چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
بیوگرافی آقای رئیسی ساداتی
تاریخ بارگذاری: 96/04/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 296 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 295 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 304 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 300 نفر
تاریخ درج: 96/02/26