جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:19:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

سینمایی هدیه ای برای آقای تومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:19:16
 • پایان برنامه: 01:30:52
 • طول برنامه:11 دقیقه

دیدنیها (5)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:52
 • پایان برنامه: 02:29:06
 • طول برنامه:58 دقیقه

مستند معجزات طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:06
 • پایان برنامه: 02:38:07
 • طول برنامه:9 دقیقه

جایی که نمی شناختیم - کلپوش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:38:07
 • پایان برنامه: 03:15:11
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال خروس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:11
 • پایان برنامه: 03:20:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

خان دره سی 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:18
 • پایان برنامه: 03:52:17
 • طول برنامه:31 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:17
 • پایان برنامه: 03:59:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

پل های تاریخی ایران ق (31)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:14
 • پایان برنامه: 04:15:50
 • طول برنامه:16 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:03
 • پایان برنامه: 04:34:54
 • طول برنامه:18 دقیقه

سحرگاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:10
 • پایان برنامه: 04:58:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روزدوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:49
 • پایان برنامه: 06:20:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

سینمایی هدیه ای برای آقای تومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:47
 • پایان برنامه: 06:57:36
 • طول برنامه:36 دقیقه

عطر حجاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:11
 • پایان برنامه: 07:36:46
 • طول برنامه:34 دقیقه

جنگ صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:37:15
 • پایان برنامه: 07:51:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

سکانس برتر - بازگشت دایه مکفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:00
 • پایان برنامه: 08:25:38
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال باجاناقار1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:43
 • پایان برنامه: 09:19:23
 • طول برنامه:49 دقیقه

گون آیدین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:21:23
 • پایان برنامه: 09:32:59
 • طول برنامه:11 دقیقه

دیدنیها (5)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:32:59
 • پایان برنامه: 09:59:56
 • طول برنامه:26 دقیقه

کردی شمال پنجره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:56
 • پایان برنامه: 10:13:05
 • طول برنامه:13 دقیقه

دوربین مخفی (26)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:14:47
 • پایان برنامه: 10:59:47
 • طول برنامه:45 دقیقه

غنچه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:30
 • پایان برنامه: 11:23:30
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال خروس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:07
 • پایان برنامه: 11:41:11
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال خروس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:45
 • پایان برنامه: 13:30:45
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:00
 • پایان برنامه: 13:41:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 13:36:00

 • شروع برنامه:13:41:09
 • پایان برنامه: 13:47:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازظهر - آیت الله سعیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:49:30
 • پایان برنامه: 13:54:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

نبض سبز -نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:57
 • پایان برنامه: 14:39:13
 • طول برنامه:40 دقیقه

سینمایی هدیه ای برای آقای تومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:39:50
 • پایان برنامه: 15:18:50
 • طول برنامه:39 دقیقه

سینمایی هدیه ای برای آقای تومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:18:50
 • پایان برنامه: 15:29:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

آوای 5 کلاکت (15)_x264

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:31:53
 • پایان برنامه: 16:08:42
 • طول برنامه:36 دقیقه

عطر حجاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:36
 • پایان برنامه: 16:55:36
 • طول برنامه:45 دقیقه

غنچه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر17

شنبه 17:00:00 [زنده] يک شنبه 17:00:00 [زنده] دو شنبه 17:00:00 [زنده] سه شنبه 17:00:00 [زنده] چهار شنبه 17:00:00 [زنده] پنج شنبه 17:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:17:17:00
 • پایان برنامه: 17:24:34
 • طول برنامه:7 دقیقه

جایی که نمی شناختیم - گشایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:24:34
 • پایان برنامه: 17:45:56
 • طول برنامه:21 دقیقه

پیشمرگان کرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:02
 • پایان برنامه: 17:57:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

آوای 5 کلاکت (16)_x264

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

عصرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:16:41
 • طول برنامه:16 دقیقه

دیدنیها (18)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:28
 • پایان برنامه: 19:42:23
 • طول برنامه:24 دقیقه

باخیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر20

همه روزه 20:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:54:57
 • طول برنامه:34 دقیقه

گذر از دره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:35
 • پایان برنامه: 21:05:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت حاجی حسنی -احزاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:52
 • پایان برنامه: 21:16:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازمغرب حجت الاسلام رضایی - مسجد قبا ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:18
 • پایان برنامه: 21:37:56
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند مزرعه دریایی برای اقدام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:44:30
 • پایان برنامه: 22:44:40
 • طول برنامه:1 ساعت

اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر23

همه روزه 23:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:23:19:52
 • پایان برنامه: 23:40:36
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال باجاناقلار 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:41:51
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال باجاناقلار 1

توضیحات برنامه درج نشده است.