جدول پخش

زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:34:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی خارجی

تلخ و شیرین - تایم : 66.51

 • شروع برنامه:00:34:00
 • پایان برنامه: 00:41:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود فارسی

ای دل

 • شروع برنامه:00:43:35
 • پایان برنامه: 01:11:39
 • طول برنامه:28 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:14:00
 • پایان برنامه: 01:44:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شادمانه اشراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:47:26
 • پایان برنامه: 02:23:21
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند ایلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:27:26
 • پایان برنامه: 04:04:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی

خواستگاری - تایم : 97.01

 • شروع برنامه:04:05:05
 • پایان برنامه: 04:10:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن مجید

سوره : انبیاء - قاری :صالح اطهری فرد

 • شروع برنامه:04:15:31
 • پایان برنامه: 04:22:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

آیت اله شاهرودی - مسجد جمکران

 • شروع برنامه:04:22:11
 • پایان برنامه: 04:32:19
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:30
 • پایان برنامه: 05:09:28
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال خانه به دوش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:28
 • پایان برنامه: 05:17:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود فارسی

درس سحر

 • شروع برنامه:05:17:05
 • پایان برنامه: 05:25:18
 • طول برنامه:8 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:18
 • پایان برنامه: 05:53:55
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند یک لقمه نون حلال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:33
 • پایان برنامه: 06:13:44
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : مهدی غلام نژاد )

سوره : مجادله - قاری : مهدی غلام نژاد

 • شروع برنامه:06:19:29
 • پایان برنامه: 06:47:34
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی مذهبی ( آیت ا... جاودان )

آیت ا... جاودان

 • شروع برنامه:06:52:33
 • پایان برنامه: 07:25:21
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:31
 • پایان برنامه: 08:22:53
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند ایرانی ( داستان زندگی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:13
 • پایان برنامه: 09:16:33
 • طول برنامه:45 دقیقه

قصه های تبیان ( بوی زعفران 2 )

بوی زعفران 2

 • شروع برنامه:09:24:08
 • پایان برنامه: 10:46:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

تماشاخانه ( در جستجوی دری )

در جستجوی دری

 • شروع برنامه:10:50:12
 • پایان برنامه: 11:09:12
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند پرندگان ماهی خوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:12
 • پایان برنامه: 11:17:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

تیزر شامپوی گیاهی - 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:17:27
 • پایان برنامه: 11:53:25
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال خانه به دوش

تکرار قسمت 25 - تایم کلی : 35.58

 • شروع برنامه:11:58:15
 • پایان برنامه: 12:28:15
 • طول برنامه:30 دقیقه

شادمانه اشراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:30
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بیزیم ائللر(روستا)

برنامه ویژه روستائیان است

 • شروع برنامه:13:11:06
 • پایان برنامه: 13:19:52
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : پورزرگری )

سوره : کهف و قدر - قاری : پورزرگری

 • شروع برنامه:13:24:45
 • پایان برنامه: 13:31:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر

حجت الاسلام شیری - مدرسه خوشنام

 • شروع برنامه:13:34:44
 • پایان برنامه: 14:41:14
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

تماشاخانه ( تعطیلات تابستانی )

تعطیلات تابستانی

 • شروع برنامه:14:46:49
 • پایان برنامه: 15:20:49
 • طول برنامه:34 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( خان هشتم )

خان هشتم - تایم کلی : 82.59 - بسته 2 ( 3 مورد )

 • شروع برنامه:15:20:49
 • پایان برنامه: 15:27:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

تیزر شامپوی گیاهی - 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:07
 • پایان برنامه: 16:18:06
 • طول برنامه:48 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی ایرانی

خان هشتم - تایم کلی : 82.59

 • شروع برنامه:16:24:26
 • پایان برنامه: 17:20:26
 • طول برنامه:56 دقیقه

مستند مسابقه خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:30
 • پایان برنامه: 17:52:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

امتداد( بسیج)

ویژه برنامه بسج سازندگی است که با مشارکت بسیج استان تهیه و پخش میشود

 • شروع برنامه:17:55:25
 • پایان برنامه: 18:21:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند مدافعان حرم ( محمد استحکامی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:40
 • پایان برنامه: 18:43:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال خانه به دوش

قسمت 26 - تایم کلی : 45.39 - بسته 5 ( 7 مورد )

 • شروع برنامه:18:44:32
 • پایان برنامه: 19:10:11
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال خانه به دوش

قسمت 26 - تایم کلی : 45.39

 • شروع برنامه:19:11:01
 • پایان برنامه: 19:25:12
 • طول برنامه:14 دقیقه

راست قامتان ( ویژه هفته قوه قضائیه )

شهید بهشتی

 • شروع برنامه:19:26:28
 • پایان برنامه: 19:46:58
 • طول برنامه:20 دقیقه

برکت

مشارکتی جهاد کشاورزی - آفت سن گندم 2

 • شروع برنامه:19:46:58
 • پایان برنامه: 19:53:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

تیزر شامپوی گیاهی - 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:47
 • پایان برنامه: 19:59:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 7

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ساعت20

برنامه سیاسی واحد خبر-

 • شروع برنامه:20:20:17
 • پایان برنامه: 20:50:47
 • طول برنامه:30 دقیقه

راه روشن ( پاسخ به سوالات شرعی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:52
 • پایان برنامه: 21:11:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

حجت الاسلام طاووسی فر - مسجد النبی (ع )

 • شروع برنامه:21:16:40
 • پایان برنامه: 21:22:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 8

 • شروع برنامه:21:22:13
 • پایان برنامه: 22:32:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

سیمای ورزش1

برنامه ورزشی استان

 • شروع برنامه:22:35:25
 • پایان برنامه: 22:51:20
 • طول برنامه:15 دقیقه

راست قامتان ( ویژه هفته قوه قضائیه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:50
 • پایان برنامه: 22:58:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 9

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ساعت 23

برنامه سیاسی استان به زبان آذری است

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:21:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

تیزر شامپوی گیاهی - 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:47
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:33 دقیقه

فیلم سینمایی خارجی ( جنایات بزرگ )

جنایات بزرگ - تایم کلی : 77.02 - بسته 11 ( 9 مورد )