جدول پخش

زنجان
 • شروع برنامه:00:01:58
 • پایان برنامه: 01:16:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی خارجی

اورست - تایم کلی : 111.28

 • شروع برنامه:01:21:24
 • پایان برنامه: 01:57:23
 • طول برنامه:35 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:15
 • پایان برنامه: 02:30:15
 • طول برنامه:30 دقیقه

شادمانه اشراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:33:40
 • پایان برنامه: 03:58:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی( مردی شبیه باران )

مردی شبیه باران - تایم کلی : 84.41

 • شروع برنامه:04:00:17
 • پایان برنامه: 04:51:50
 • طول برنامه:51 دقیقه

حوادث واقعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:27
 • پایان برنامه: 05:02:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : محمد عباسی )

سوره : قلم - قاری : محمد عباسی

 • شروع برنامه:05:11:44
 • پایان برنامه: 05:21:52
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:21
 • پایان برنامه: 06:03:33
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال مدینه

تکرار قسمت22 - تایم کلی : 41.12

 • شروع برنامه:06:06:53
 • پایان برنامه: 06:13:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : سبزعلی )

سوره : انعام - قاری : سبزعلی

 • شروع برنامه:06:52:05
 • پایان برنامه: 07:26:53
 • طول برنامه:34 دقیقه

دعای ندبه(تامینی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:20
 • پایان برنامه: 08:04:20
 • طول برنامه:34 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:20
 • پایان برنامه: 08:11:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

اعلام سینمایی هفتگی ایرانی

فیلم های سینمایی هفته اعلام میشود

 • شروع برنامه:08:11:30
 • پایان برنامه: 08:47:49
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند گذر از دره ها ( شهیدان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:47:49
 • پایان برنامه: 08:54:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود فارسی

شادمانه

 • شروع برنامه:08:59:59
 • پایان برنامه: 10:00:44
 • طول برنامه:1 ساعت

شادمانه (کودک)

روستایی خدا قوت

 • شروع برنامه:10:03:51
 • پایان برنامه: 11:13:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

سیمای ورزش1

برنامه ورزشی استان

 • شروع برنامه:11:21:44
 • پایان برنامه: 12:02:56
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال مدینه

تکرار قسمت 22 - تایم کلی : 41.12

 • شروع برنامه:12:05:43
 • پایان برنامه: 12:11:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود فارسی

به طه به یاسین - علی فانی

 • شروع برنامه:12:11:03
 • پایان برنامه: 12:38:03
 • طول برنامه:27 دقیقه

شادمانه اشراق

گزیده ای از برنامه های شاد شبکه نسیم و نسیم استانهای ارسالی از معاونت سیمای استانهاست

 • شروع برنامه:12:41:19
 • پایان برنامه: 13:04:57
 • طول برنامه:23 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:09
 • پایان برنامه: 13:19:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : متولی عبدالعال )

سوره : آل عمران - قاری : متولی عبدالعال

 • شروع برنامه:13:27:25
 • پایان برنامه: 13:59:47
 • طول برنامه:32 دقیقه

انیمیشن پهلوانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

برنامه من و شما ( رله از شبکه شما )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:02:47
 • پایان برنامه: 16:47:47
 • طول برنامه:45 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( آزاده )

آزاده - تایم کلی : 90.15 - بسته 2 ( 3 مورد )

 • شروع برنامه:16:49:45
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی ایرانی ( آزاده )

آزاده - تایم کلی : 90.15

 • شروع برنامه:17:40:08
 • پایان برنامه: 18:10:08
 • طول برنامه:30 دقیقه

نگاه هفته (خبر)

خلاصه ای از خبرهای استان در هفته ای که گذشت در اختیار بینندگان قرار میدهد

 • شروع برنامه:18:10:08
 • پایان برنامه: 18:17:18
 • طول برنامه:7 دقیقه

اعلام سینمایی هفتگی خارجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:05
 • پایان برنامه: 18:41:05
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال مدینه

قسمت 23 - تایم کلی : 45.27 - بسته 5 ( 8 مورد )

 • شروع برنامه:18:42:27
 • پایان برنامه: 19:07:54
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سریال مدینه

قسمت 23 - تایم کلی : 45.27

 • شروع برنامه:19:09:53
 • پایان برنامه: 19:34:11
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند از لاک جیغ تا خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:34:22
 • پایان برنامه: 19:54:42
 • طول برنامه:20 دقیقه

برکت(مشارکتی جهاد کشاورزی)

مشارکتی جهاد کشاورزی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت20

-برنامه سیاسی واحد خبر

 • شروع برنامه:20:27:38
 • پایان برنامه: 20:35:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

آیت ا... نوری همدانی - مسجد مقدس جمکران

 • شروع برنامه:20:45:45
 • پایان برنامه: 21:16:15
 • طول برنامه:30 دقیقه

بیزیم ائللر(روستا)

برنامه ویژه روستائیان است

 • شروع برنامه:21:23:47
 • پایان برنامه: 21:54:17
 • طول برنامه:30 دقیقه

عطر آدینه( نماز جمعه)

خلاصه ای از خطبه های نماز جمعه زنجان است

 • شروع برنامه:21:57:09
 • پایان برنامه: 22:03:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه معرفی استانها ( ایلام )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:09
 • پایان برنامه: 22:10:19
 • طول برنامه:7 دقیقه

اعلام سینمایی هفتگی ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:10:19
 • پایان برنامه: 22:50:19
 • طول برنامه:40 دقیقه

شهریمیز(سفر به شهرستان ها)

-مستند گزارشی است از شهرستان خرمدره

 • شروع برنامه:22:52:54
 • پایان برنامه: 22:59:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 9

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت 23

برنامه سیاسی استان به زبان آذری است

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:25:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 10

 • شروع برنامه:23:25:48
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:34 دقیقه

گزیده گئجه لر

تایم کلی : 50.00