جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:56:33
 • طول برنامه:56 دقیقه

فیلم سینمایی *من افسانه ام*+ آگهی بخش*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:56:33
 • پایان برنامه: 01:01:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

افلاکیان /عبدا... برگزیده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:18
 • پایان برنامه: 01:40:09
 • طول برنامه:34 دقیقه

دعای پر فیض کمیل (شهدای گمنام جایزان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:43:34
 • پایان برنامه: 04:43:56
 • طول برنامه:3 ساعت

بسته تولیدی نیمه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:36
 • پایان برنامه: 05:10:36
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:36
 • پایان برنامه: 05:16:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن جدید / سجده 1تا 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:00
 • پایان برنامه: 05:31:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:37:02
 • پایان برنامه: 05:58:06
 • طول برنامه:21 دقیقه

(تکرار) مستند 152 نفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:23:20
 • طول برنامه:21 دقیقه

سخنرانی مذهبی/آیت ا... ناصری/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:26:40
 • پایان برنامه: 06:56:33
 • طول برنامه:29 دقیقه

دعای ندبه * مسجد جامع رامهرمز *

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:04
 • پایان برنامه: 07:49:28
 • طول برنامه:51 دقیقه

(تکرار) مراحب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:50:38
 • پایان برنامه: 08:36:38
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:38:05
 • پایان برنامه: 09:30:18
 • طول برنامه:52 دقیقه

(تکرار) شبهای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:31:00
 • پایان برنامه: 10:42:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

سینمای کودک/ انیمیشن /دور دنیا در 50 سال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:42:20
 • پایان برنامه: 10:47:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:47:26
 • پایان برنامه: 11:30:36
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند من نباید زنده باشم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:04
 • پایان برنامه: 11:49:43
 • طول برنامه:15 دقیقه

برای اقدام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:43
 • پایان برنامه: 13:02:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

مستند 23 وآن یک نفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:34
 • پایان برنامه: 13:12:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

ره توشه /1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:30
 • پایان برنامه: 13:18:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن جدید / شعرا 123 تا140

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:47
 • پایان برنامه: 13:32:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

تبیان/عربی/27

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:17
 • پایان برنامه: 13:56:52
 • طول برنامه:24 دقیقه

ترنم ظهور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:52
 • پایان برنامه: 14:01:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

میانبرنامه سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:01:58
 • پایان برنامه: 14:29:24
 • طول برنامه:27 دقیقه

(تکرار) طلاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:24
 • پایان برنامه: 14:34:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:34:30
 • پایان برنامه: 15:10:28
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند ایلام دهلران/5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:39:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

(تکرار) فیلم سینمایی * من افسانه ام *

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:39:38
 • پایان برنامه: 16:45:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

نغمه ها *اخشابی/پرستو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:22
 • پایان برنامه: 16:55:54
 • طول برنامه:10 دقیقه

میانبرنامه/ هنر ایرانی/7/مینا خانه بندی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:22:04
 • پایان برنامه: 18:33:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

(تکرار) سینمای کودک/ انیمیشن /دور دنیا در 50 سال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:33:24
 • پایان برنامه: 18:50:24
 • طول برنامه:17 دقیقه

رهروان شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:24
 • پایان برنامه: 18:57:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:31
 • پایان برنامه: 19:48:11
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال دزد وپلیس/24+آگهی بخش*6*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:55
 • پایان برنامه: 19:55:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

رایحه/22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:02
 • پایان برنامه: 20:04:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

نورالولایه/23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:04:38
 • پایان برنامه: 20:12:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن / اعراف 28 تا 36

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:17:44
 • پایان برنامه: 20:23:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب /جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:18:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

نیمه اول فوتبال/فولاد /گسترش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:21:25
 • پایان برنامه: 21:26:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:26:31
 • پایان برنامه: 21:33:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن گرافیک مشاغل خانگی/زنبورداری/5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:33:00
 • پایان برنامه: 22:21:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

نیمه دوم فوتبال /فولاد /گسترش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:21:00
 • پایان برنامه: 22:26:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بخش*5*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:26:23
 • پایان برنامه: 22:48:01
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند /ثمرقند/نازک پسته قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:27
 • پایان برنامه: 22:57:56
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی بخش*6*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:39 دقیقه

ورزش خوزستان

توضیحات برنامه درج نشده است.