جدول پخش

سیستان و بلوچستان
 • شروع برنامه:07:50:00
 • پایان برنامه: 08:04:55
 • طول برنامه:14 دقیقه

کپشن شروع برنامه ها

شبکه هامون : شبکه امید و همدلی سایت : www. Zahedan . irib.ir رایانامه : sima- stb@irib.ir تلفن گویا : 162- 33222074 سامانه پیام کوتاه: 30000644

 • شروع برنامه:08:04:55
 • پایان برنامه: 08:41:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند بچه های غزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:00
 • پایان برنامه: 12:04:30
 • طول برنامه:3 ساعت و 23 دقیقه

ویژه برنامه روز جهانی قدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:04:30
 • پایان برنامه: 12:25:15
 • طول برنامه:20 دقیقه

یادها ویادآوریها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:15
 • پایان برنامه: 12:37:40
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذانگاهی

ویژه برنامه اذان ظهر به افق زاهدان

 • شروع برنامه:12:37:40
 • پایان برنامه: 13:05:40
 • طول برنامه:28 دقیقه

آبشار رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:40
 • پایان برنامه: 14:32:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی سینه سرخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:32:35
 • پایان برنامه: 15:13:55
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال پایتخت

همسر ارسطو (چو چانگ) یکی از سرنشینان پرواز شماره ۳۷۰ هواپیمایی مالزی است که پس از سقوط این هواپیما، مفقود می‌شود. محور این مجموعه بر پایهٔ اتفاقات پس از این حادثه است. همچنین هما در انتخابات شورای شهر شرکت می‌کند اما نقی که فکر می‌کرد زنش پیروز نمی‌شود قو

 • شروع برنامه:15:13:55
 • پایان برنامه: 15:44:15
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند قصه های قدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:44:15
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سیتک روستا

سیرو سفر به روستاهای سیستان

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:46:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

اخبار استان

اخبار استان سیستان و بلوچستان

 • شروع برنامه:16:46:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

قرائت ترتیل قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 19:38:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

ماه و ماه

ویژه برنامه افطار

 • شروع برنامه:19:38:35
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

اذانگاهی

ویژه برنامه اذان مغرب به افق زاهدان

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:49:25
 • طول برنامه:49 دقیقه

اخبار استان

اخبار استان سیستان و بلوچستان

 • شروع برنامه:20:49:25
 • پایان برنامه: 21:46:05
 • طول برنامه:56 دقیقه

سریال پایتخت

همسر ارسطو (چو چانگ) یکی از سرنشینان پرواز شماره ۳۷۰ هواپیمایی مالزی است که پس از سقوط این هواپیما، مفقود می‌شود. محور این مجموعه بر پایهٔ اتفاقات پس از این حادثه است. همچنین هما در انتخابات شورای شهر شرکت می‌کند اما نقی که فکر می‌کرد زنش پیروز نمی‌شود قو

 • شروع برنامه:21:46:05
 • پایان برنامه: 22:13:50
 • طول برنامه:27 دقیقه

یادها و یادآوریها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:13:50
 • پایان برنامه: 23:34:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سیمای ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:34:05
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:25 دقیقه

سینمایی بازمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.