چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
صندوق بازنشستگی
تاریخ بارگذاری: 96/05/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 314 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 310 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 315 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:01
مشکلات اقتصادی کشور
تعداد بازدید: 267 نفر
تاریخ درج: 96/02/26