چند رسانه ای

برگ سرنوشت
برگ سرنوشت
جواب دکتر قندفروش به سوال سواد رسانه ای چه کمکی به زنان می تواند بکند
تاریخ بارگذاری: 96/05/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:48
کاربران تحلیلگر
تعداد بازدید: 443 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:05
شیوه معرفی کاندیداها در فضای مجازی
تعداد بازدید: 439 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:03
سواد رسانه ای در انتخابات
تعداد بازدید: 454 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:30
تاثیر فضای مجازی در انتخابات ( خانم مهندس افشاری )
تعداد بازدید: 454 نفر
تاریخ درج: 96/02/26