جدول پخش

قم
 • شروع برنامه:00:30:16
 • پایان برنامه: 00:35:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:35:27
 • پایان برنامه: 01:56:14
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی هر شب تنهایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:20
 • پایان برنامه: 02:49:43
 • طول برنامه:48 دقیقه

تکرار مجموعه تلویزیونی زن بابا 14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:49:43
 • پایان برنامه: 03:19:22
 • طول برنامه:29 دقیقه

تکرار نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:19:22
 • پایان برنامه: 03:25:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

از شما چه پنهون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:31:22
 • پایان برنامه: 03:49:29
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند ایران و انگلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:50
 • پایان برنامه: 04:02:16
 • طول برنامه:8 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:16
 • پایان برنامه: 04:22:58
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند درد مشترک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:22:58
 • پایان برنامه: 04:28:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی و تصویر امامزادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:14
 • پایان برنامه: 04:36:16
 • طول برنامه:8 دقیقه

آبی آسمونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:05
 • پایان برنامه: 04:50:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:08
 • پایان برنامه: 04:56:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

مصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:05:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:21
 • پایان برنامه: 05:12:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز صبح حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:25
 • پایان برنامه: 05:37:14
 • طول برنامه:21 دقیقه

تکرار یادواره شهدای گمنام قنوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:43:20
 • پایان برنامه: 05:59:59
 • طول برنامه:16 دقیقه

سخنرانی و دعای ندبه از جمکران - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:19
 • پایان برنامه: 06:10:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

زیارتنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:15
 • پایان برنامه: 06:21:35
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادعیه - دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:42
 • پایان برنامه: 06:53:57
 • طول برنامه:28 دقیقه

تکرار زمزم معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:08
 • پایان برنامه: 07:16:14
 • طول برنامه:14 دقیقه

زنگ تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:22:29
 • پایان برنامه: 07:29:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ حجاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:02
 • پایان برنامه: 08:00:41
 • طول برنامه:29 دقیقه

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:41
 • پایان برنامه: 08:49:02
 • طول برنامه:48 دقیقه

تکرار مجموعه تلویزیونی پایتخت 9 - سری 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:36
 • پایان برنامه: 09:00:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

از شما چه پنهون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:43
 • پایان برنامه: 09:17:36
 • طول برنامه:15 دقیقه

انیمیشن دانشمندان بزرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:17:36
 • پایان برنامه: 10:09:57
 • طول برنامه:52 دقیقه

تکرار مدادرنگی - 96/5/25

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:58
 • پایان برنامه: 10:58:40
 • طول برنامه:27 دقیقه

تکرار مستند رویش آرزو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:40
 • پایان برنامه: 12:00:40
 • طول برنامه:1 ساعت

بیان - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:04:14
 • پایان برنامه: 12:11:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:12:20
 • پایان برنامه: 12:45:11
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند ادب حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:11:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قران از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:04
 • پایان برنامه: 13:47:58
 • طول برنامه:15 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:47:58
 • پایان برنامه: 14:27:58
 • طول برنامه:40 دقیقه

سخنرانی جمکران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:31:43
 • پایان برنامه: 15:20:06
 • طول برنامه:48 دقیقه

مجموعه تلویزیونی زن بابا 14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:22:32
 • پایان برنامه: 16:21:32
 • طول برنامه:59 دقیقه

بازپخش بیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:37:09
 • پایان برنامه: 16:53:02
 • طول برنامه:15 دقیقه

تکرار انیمیشن دانشمندان بزرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:36
 • پایان برنامه: 17:47:38
 • طول برنامه:54 دقیقه

مدادرنگی - 96/5/24

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:13
 • پایان برنامه: 18:17:48
 • طول برنامه:28 دقیقه

تکرار حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:14
 • پایان برنامه: 18:29:21
 • طول برنامه:8 دقیقه

تجربه های ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر عصرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:35
 • پایان برنامه: 19:24:08
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند مراکز : شبح اسلحه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:08
 • پایان برنامه: 19:30:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه دانشگاه شهاب دانش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:31:30
 • پایان برنامه: 19:53:19
 • طول برنامه:21 دقیقه

یادواره شهدای گمنام قنوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:00
 • پایان برنامه: 20:11:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قران از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:11:00
 • پایان برنامه: 20:29:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:19
 • پایان برنامه: 20:38:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

تکرار کلام ناب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:42:20
 • پایان برنامه: 22:37:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

مراسم بزرگداشت شهید حججی از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:16
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:44 دقیقه

سیمای ورزش - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.