چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
انتقاد آقای هاشمی طبا از اجرا نشدن قانون حقوق مالکیت معنوی
تاریخ بارگذاری: 96/05/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 465 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 487 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 372 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 354 نفر
تاریخ درج: 96/02/27