چند رسانه ای

ایران من
ایران من
نظرات کارفرمایان راجع به ریاست جمهوری
تاریخ بارگذاری: 96/05/28

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:16
توصیه به کاندیداها
تعداد بازدید: 650 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 556 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 533 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:38
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تعداد بازدید: 544 نفر
تاریخ درج: 96/02/17