چند رسانه ای

ایران من
ایران من
توصیه به کاندیداها
تاریخ بارگذاری: 96/04/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 291 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 290 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:38
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تعداد بازدید: 284 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:05
کمک به توانایی تولید
تعداد بازدید: 198 نفر
تاریخ درج: 96/02/17