چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
شبکه توزیع
تاریخ بارگذاری: 96/04/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 197 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 195 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 190 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:01
مشکلات اقتصادی کشور
تعداد بازدید: 155 نفر
تاریخ درج: 96/02/26