جدول پخش

گلستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سینمایی شارلاتان

سینمایی شارلاتان

 • شروع برنامه:00:49:30
 • پایان برنامه: 00:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

دریافتی از مناجات خمسه عشر (مناجات المعتصمین )

دریافتی از مناجات خمسه عشر (مناجات المعتصمین )

 • شروع برنامه:01:00:30
 • پایان برنامه: 01:42:30
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال مدینه – ق 2

سریال مدینه – ق 2

 • شروع برنامه:01:43:30
 • پایان برنامه: 01:58:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند برای اقدام (اقتصاد مقاومتی)- خاک سبز-کاشت گن

مستند برای اقدام (اقتصاد مقاومتی)- خاک سبز-کاشت گندم در شورزار

 • شروع برنامه:01:59:40
 • پایان برنامه: 02:30:40
 • طول برنامه:31 دقیقه

حدیث سرو- آیت الله بهاری

حدیث سرو- آیت الله بهاری

 • شروع برنامه:02:31:40
 • پایان برنامه: 02:44:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

مناجات الراجین ( امیدواران )

مناجات الراجین ( امیدواران )

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:49:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

سحرگاهان- زنده

سحرگاهان- زنده

 • شروع برنامه:03:51:00
 • پایان برنامه: 04:07:20
 • طول برنامه:16 دقیقه

اذان صبح -آقاتی-نماز آیت الله نورمفیدی

موقع اذان صبح 03:51:00

 • شروع برنامه:04:14:00
 • پایان برنامه: 05:16:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

ترتیل خوانی قرآن کریم

ترتیل خوانی قرآن کریم

 • شروع برنامه:05:17:40
 • پایان برنامه: 05:23:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه همراز-برادران ایمانی

میان برنامه همراز-برادران ایمانی

 • شروع برنامه:05:24:00
 • پایان برنامه: 05:59:40
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند ایران- مشهدالرضا ع- ق 2

مستند ایران- مشهدالرضا ع- ق 2

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:06:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره اعراف-هاشم روغنی

تلاوت قرآن-سوره اعراف-هاشم روغنی

 • شروع برنامه:06:06:20
 • پایان برنامه: 06:16:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد(محسن فرهمند)

دعای عهد(محسن فرهمند)

 • شروع برنامه:06:25:40
 • پایان برنامه: 07:28:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

بازپخش برنامه سفره های آسمانی

بازپخش برنامه سفره های آسمانی

 • شروع برنامه:07:34:00
 • پایان برنامه: 07:59:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بازپخش آبادی

بازپخش آبادی برنامه آبادی به نقاط مختلف گلستان سفر می کند و با معرفی روستاهای استان و آشنایی با آداب و رسوم، سنن مناطق و اقوام مختلف مهمان خانه های گلستانی ها می شود. دوربین این برنامه به مراتع به جنگل...

 • شروع برنامه:08:04:30
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

بازپخش گفتمان

بازپخش گفتمان

 • شروع برنامه:09:01:00
 • پایان برنامه: 09:43:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

بازپخش سریال مدینه – ق 2

بازپخش سریال مدینه – ق 2

 • شروع برنامه:09:43:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی- مشارکتی

کرم گیاهی- مشارکتی

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:55:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:09:55:30
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

سینمایی انیمیشن توربو

سینمایی انیمیشن توربو

 • شروع برنامه:11:23:30
 • پایان برنامه: 11:57:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی آیت الله میبدی

سخنرانی آیت الله میبدی

 • شروع برنامه:11:58:00
 • پایان برنامه: 12:08:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

تک ضرب –زندان، اولین راه حل نیست

تک ضرب –زندان، اولین راه حل نیست

 • شروع برنامه:12:16:40
 • پایان برنامه: 12:38:50
 • طول برنامه:22 دقیقه

لحظه ملکوتی- تولیدی

لحظه ملکوتی- تولیدی با حضور کارشناسان مذهبی علوم دینی حوزه و ‏دانشگاه به سوال مخاطبین پاسخ می دهد. در لحظه ملکوتی تلاش می شود در خصوص سبک زندگی اسلامی، اخلاق و خانواده با استفاده از بیان آیات و ‏احادیث و روایات هر چه بیشتر به حفظ کانون خانواده پرداخته شود

