چند رسانه ای

گفت و گوی ویژه خبری-رادیو ایران
گفت و گوی ویژه خبری-رادیو ایران
کشور به چه تعداد کار نیاز دارد؟
تاریخ بارگذاری: 96/05/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:53
یارانه (محمدباقر قالیباف)
تعداد بازدید: 324 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
05:32
رکود تورمی در اقتصاد
تعداد بازدید: 344 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
03:29
رشد مسکن وتامین مسکن
تعداد بازدید: 314 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
04:50
مشکل نظام بانکی
تعداد بازدید: 297 نفر
تاریخ درج: 96/02/24