چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت
گفتگو با امیر محبیان مدرس دانشگاه
تاریخ بارگذاری: 96/03/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:32
تشخیص درست مشکلات کشور
تعداد بازدید: 66 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
04:18
معیار انتخاب رئیس جمهور
تعداد بازدید: 62 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 61 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
02:07
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 68 نفر
تاریخ درج: 96/02/13