چند رسانه ای

ایران من
ایران من
فعالان و کارآفرین های عرصه اقتصادی استان اردبیل
تاریخ بارگذاری: 96/03/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:16
توصیه به کاندیداها
تعداد بازدید: 157 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 67 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 59 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:38
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تعداد بازدید: 60 نفر
تاریخ درج: 96/02/17