جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:42:21
 • طول برنامه:42 دقیقه

فیلم سینمایی دزد ماشین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:42:21
 • پایان برنامه: 00:47:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

افلاکیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:51:06
 • پایان برنامه: 04:14:00
 • طول برنامه:3 ساعت و 22 دقیقه

بسته تولیدی نیمه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:00
 • پایان برنامه: 04:24:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نهانخانه اسرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:24:00
 • پایان برنامه: 04:49:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:00
 • پایان برنامه: 04:54:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن آل عمران آیات 64 تا 68

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 05:06:23
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان صبح و نماز جماعت به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:03
 • پایان برنامه: 05:14:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:13
 • پایان برنامه: 06:14:13
 • طول برنامه:1 ساعت

مراحب - تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:17:10
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:43:16
 • پایان برنامه: 07:11:04
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند ایران *قم*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:11:04
 • پایان برنامه: 07:27:04
 • طول برنامه:16 دقیقه

نگارستان * سیب*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:04
 • پایان برنامه: 08:26:45
 • طول برنامه:59 دقیقه

سریال خط قرمز /ق آخر - تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:27:09
 • پایان برنامه: 09:24:23
 • طول برنامه:57 دقیقه

شبهای کارون - تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:18:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:19:23
 • پایان برنامه: 10:34:53
 • طول برنامه:15 دقیقه

از تو حرکت *برداشت خرما*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:36:09
 • پایان برنامه: 11:22:24
 • طول برنامه:46 دقیقه

طعم زندگی - تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:24
 • پایان برنامه: 11:27:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:20
 • پایان برنامه: 12:00:08
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند ایران * قم *

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:19
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

سریال خط قرمز / قسمت اخر /تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:08:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

ترنم دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:05
 • پایان برنامه: 13:14:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

ره توشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:14:37
 • پایان برنامه: 13:22:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قران / حاقه 1 تا 24

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:26:47
 • پایان برنامه: 13:34:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:51
 • پایان برنامه: 13:42:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

تبیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:42:27
 • پایان برنامه: 14:39:07
 • طول برنامه:56 دقیقه

بیت الهنا / عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:39:07
 • پایان برنامه: 15:02:22
 • طول برنامه:23 دقیقه

یادوراه شهدای حرم و شهید نوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:22
 • پایان برنامه: 15:09:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

نام اوران * تقی اصفی*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:27:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

فیلم سینمایی جاسوس تصادفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:27:58
 • پایان برنامه: 16:33:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:04
 • پایان برنامه: 16:43:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

از خدا برکت / میانبرنامه کمیته امداد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:46
 • پایان برنامه: 16:53:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تصویر و موسیقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آرم خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 18:08:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 18:29:46
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند ثمرقند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:53:14
 • طول برنامه:8 دقیقه

نور الولایه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:41
 • پایان برنامه: 19:51:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

مراحب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:40
 • پایان برنامه: 19:57:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:46
 • پایان برنامه: 20:25:41
 • طول برنامه:27 دقیقه

بی تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:32
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن / آل عمران 26 تا 29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:42
 • پایان برنامه: 20:45:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب / ملاثانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:19
 • پایان برنامه: 21:26:25
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال دزد و پلیس 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:28:24
 • پایان برنامه: 21:56:12
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند ایران / قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:42
 • پایان برنامه: 22:53:42
 • طول برنامه:55 دقیقه

شبهای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:25:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:58
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

فیلم سینمایی تایماز موتوری / آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.