جدول پخش

قم
 • شروع برنامه:00:10:06
 • پایان برنامه: 00:50:27
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجموعه تلویزیونی مرد هزارچهره 13 - قسمت آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:50:49
 • پایان برنامه: 01:06:57
 • طول برنامه:16 دقیقه

مناجات شعبانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:31
 • پایان برنامه: 06:15:51
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادعیه - دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:51
 • پایان برنامه: 06:59:36
 • طول برنامه:43 دقیقه

تکرار زمزم معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:06:47
 • پایان برنامه: 07:21:20
 • طول برنامه:14 دقیقه

زنگ تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:14
 • پایان برنامه: 07:59:12
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:12
 • پایان برنامه: 08:36:47
 • طول برنامه:37 دقیقه

تکرار مجموعه تلویزیونی مرد هزارچهره 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:47
 • پایان برنامه: 08:41:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ویژه سالروز آزادسازی خرمشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:16
 • پایان برنامه: 09:41:22
 • طول برنامه:47 دقیقه

تکرار مدادرنگی 96/3/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:41:22
 • پایان برنامه: 09:54:59
 • طول برنامه:13 دقیقه

نماهنگ ویژه سالروز آزادسازی خرمشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:27
 • پایان برنامه: 11:30:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

ویژه برنامه سوم خرداد - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:27
 • پایان برنامه: 11:54:10
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:34
 • پایان برنامه: 12:36:19
 • طول برنامه:37 دقیقه

تکرار مستند سیمرغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:49
 • پایان برنامه: 12:46:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلام ناب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:00
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قران و صلوات شعبانیه از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:21:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:19
 • پایان برنامه: 13:39:27
 • طول برنامه:16 دقیقه

مناجات شعبانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:21
 • پایان برنامه: 14:21:52
 • طول برنامه:41 دقیقه

زمزم معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:22:14
 • پایان برنامه: 14:51:49
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند آب و رنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:49
 • پایان برنامه: 15:33:06
 • طول برنامه:37 دقیقه

مجموعه تلویزیونی تله کابین 26 - قسمت آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:06
 • پایان برنامه: 17:00:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی بلمی به سوی ساحل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:13
 • پایان برنامه: 17:46:43
 • طول برنامه:45 دقیقه

مدادرنگی 96/3/3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:14
 • پایان برنامه: 18:15:52
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند عبور ناممکن - ویژه خرمشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر عصرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتگوی خبری - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:04
 • پایان برنامه: 19:34:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

درشهر - جشنواره نمایش کریمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:34:04
 • پایان برنامه: 20:09:04
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند دفاع مقدس - دزفول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:00
 • پایان برنامه: 20:29:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قران از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:00
 • پایان برنامه: 20:47:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:18
 • پایان برنامه: 21:40:18
 • طول برنامه:45 دقیقه

ویژه برنامه ماهان تندیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:18
 • پایان برنامه: 21:45:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:21
 • پایان برنامه: 22:35:21
 • طول برنامه:50 دقیقه

پلاک 16 - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:21
 • پایان برنامه: 22:41:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:10:06
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:49 دقیقه

ویژه برنامه از مقاومت تا پیروزی - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.