چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت
گفتگو با حسین مظفر نماینده مجلس هفتم
تاریخ بارگذاری: 96/04/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:32
تشخیص درست مشکلات کشور
تعداد بازدید: 272 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
04:18
معیار انتخاب رئیس جمهور
تعداد بازدید: 249 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 261 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
02:07
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 279 نفر
تاریخ درج: 96/02/13