 • شروع برنامه:12:43:10
 • پایان برنامه: 12:49:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره هود-عبدالباسط

تلاوت قرآن-سوره هود-عبدالباسط

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان ظهر- غفاری-نماز حجت الاسلام قرائتی

موقع اذان ظهر 12:50:00

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 14:24:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

بازپخش سینمایی شارلاتان- ایرانی

بازپخش سینمایی شارلاتان- ایرانی

 • شروع برنامه:14:31:00
 • پایان برنامه: 15:38:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

ترتیل خوانی قرآن کریم- زنده

ترتیل خوانی قرآن کریم- زنده

 • شروع برنامه:15:41:00
 • پایان برنامه: 15:46:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه همراز-کمک به یتیمان

میان برنامه همراز-کمک به یتیمان

 • شروع برنامه:15:47:40
 • پایان برنامه: 15:54:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی- مشارکتی

کرم گیاهی- مشارکتی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:16:14:40
 • پایان برنامه: 16:46:40
 • طول برنامه:32 دقیقه

بازپخش بهار روستا- تورنگ تپه

بازپخش بهار روستا- تورنگ تپه

 • شروع برنامه:16:48:40
 • پایان برنامه: 16:55:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی- مشارکتی

کرم گیاهی- مشارکتی

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان-ترکمنی

خبر استان-ترکمنی

 • شروع برنامه:17:11:00
 • پایان برنامه: 17:41:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

درسهایی از قرآن (سخنرانی آیت الله نورمفیدی)

درسهایی از قرآن (سخنرانی آیت الله نورمفیدی)

 • شروع برنامه:17:47:00
 • پایان برنامه: 18:52:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

بازپخش خانه محبت - زنده

بازپخش خانه محبت - زنده با بخش های متنوعی شامل آموزش های آشپزی، کارشناس خانوادگی، آموزش پرورش گل و گیاه آپارتمانی، گزارش مردمی تازه های خانواده ریزه کاری ها و...برای بینندگان پخش می شود.

 • شروع برنامه:18:56:00
 • پایان برنامه: 19:08:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند برای اقدام (اقتصاد مقاومتی)- خاک خوبی ها- پر

مستند برای اقدام (اقتصاد مقاومتی)- خاک خوبی ها- پرتودهی گاما

 • شروع برنامه:19:14:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

افلاکیان( جانباز حمزه ای)- تولیدی

افلاکیان( جانباز حمزه ای)- تولیدی

 • شروع برنامه:19:41:00
 • پایان برنامه: 19:52:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

سخنرانی آیت الله شاهرودی

سخنرانی آیت الله شاهرودی

 • شروع برنامه:19:53:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:20:10:30
 • پایان برنامه: 20:19:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

سفره های آسمانی- زنده

سفره های آسمانی- زنده

 • شروع برنامه:20:28:40
 • پایان برنامه: 21:24:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ادامه سفره های آسمانی- زنده

ادامه سفره های آسمانی- زنده

 • شروع برنامه:21:28:40
 • پایان برنامه: 21:54:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنرانی آیت الله علوی

سخنرانی آیت الله علوی

 • شروع برنامه:21:58:00
 • پایان برنامه: 22:28:30
 • طول برنامه:30 دقیقه

خط پایان - مشارکتی

خط پایان - مشارکتی

 • شروع برنامه:22:28:30
 • پایان برنامه: 22:35:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی- مشارکتی

کرم گیاهی- مشارکتی

 • شروع برنامه:22:35:30
 • پایان برنامه: 22:41:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:22:41:00
 • پایان برنامه: 22:51:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

لبخند-نورمن (سکانسهایی از فیلمهای کمدی)

لبخند-نورمن (سکانسهایی از فیلمهای کمدی)

 • شروع برنامه:22:51:20
 • پایان برنامه: 22:57:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری

گفتگوی ویژه خبری

 • شروع برنامه:23:42:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:17 دقیقه

سینمایی مبارزان شانگهای

سینمایی مبارزان شانگهای