جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:13:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

فیلم سینمایی *یاس های وحشی*4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:13:28
 • پایان برنامه: 01:18:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

افلاکیان/عبدالمحمد باوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:22:13
 • پایان برنامه: 03:01:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

بسته تولیدی نیمه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:05
 • پایان برنامه: 03:10:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

دعوت به راهپیمایی روز قدس/حیدری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:10:00
 • پایان برنامه: 03:35:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ویژه برنامه سحرخیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:51:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:26
 • پایان برنامه: 05:21:11
 • طول برنامه:28 دقیقه

حدیث سرو/ آیت ا..... انصاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:11
 • پایان برنامه: 05:28:48
 • طول برنامه:7 دقیقه

موشن گرافیک زخم زیتون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:31:32
 • پایان برنامه: 05:58:35
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند ایرانگرد/قلعه شاداب/1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:32:06
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:06
 • پایان برنامه: 06:38:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ مسلمانان/ویژه روز قدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:40:44
 • پایان برنامه: 06:55:47
 • طول برنامه:15 دقیقه

شرح دعای ماه رمضان /عربی/ش28

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:31
 • پایان برنامه: 07:38:28
 • طول برنامه:39 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:41:53
 • پایان برنامه: 08:35:45
 • طول برنامه:53 دقیقه

(تکرار) روشنی های شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:45
 • پایان برنامه: 08:42:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

مانور هوا فضای سپاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:42:27
 • پایان برنامه: 09:01:35
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستندشروع یک پایان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:35
 • پایان برنامه: 11:05:36
 • طول برنامه:2 ساعت و 4 دقیقه

راهپیمایی روز قدس/1396

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:06:13
 • پایان برنامه: 11:50:03
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند نبرد با داعش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:03
 • پایان برنامه: 11:56:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

شامپوگیاهی /تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:41
 • پایان برنامه: 12:44:41
 • طول برنامه:45 دقیقه

(تکرار) هلال و هیل()

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:49:40
 • پایان برنامه: 13:02:18
 • طول برنامه:12 دقیقه

تفسیر سوره مائده/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:18
 • پایان برنامه: 13:08:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

ره توشه/28رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:39
 • پایان برنامه: 13:16:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن جدید / محمد 7 تا 15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:44
 • پایان برنامه: 13:31:48
 • طول برنامه:7 دقیقه

تبیان/عربی/ 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:48
 • پایان برنامه: 14:07:17
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند ایرانگرد/

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:07:17
 • پایان برنامه: 14:17:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:17:33
 • پایان برنامه: 14:35:52
 • طول برنامه:18 دقیقه

ترنم ظهور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:37:17
 • پایان برنامه: 15:02:05
 • طول برنامه:24 دقیقه

سخنان آیت ا... شفیعی/

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:05
 • پایان برنامه: 15:08:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

شامپوگیاهی /تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:20
 • پایان برنامه: 16:32:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

فیلم سینمایی *یاس های وحشی*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:32:27
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

قاب شیشه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:26:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

شامپوگیاهی /تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:50
 • پایان برنامه: 17:37:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

چشمه معرفت27

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:20
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

تفسیر قرآن وجمع خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

رهروان شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:00
 • پایان برنامه: 19:23:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

شامپوگیاهی /تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:23:50
 • پایان برنامه: 19:33:24
 • طول برنامه:9 دقیقه

نورالولایه/11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:36:12
 • پایان برنامه: 20:34:21
 • طول برنامه:58 دقیقه

روشنی های شهر*ویژه افطار*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:21
 • پایان برنامه: 20:39:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن جدید / فاطر 1 تا 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:44
 • پایان برنامه: 20:53:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب /جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:33
 • پایان برنامه: 21:56:33
 • طول برنامه:53 دقیقه

هلال و هیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:44
 • پایان برنامه: 22:49:58
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال سه دونگ سه دونگ/ق19

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.