جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:19:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

فیلم تلویزیونی *ملکه *

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:23:10
 • پایان برنامه: 04:10:10
 • طول برنامه:2 ساعت و 47 دقیقه

بسته تولیدی نیمه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:10
 • پایان برنامه: 04:35:10
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:10
 • پایان برنامه: 04:40:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن ( سوره ) *1*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:00
 • پایان برنامه: 04:51:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز (آیت ا... سبحانی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:31
 • پایان برنامه: 05:49:23
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند دریاها واقیانوسها/ مصر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:49:23
 • پایان برنامه: 05:59:19
 • طول برنامه:9 دقیقه

ازخدا برکت /میانبرنامه کمیته امداد/5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:33:15
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی مذهبی/انصاریان/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:37:38
 • پایان برنامه: 07:11:09
 • طول برنامه:33 دقیقه

(تکرار) احلی الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:14:09
 • پایان برنامه: 07:59:27
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:24
 • پایان برنامه: 08:59:27
 • طول برنامه:59 دقیقه

مناجات شعبانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:27
 • پایان برنامه: 09:05:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی تصویر /

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:23
 • پایان برنامه: 09:30:56
 • طول برنامه:25 دقیقه

خرداد/ عربی 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:56
 • پایان برنامه: 10:16:09
 • طول برنامه:45 دقیقه

(تکرار) بادبادک ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:04
 • پایان برنامه: 10:25:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:45
 • پایان برنامه: 11:24:02
 • طول برنامه:53 دقیقه

(تکرار) طعم زندگی/خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:25
 • پایان برنامه: 11:30:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود ویژه آزاد جوانان وطن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:31
 • پایان برنامه: 11:37:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی /تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:49
 • پایان برنامه: 12:02:21
 • طول برنامه:24 دقیقه

(تکرار) مستند گنج ورنج/چوقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:47
 • پایان برنامه: 12:57:20
 • طول برنامه:54 دقیقه

داستانی/سرقت خاموش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:16
 • پایان برنامه: 13:05:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

ره توشه /5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:36
 • پایان برنامه: 13:11:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن جدید / شعرا 123 تا140

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:12
 • پایان برنامه: 13:23:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر / جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:00
 • پایان برنامه: 13:31:24
 • طول برنامه:8 دقیقه

تبیان/عربی/ 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:24
 • پایان برنامه: 14:21:51
 • طول برنامه:50 دقیقه

بیت الهناء/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:21:51
 • پایان برنامه: 14:29:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی /تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مسابقات کشتی/لیگ برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:56:52
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند گنج ورنج/دایه /تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:51
 • پایان برنامه: 16:24:28
 • طول برنامه:24 دقیقه

خرداد / منطق وفلسفه 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:24:28
 • پایان برنامه: 16:29:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:34
 • پایان برنامه: 16:55:24
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند خرمشهر سرزمین افتخار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:27:18
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی /تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:18
 • پایان برنامه: 18:18:13
 • طول برنامه:50 دقیقه

خرداد/حسابان6/فیزیک 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:26
 • پایان برنامه: 18:29:54
 • طول برنامه:8 دقیقه

نام آوران خوزستان/جهان ارا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:52:18
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی /تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:50
 • پایان برنامه: 19:32:50
 • طول برنامه:40 دقیقه

احلی الساعه /عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:50
 • پایان برنامه: 19:58:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

ققنوس جنوب/خانم عابدی/آزاد سازی خرمشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:04
 • پایان برنامه: 20:25:43
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند عبور ناممکن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:44
 • پایان برنامه: 20:39:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب / شوش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:05
 • پایان برنامه: 20:45:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

ماه شادیها/28

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:50
 • پایان برنامه: 21:37:50
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند/سروهای سرخ/ شهید برون+آگهی زیرنویس10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:37:50
 • پایان برنامه: 21:57:50
 • طول برنامه:20 دقیقه

بی تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:27
 • پایان برنامه: 22:51:37
 • طول برنامه:50 دقیقه

شبهای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:39 دقیقه

سرود ویژه آز

توضیحات برنامه درج نشده است.