چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تاریخ بارگذاری: 96/05/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:32
تشخیص درست مشکلات کشور
تعداد بازدید: 420 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
04:18
معیار انتخاب رئیس جمهور
تعداد بازدید: 402 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 409 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
00:59
چه توصیه ای برای کاندیدها دارید ؟
تعداد بازدید: 364 نفر
تاریخ درج: 96/02/13