چند رسانه ای

انتخاب96
انتخاب96
مصطفی میرسلیم:تا آخر هستم
تاریخ بارگذاری: 96/04/08

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:46
هاشمی طبا:دانشگاه اسلامی باید مرکز علم باشد نه چیز دیگر
01:01
میرسلیم:پشتوانه اصلی پول ملی تلاش و کوشش است
تعداد بازدید: 552 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
01:14
رئیسی:اقدامات دولت به نفع محرومان نیست
تعداد بازدید: 532 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
01:24
روحانی:طرح فراملی مقابله با ریزگردها آماده اجرا است
تعداد بازدید: 682 نفر
تاریخ درج: 96/02/27