جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 02:50:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود و تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:46
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

شمیم سحر(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:39
 • پایان برنامه: 04:16:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:20
 • پایان برنامه: 05:25:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

جزء خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:23
 • پایان برنامه: 05:53:06
 • طول برنامه:27 دقیقه

نیمه پنهان ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:56
 • پایان برنامه: 06:28:23
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:23
 • پایان برنامه: 06:57:57
 • طول برنامه:29 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.