چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
تأمین شغل
تاریخ بارگذاری: 96/04/06

سایر ویدئوها

لحظات مهم

03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 192 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 199 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 194 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:01
مشکلات اقتصادی کشور
تعداد بازدید: 157 نفر
تاریخ درج: 96/02/26