چند رسانه ای

ایران من
ایران من
مصاحبه با کار فرمایان کرمانشاهی و نظرات سیاسی آنها
تاریخ بارگذاری: 96/03/09

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:16
توصیه به کاندیداها
تعداد بازدید: 186 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 100 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 88 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:38
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تعداد بازدید: 90 نفر
تاریخ درج: 96/02/17