چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
صندوق بازنشستگی
تاریخ بارگذاری: 96/04/06

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 205 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 193 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 195 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:01
مشکلات اقتصادی کشور
تعداد بازدید: 159 نفر
تاریخ درج: 96/02/26