جدول پخش

گلستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:16:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

سینمایی حسابدار- خارجی

سینمایی حسابدار- خارجی

 • شروع برنامه:01:16:20
 • پایان برنامه: 01:49:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

دعای کمیل غلامرضازاده-مشهد

دعای کمیل غلامرضازاده-مشهد

 • شروع برنامه:01:51:00
 • پایان برنامه: 02:39:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال شوخی کردم – ق 10

سریال شوخی کردم – ق 10

 • شروع برنامه:02:41:20
 • پایان برنامه: 03:18:40
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند انسان و طبیعت- ق 5

مستند انسان و طبیعت- ق 5

 • شروع برنامه:03:19:40
 • پایان برنامه: 03:29:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

گل آوا- بنان – هنر تذهیب

گل آوا- بنان – هنر تذهیب

 • شروع برنامه:03:33:00
 • پایان برنامه: 03:57:40
 • طول برنامه:24 دقیقه

بازپخش لحظه ملکوتی- تولیدی

بازپخش لحظه ملکوتی- تولیدی با حضور کارشناسان مذهبی علوم دینی حوزه و ‏دانشگاه به سوال مخاطبین پاسخ می دهد. در لحظه ملکوتی تلاش می شود در خصوص سبک زندگی اسلامی، اخلاق و خانواده با استفاده از بیان آیات و ‏احادیث و روایات هر چه بیشتر به حفظ کانون خانواده پردا

 • شروع برنامه:04:06:00
 • پایان برنامه: 04:18:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان صبح -آقاتی -نماز آیت الله مکارم راشد یزدی

موقع اذان صبح 04:06:00

 • شروع برنامه:04:26:20
 • پایان برنامه: 05:26:20
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش خانه محبت

بازپخش خانه محبت

 • شروع برنامه:05:28:20
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسیق تصویر فیلمهای خارجی-تصادف

موسیق تصویر فیلمهای خارجی-تصادف

 • شروع برنامه:05:36:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

بازپخش آبادی

بازپخش آبادی

 • شروع برنامه:06:08:30
 • پایان برنامه: 06:52:30
 • طول برنامه:44 دقیقه

دعای ندبه-شهرستان رفسنجان

دعای ندبه-شهرستان رفسنجان

 • شروع برنامه:06:59:20
 • پایان برنامه: 07:44:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

بازپخش سریال فراری از قصر – ق24

بازپخش سریال فراری از قصر – ق24

 • شروع برنامه:07:45:40
 • پایان برنامه: 08:01:20
 • طول برنامه:15 دقیقه

گلستان نگارستان ایران- بندرگز

گلستان نگارستان ایران- بندرگز

 • شروع برنامه:08:03:20
 • پایان برنامه: 08:09:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

دیدنیهای ورزشی -حرکات ورزشی در آسمان

دیدنیهای ورزشی -حرکات ورزشی در آسمان

 • شروع برنامه:08:09:20
 • پایان برنامه: 08:57:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

بازپخش ورزش گلستان- آقایان

بازپخش ورزش گلستان- آقایان

 • شروع برنامه:08:59:00
 • پایان برنامه: 09:47:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

بازپخش سریال شوخی کردم – ق 10

بازپخش سریال شوخی کردم – ق 10

 • شروع برنامه:09:47:00
 • پایان برنامه: 09:52:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 11:17:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سینمایی انیمیشن عصر یخبندان3

سینمایی انیمیشن عصر یخبندان3

 • شروع برنامه:11:18:00
 • پایان برنامه: 11:48:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بازپخش نوای گلستان

بازپخش نوای گلستان

 • شروع برنامه:11:51:30
 • پایان برنامه: 12:17:30
 • طول برنامه:26 دقیقه

بازپخش هفت رنگ-تولیدی

بازپخش هفت رنگ-تولیدی

 • شروع برنامه:12:26:00
 • پایان برنامه: 12:50:40
 • طول برنامه:24 دقیقه

بازپخش افلاکیان- تولیدی

بازپخش افلاکیان- تولیدی

 • شروع برنامه:12:59:00
 • پایان برنامه: 13:04:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر-سعیدیان

موقع اذان ظهر 12:59:00

 • شروع برنامه:13:09:10
 • پایان برنامه: 13:14:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

برکرانه کلام-مطهری (تکلیف در زمان غیبت)

برکرانه کلام-مطهری (تکلیف در زمان غیبت)

 • شروع برنامه:13:17:40
 • پایان برنامه: 15:08:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 51 دقیقه

بازپخش سینمایی حسابدار- خارجی

بازپخش سینمایی حسابدار- خارجی

 • شروع برنامه:15:08:40
 • پایان برنامه: 15:14:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:15:16:20
 • پایان برنامه: 16:01:20
 • طول برنامه:45 دقیقه

بازپخش مجله پزشکی

بازپخش مجله پزشکی

 • شروع برنامه:16:08:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

محله گلستان- تولیدی

محله گلستان- تولیدی

 • شروع برنامه:16:50:30
 • پایان برنامه: 17:03:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

گلستان نگارستان ایران- بندرترکمن

گلستان نگارستان ایران- بندرترکمن

 • شروع برنامه:17:08:00
 • پایان برنامه: 17:37:30
 • طول برنامه:29 دقیقه

کوله پشتی – ق 5

کوله پشتی – ق 5

 • شروع برنامه:17:39:30
 • پایان برنامه: 17:59:30
 • طول برنامه:20 دقیقه

بازپخش آبادی- تولیدی

بازپخش آبادی- تولیدی

 • شروع برنامه:18:01:30
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

لبخند-نورمن (سکانسهایی از فیلمهای کمدی)

لبخند-نورمن (سکانسهایی از فیلمهای کمدی)

 • شروع برنامه:18:19:00
 • پایان برنامه: 19:09:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال فراری از قصر – ق25

سریال فراری از قصر – ق25

 • شروع برنامه:19:17:20
 • پایان برنامه: 19:57:20
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسابقه ددبدو- تولیدی

مسابقه ددبدو- تولیدی

 • شروع برنامه:20:02:20
 • پایان برنامه: 20:20:20
 • طول برنامه:18 دقیقه

دعای سمات

دعای سمات

 • شروع برنامه:20:22:40
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره صف-منشاوی

تلاوت قرآن-سوره صف-منشاوی

 • شروع برنامه:20:29:00
 • پایان برنامه: 20:42:40
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان مغرب-موذن زاده-نماز آیت الله طاهری

موقع اذان مغرب 20:29:00

 • شروع برنامه:20:51:30
 • پایان برنامه: 21:16:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند برای اقدام (اقتصاد مقاومتی)- مسیر گمشده-گردش

مستند برای اقدام (اقتصاد مقاومتی)- مسیر گمشده-گردشگری

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:26:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

شرکت نفت (سوخت گیری با خودروی روشن) - مشارکتی

شرکت نفت (سوخت گیری با خودروی روشن) - مشارکتی

 • شروع برنامه:21:29:30
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بازپخش نوای گلستان

بازپخش نوای گلستان

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قرار دل (نماز جمعه)- تولیدی

قرار دل (نماز جمعه)- تولیدی

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 22:57:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مسابقه قاصدک- زنده

مسابقه قاصدک- زنده

 • شروع برنامه:23:44:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

سینمایی خداحافظی طولانی- ایرانی

سینمایی خداحافظی طولانی- ایرانی