چند رسانه ای

گفتاورد
گفتاورد
اهمیت فناوری ارتباطات و اطلاعات
تاریخ بارگذاری: 96/05/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:26
دولت دوازدهم و محیط زیست
تعداد بازدید: 459 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
04:03
تنوع زیستی و سرمایه ملی
تعداد بازدید: 382 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
00:33
برنامه ریزی برای محیط زیست
تعداد بازدید: 384 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
02:40
سازمان محیط زیست
تعداد بازدید: 373 نفر
تاریخ درج: 96/02/19