جدول پخش

گلستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:51:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

سینمایی سالی

سینمایی سالی

 • شروع برنامه:00:52:00
 • پایان برنامه: 01:02:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سخنرانی آیت الله نورمفیدی – ویژه عید فطر

سخنرانی آیت الله نورمفیدی – ویژه عید فطر

 • شروع برنامه:01:04:40
 • پایان برنامه: 01:51:40
 • طول برنامه:47 دقیقه

بازپخش سریال مدینه – ق 26

بازپخش سریال مدینه – ق 26

 • شروع برنامه:01:54:00
 • پایان برنامه: 02:12:30
 • طول برنامه:18 دقیقه

دعای شب عید فطر

دعای شب عید فطر

 • شروع برنامه:02:14:30
 • پایان برنامه: 02:57:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

طنزپیشگان – برو به غرب

طنزپیشگان – برو به غرب

 • شروع برنامه:03:04:30
 • پایان برنامه: 03:36:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

حدیث سرو-آیت الله انصاری- ق 1

حدیث سرو-آیت الله انصاری- ق 1

 • شروع برنامه:03:38:10
 • پایان برنامه: 03:44:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره نساء-سعیدیان

تلاوت قرآن-سوره نساء-سعیدیان

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 03:57:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان صبح - آقاتی-نماز آیت الله علوی

موقع اذان صبح 03:45:00

 • شروع برنامه:03:57:30
 • پایان برنامه: 04:03:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روز دوشنبه

دعای روز دوشنبه

 • شروع برنامه:04:06:00
 • پایان برنامه: 04:42:40
 • طول برنامه:36 دقیقه

حقیقت آفرینش-نشانه های آفرینش بر روی زمین

حقیقت آفرینش-نشانه های آفرینش بر روی زمین

 • شروع برنامه:04:44:40
 • پایان برنامه: 05:29:40
 • طول برنامه:45 دقیقه

بازپخش مجله پزشکی

بازپخش مجله پزشکی

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

بازپخش آبادی

بازپخش آبادی

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:06:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره اعراف – اسماعیل

تلاوت قرآن-سوره اعراف – اسماعیل

 • شروع برنامه:06:06:20
 • پایان برنامه: 06:20:20
 • طول برنامه:14 دقیقه

دعای صباح

دعای صباح

 • شروع برنامه:06:30:50
 • پایان برنامه: 06:55:20
 • طول برنامه:24 دقیقه

کوله پشتی

کوله پشتی

 • شروع برنامه:06:59:00
 • پایان برنامه: 08:17:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

سینمایی کلید ازدواج

سینمایی کلید ازدواج

 • شروع برنامه:08:23:00
 • پایان برنامه: 08:53:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نوای گلستان

نوای گلستان

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:41:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

بازپخش سریال مدینه – ق 26

بازپخش سریال مدینه – ق 26

 • شروع برنامه:09:44:30
 • پایان برنامه: 09:51:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی- مشارکتی

شامپو گیاهی- مشارکتی

 • شروع برنامه:09:51:30
 • پایان برنامه: 09:57:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بیینندگان

تصاویر ارسالی بیینندگان

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

ویژه برنامه عید فطر- زنده

ویژه برنامه عید فطر- زنده

 • شروع برنامه:11:22:00
 • پایان برنامه: 12:22:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سینمایی کمدی پیش من در امانید - دیدی

سینمایی کمدی پیش من در امانید - دیدی

 • شروع برنامه:12:24:40
 • پایان برنامه: 12:46:40
 • طول برنامه:22 دقیقه

لحظه ملکوتی- تولیدی

لحظه ملکوتی- تولیدی

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:06:10
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان ظهر – آقاتی + نماز آیت ا... نورمفیدی

اذان ظهر – آقاتی + نماز آیت ا... نورمفیدی

 • شروع برنامه:13:06:10
 • پایان برنامه: 13:12:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روز دوشنبه

دعای روز دوشنبه

 • شروع برنامه:13:16:30
 • پایان برنامه: 14:44:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

بازپخش سینمایی سالی

بازپخش سینمایی سالی

 • شروع برنامه:14:44:30
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بیینندگان

تصاویر ارسالی بیینندگان

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:19:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

بازپخش نوای گلستان

بازپخش نوای گلستان

 • شروع برنامه:15:21:00
 • پایان برنامه: 15:28:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی- مشارکتی

شامپو گیاهی- مشارکتی

 • شروع برنامه:15:31:00
 • پایان برنامه: 16:38:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

سینمایی انیمیشن ماداگاسکار 2

سینمایی انیمیشن ماداگاسکار 2

 • شروع برنامه:16:38:30
 • پایان برنامه: 16:45:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی- مشارکتی

شامپو گیاهی- مشارکتی

 • شروع برنامه:16:49:00
 • پایان برنامه: 17:19:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اولکام- تولیدی

اولکام- تولیدی

 • شروع برنامه:17:22:00
 • پایان برنامه: 18:22:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش ویژه برنامه عید فطر

بازپخش ویژه برنامه عید فطر

 • شروع برنامه:18:26:00
 • پایان برنامه: 19:12:30
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال فرار از قصر – ق 1

سریال فرار از قصر – ق 1

 • شروع برنامه:19:15:30
 • پایان برنامه: 19:24:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

دوربین مخفی

دوربین مخفی

 • شروع برنامه:19:28:00
 • پایان برنامه: 19:52:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

کوله پشتی

کوله پشتی

 • شروع برنامه:19:53:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:20:21:00
 • پایان برنامه: 20:27:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود شادمانه - عقیلی (ویژه عید فطر)

سرود شادمانه - عقیلی (ویژه عید فطر)

 • شروع برنامه:20:30:10
 • پایان برنامه: 20:36:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره نساء-سعیدیان

تلاوت قرآن-سوره نساء-سعیدیان

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 20:49:40
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان مغرب-موذن زاده- نماز مقام معظم رهبری

موقع اذان مغرب 20:37:00

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:08:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

سینمایی مثلث برمودا

سینمایی مثلث برمودا

 • شروع برنامه:22:09:30
 • پایان برنامه: 22:16:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی- مشارکتی

شامپو گیاهی- مشارکتی

 • شروع برنامه:22:16:30
 • پایان برنامه: 22:22:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بیینندگان

تصاویر ارسالی بیینندگان

 • شروع برنامه:22:22:00
 • پایان برنامه: 22:52:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نوای گلستان

نوای گلستان

 • شروع برنامه:22:52:00
 • پایان برنامه: 22:57:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:23:23:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

سینمایی ایران برگر

سینمایی ایران برگر