چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تاریخ بارگذاری: 96/04/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:32
تشخیص درست مشکلات کشور
تعداد بازدید: 271 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
04:18
معیار انتخاب رئیس جمهور
تعداد بازدید: 248 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 260 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
00:59
چه توصیه ای برای کاندیدها دارید ؟
تعداد بازدید: 223 نفر
تاریخ درج: 96/02/13