جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سهندآوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:40:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گردشگری

دیدنی های مختلف گردشگری و سیاحتی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی پاریس تا پاریس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

گردشگری

دیدنی های مختلف گردشگری و سیاحتی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 04:16:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال مهمانان ویژه

دوبله ی ترکی آذربایجانی

 • شروع برنامه:04:16:00
 • پایان برنامه: 05:26:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

آفرینش

یونس

 • شروع برنامه:06:04:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنرانی علامه جعفری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:51:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

شهریار ایران

نقش بر نخ

 • شروع برنامه:06:51:00
 • پایان برنامه: 06:58:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

انیمیشن بره ناقلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سحرلر

جنگ صبحگاهی

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:16:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

شادمانه

خلیج فارس

 • شروع برنامه:09:16:00
 • پایان برنامه: 09:44:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند صنایع دستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر صبحگاهی

خبر فارسی سیاسی و اجتماعی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

طنز پیشگان

لورل

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

گئجه لر

جنگ شبانه

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حضور مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند نبرد خرمشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سلسبیل

برنامه ای با حضور کارشناسان مذهبی استان جهت آموزش و پاسخ گویی به سوالات مذهبی مخاطب

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:35:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ائل سازی ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی افسانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سهند آوا

برنامه ویژه ی آهنگ های درخواستی

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گول باغچاسی

برنامه ی کودک

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال مهمانان ویژه

دوبله ی ترکی آذربایجانی

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:21:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

کندیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر عصرگاهی

خبر فارسی سیاسی و اجتماعی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:36:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تبریزیم

برنامه مشارکتی با شهرداری کلانشهر تبریز

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 21:03:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

گئجه لر

جنگ شبانه

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:21:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:21:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال مهمان مامان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 22:58:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر شبانه

خبر سیاسی - اجتماعی آذری استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:37:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

ائل سازی ائل سوزو

توضیحات برنامه درج نشده است.