جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

یه لقمه نون حلال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:20:00
 • پایان برنامه: 00:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

عترت عشق - شهید تاجوک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:50:00
 • پایان برنامه: 02:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی بیگانگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

آدینه فریاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:19:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

ماه شیدایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:19:00
 • پایان برنامه: 04:19:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ماه عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:19:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

ویژه اذان صبح به افق همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:17:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی آیت الله محمدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:17:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مستند به رنگ غزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند نسیم حیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:4 ساعت

ویژه برنامه روز قدس

توضیحات برنامه درج نشده است.