لیگ برتر

فولاد خوزستان - گسترش فولاد

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خطبه های نماز جمعه تبریز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 22:58:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر شبانه

خبر سیاسی - اجتماعی آذری استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:23:32:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

حرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.