راهنماي دريافت شبکه هاي ماهواره اي صدا و سيماي جمهوري اسلامي در سراسر جهان
Frequency :  11919 MHz Polarization :   Horizontal
Symbol Rate :  27.5 MSym/s FEC :   3/4

Service ID

Network Name

ServiceType Service PID Service Name
2525   Al-alam Radio  Audio01 1002    استودیو  110   "FR"استودیو  111   "KUR"
2500   ALKAWTHAR Video 1000  شبکه الکوثر    
Audio01 1001 صدای شبکه الکوثر    
 

بازگشت